Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Sveikiname įstojus į gimnaziją!

Priimti į 2 12 klases mokiniai (muzika)

Priimti į 2 12 klases mokiniai ( dailė)