Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Priėmimas į gimnaziją

Stojantieji į dailės skyriaus 2-4 klases

  • Naudoja asmenines priemones – A3 formato piešimo popierių, pieštukus,

trintuką, guašą, paletę, teptukus.

  • Pristato spalvinės, grafinės ir erdvinės raiškos kūrybinių darbų aplanką

(ne mažiau 10 kūrybinių darbelių)

 

Stojantieji į dailės skyriaus 5-8 klases

  • Naudoja asmenines priemones – A3 formato piešimo popierių, pieštukus,

 trintuką, guašą, paletę, teptukus.

  • Atlieka 3 užduotis (darbo trukmė - po 1 val.). 1. piešimas (natiurmortas arba gipsinis modelis); 2. tapyba (natiurmortas, atliekamas guašu); 3. kompozicija nurodyta tema.
  • Pristato spalvinės, grafinės ir erdvinės raiškos kūrybinių darbų aplanką (ne mažiau 10 kūrybinių darbų)

 

Stojantieji į dailės skyriaus 9-12 klases

(gimnazijos I-IV kl.)

  • Naudoja asmenines priemones – A2 formato piešimo popierių, pieštukus,

trintuką, guašą, paletę, teptukus.

  • Atlieka 3 užduotis (darbo trukmė - po 1 val.). 1. piešimas (natiurmortas arba gipsinis modelis); 2. tapyba (natiurmortas, atliekamas guašu); 3. kompozicija nurodyta tema.
  • Pristato spalvinės, grafinės ir erdvinės raiškos kūrybinių darbų aplanką

(ne mažiau 10 kūrybinių darbų)

Stojamojo egzamino ir priėmimo tvarka

Muzikos 2 - 12 kl. stojimo kriterijai

Dailės  1-4 kl. stojimo kriterijai

Dailės 5 - 12 kl. stojimo kriterijai