Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Naujienos

Priėmimas į gimnaziją

Skaityti daugiau

TIKSLIŲJŲ IR  GAMTOS MOKSLŲ SAVAITĖS „TU ATSAKINGAS UŽ SAVO PLANETĄ “, VYKSIANČIOS 2019 m. KOVO 18-22 d., RENGINIŲ PROGRAMA

 

                      Kovo 18 d.

                      9.50 – 10.35 ir 10.50 - 11.35 val. Integruota fizikos  ir biologijos pamoka „Akis – optinė sistema“ 8 a ir 8 b kl. 314 kabinete.

                      9.50 - 10.35 val. „KRAC“ atstovų pamokos pradinukams apie šiukšlių rūšiavimą Vargonų salėje.

13.00 - 31.45val. Pilietiškumo pamoka vienuoliktokams „Donorystė“ Nacionaliniame kraujo centre.

13.55-14.40 ir 14.50-15.35 val.  Integruotas biologijos ir IT projektas ‚Maisto medžiagos ir jų reikšmė“ 7a ir 7b kl. 5 kabinete.

Antrokų ir ketvirtokų ekologinis projekto „We are the eco warriors“ ekspozicija II a. fojė prie vargonų salės.

Kovo 18-21 d.d. pradinėse klasėse vykdomas projektas „Mokomės žaisti šachmatais“ .

Fizikos projekto ‚Medžiagos agregatinės būsenos. Vanduo“ pristatymas 7-10 kl mokiniams (per pertraukas po 4 ir 5 pamokų) 314 kabinete.                   

Skaityti daugiau

Ir mokytojai mokosi

Kovo 13 d. 53 gimnazijos bendrųjų, muzikos ir dailės dalykų mokytojai dalyvavo gimnazijoje organizuotame seminare „Mokinių asmeninės pažangos matavimas, fiksavimas ir vertinimas“, kurį vedė lektorė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadovaujančioji vertintoja Audronė Šarskuvienė. Seminare, remiantis praktiniais pavyzdžiais, buvo aptariamos pamokos uždavinyje numatyto rezultato vertinimo galimybės, išmokimo stebėjimo formos, pažangos matavimo instrumentai, mokinių pasiekimo ir pažangos vertinimo galimybės mokymuisi ir mokymui stiprinti.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Garšvaitė

Skaityti daugiau

„Senų dienų atmintis“

Tokiu pavadinimu gimnazijos 5-12 klasių mokiniai rašė diktantą, skirtą Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir Eduardo Balsio 100-osioms metinėms paminėti. Rašiusieji turėjo galimybę ne tik parodyti savo raštingumo įgūdžius, bet ir sužinoti apie kompozitoriaus asmenybę. Tekstą diktantui surado mokytoja N. Šilerienė  O. Narbutienės monografijoje „Eduardas Balsys“.

Skaityti daugiau

Klaipėdos ir pamario krašto jaunųjų violončelininkų projektas "Violončelės garsų paletė"

Jungtiniame koncerte dalyvavo Šilutės muzikos mokyklos violončelininkai,mokytojas Jurgis Karbauskas,J.Kačinsko muzikos mokyklos violončelininkai,mokytoja Vilma Senkutė ir E.Balsio menų gimnazijos violončelininkai - Beatričė Vaškytė 3 kl.,Gundė Butkutė 5 kl. ir Ainis  Masiulis 12 kl. Mokytoja Violeta Bendoraitienė , koncertmeisterė Asta Žiobakaitė-Rajevskaja.

Projekto dalyviai kartu muzikavo,dalinosi patirtimi,praturtino savo muzikinį repertuarą naujais kūriniais,įgijo naujų,violončele grojančių draugų. Nuostabius violončelių garsus papildė ir praturtino 6 kl.pianistė Melanija Gaudutytė,mokytoja Asta Žiobakaitė-Rajevskaja.

Mokytoja V. Bendoraitienė

Skaityti daugiau