Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Naujienos

Koncertas „JŪROS ATSPINDŽIAI"

2019 m. lapkričio 15 diena ilgam išliks atminty 9-iems spec.fortepijono ir styginių instrumentų skyrių moksleiviams: trečiokams A.Ruminui ir L.Laurinavičiūtei, M.Gaudutytei 7kl., U.Marcinkutei 8kl., N.Laurinavičiui 9kl.,G.Galuškinaitei ir S.Kviklytei, 10kl.,U.Didžiulytei 11kl. ir abiturientei S.Pukinskaitei. Juos ruošė mokytojai: V.Kučinskienė, A.Brazienė, A.Žiobakaitė-Rajevskaja, V.Potejenko, L.Petreikienė-Rybakova, S.Domarkienė, B.Buinevičienė. Akompanavo J.Marcinkienė.

Jauniesiems atlikėjams buvo suteikta garbė koncertuoti istorinėje Vilniaus senamiesčio vietoje - jaukiuose M.K.Čiurlionio namuose, kur gyveno ir kūrė šis mūsų tautos genijus!  Buvo miela ir jauku muzikuoti tokioje vietoje, kur vis dar jaučiama M.K.Čiurlionio aura. Ji sklinda iš to meto interjero, senovinio pianino "C.Bechstein", šeimos nuotraukų ir nuostabiųjų šio genijaus paveikslų!

 

 

Skaityti daugiau

,,Pianistų rengimo tarptautiniams konkursams papildomas aspektas: atviros meistriškumo paskaitos ir pamokos” XIX seminaras

,,Pianistų rengimo tarptautiniams konkursams papildomas aspektas: atviros meistriškumo paskaitos ir pamokos” programa

XIX-ojo seminaro ir edukacinių koncertų grafikas

 

Skaityti daugiau

Spektaklis ,,Tomas Sojeris”

Šiandien anglų kalbos mokinomės kitaip! 9-12 klasės mokiniai žiūrėjo spektaklį ,,Tomas Sojeris” anglų kalba su aktoriais iš Amerikos teatro grupės (ADG).  Išgirdome pietų Amerikos tartį, praplėtėme anglų kalbos žodyną ir pasisėmėme naujos kultūrinės patirties.

Daugiau informacijos apie spektaklį galite rasti čia

Skaityti daugiau

Koncertas ,,Susipažinkime su muzikos instrumentais''.

Š.m.lapkričio 7d. Klaipėdos vaikų darželis ,,Svirpliukas" svetingai sutiko savo buvusį auklėtinį Aroną Ruminą, dabar jau mūsų gimnazijos trečiaklasį! Aronas darželyje koncertavo savo fortepijono mokytojos Valdonės Kučinskienės iniciatyva surengtame bendrame mūsų gimnazijos ir Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos koncerte ,,Susipažinkime su muzikos instrumentais''. 

Skaityti daugiau

Projektas „Kultūriniai mainai , pagarba ir bendradarbiavimas“

Tikslai

  1. Pagerinti visuomenės požiūrį į  kultūrinius, socialinius , nacionalinius skirtumus.
  2. Paskatinti geresnį bendradarbiavimą ir komunikavimą tarp mokinių, mokytojų ir tėvų .
  3. Sustiprinti gebėjimus surenkant duomenis  ir jų apdorojimą, IKT , kritinį mastymą.
  4. Pagerinti bendravimą Anglų kalba ir kitais dialektais.
  5. Paskatinti mokinių kūrybiškumą ir pakelti pasitikėjimą savimi .
  6. Sugrąžinti prestižą ir pagarbą mokytojo profesijai.
  7. Apsikeisti gerąja patirtimi ir praktika tarp mokytojų susiduriant su panašiais sunkumais darbe.
Skaityti daugiau