Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Ir mokytojai mokosi

Kovo 13 d. 53 gimnazijos bendrųjų, muzikos ir dailės dalykų mokytojai dalyvavo gimnazijoje organizuotame seminare „Mokinių asmeninės pažangos matavimas, fiksavimas ir vertinimas“, kurį vedė lektorė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadovaujančioji vertintoja Audronė Šarskuvienė. Seminare, remiantis praktiniais pavyzdžiais, buvo aptariamos pamokos uždavinyje numatyto rezultato vertinimo galimybės, išmokimo stebėjimo formos, pažangos matavimo instrumentai, mokinių pasiekimo ir pažangos vertinimo galimybės mokymuisi ir mokymui stiprinti.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Garšvaitė