Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

TIKSLIŲJŲ IR  GAMTOS MOKSLŲ SAVAITĖS „TU ATSAKINGAS UŽ SAVO PLANETĄ “, VYKSIANČIOS 2019 m. KOVO 18-22 d., RENGINIŲ PROGRAMA

   Kovo 19 d.

Pradinukų darbų iš antrinių žaliavų paroda „Gyvenu antrą kartą...“ II-ojo a. fojė.

8.00-8.45 val.  Integruota matematikos ir anglų kalbos pamoka „Matuojame ir skaičiuojame kampus angliškai“ 7 a kl. 23 kabinete.

8.55-9.40 val. Integruota matematikos ir kūno kultūros pamoka – linksmosios estafetės „Stiprūs, vikrūs ir išmintingi“ 5a kl. sporto salėje.

9.50-10.35 val. Integruotas fizikos, biologijos, žmogaus saugos ir IT projektas „Žmogus-elektros laidininkas“ 9 kl. 314 kab.

10.50-11.35 val. Integruotas gamtos mokslų ir IT projektas ‚Rūšiavimas. Gamtos tausojimas“ 5 b kl. 314 kabinete.

13.00-13.45 ir 14.50-15.35 val. Integruota fizikos ir IT pamoka „Žemės plutos sudėties grafinis vaizdavimas“ 9 kl. 5 kabinete.

Kovo 20 d.

8.00-8.45 ir 13.55-14.40 val. Integruota biologijos ir IT pamoka „Švari aplinka-sveikas žmogus“ 5 kl. 5 kabinete.

8.55-9.40 val.  Integruota matematikos ir anglų kalbos pamoka „Matuojame ir skaičiuojame kampus angliškai“ 7 b kl. 22 kabinete.

9.50-10.35 val. Pamoka –diskusija „GMO – kas tai? Genų inžinerija“ 11 kl. 315 kabinete.

10.50-11.35 val. Integruota biologijos ir IT pamoka „Griaučiai-žmogaus kūno atrama“ 7 kl. 5 kabinete.

11.55 - 12.40 val. Integruota chemijos ir lietuvių kalbos pamoka 5 b kl. „Apie atomą kitaip“ 315 kab. (ats. G. Jankauskaitė,  N. Šilerienė).

Šeštokų ir aštuntokų projekto „Geometrinių figūrų šeimynėlė“ pristatymas – paroda 27 kabinete.

Kovo 21 d.

8.00 - 10.00 val. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra”. Dalyvauja 1-12 kl. mokiniai  22, 23, 24, 25, 26, 27 kabinetuose.

8.55-9.40 val. Integruota fizikos  ir biologijos pamoka „Akis – optinė sistema“ 12 kl. 314 kabinete.

9.50 – 10.35 ir 13.00-13.45 val. Integruota geografijos ir biologijos pamoka „Klimato kaitos problemos“  7 a ir 7 b  kl. 315 kabinete.

13.00-13.45 ir 13.55-14.40 val. Integruota matematikos ir IT pamoka „Geometrija aplink mus“ 6 a ir 6 b kl. 5 kabinete.

Kovo 22 d.

9.50-10.35 val. Pradinukų šachmatų turnyras I-o a. fojė.

10.50 – 11.35 val. Paskaita „Pirmoji pagalba ir jos teikimo būdai“ 9 b kl.  314 kabinete.

11.55 – 12.40 val. Integruota matematikos ir biologijos pamoka- Protų mūšis „Žinau, mąstau, skaičiuoju“. Dalyvauja 8 kl. mokiniai 27 kabinete.

                    12.40 – 13.45 val.  Sveikų patiekalų pristatymas ir degustacija „Vienas kąsnis- sveikas kąsnis“  gimnazijos kavinėje. Dalyvauja 5-11 kl. mokiniai.