Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Keturi Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos dešimtmečiai

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos pradžia – 1981 metai, kai prie Stasio Šimkaus aukštesniosios muzikos mokyklos įkuriamas vaikų muzikinio ugdymo skyrius, o mokyklos vadovybė įpareigojama organizuoti naujos mokyklos steigimą. 1983 metų sausio 1 dieną atidaroma meno mokykla-internatas, 1985 m. jai suteikiamas kompozitoriaus Eduardo Balsio vardas, o nuo 1993-iųjų ji tampa gimnazija.

Šioje Vakarų Lietuvos regiono menų gimnazijoje mokosi išskirtinių gabumų menams turintys vaikai, 6–19 metų moksleiviams taip pat suteikiamas pradinis, pagrindinis ir vidurinis išsilavinimas. Mokykloje yra Bendrojo ugdymo, Muzikos ir Dailės skyriai, juose mokosi vaikai iš Klaipėdos, Palangos, Kretingos, Šilutės, Plungės, Šiaulių, Naujosios Akmenės, Jurbarko, Tauragės, Smalininkų, Telšių, Mažeikių, Kartenos, Skuodo, Endriejavo, Priekulės, Gargždų, Nidos, Juodkrantės, Vilniaus. Į Muzikos ir Dailės skyrius priimama konkurso tvarka, juose veikia parengiamosios klasės. Baigdami gimnaziją mokiniai laiko pasirinktos meno šakos ir brandos egzaminus, suteikiančius galimybę absolventams stoti į aukštąsias mokyklas.

Šiuo metu dailės ir muzikos mūzos globoja pusę tūkstančio vaikų, juos moko beveik pusantro šimto pedagogų.

Keturi Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos dešimtmečiai | Muzikusajunga.lt