Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Dailės skyrius

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Dailės mokomieji dalykai

Piešimas
Tapyba
Grafika
Skulptūra
Dizainas
Keramika
Rūbų dizainas
Vitražo kompozicija
Dailės istorija

Dailės skyrius įkurtas 1985 metais, kai mokyklai buvo suteiktas kompozitoriaus Eduardo Balsio vardas. Pirmieji dailės skyriaus mokiniai buvo priimti į 6 klasę. Dailės dalykų juos mokė dailininkai Rimantas Tunaitis ir Dainius Drulys. Vėliau į mokyklą atėjo dirbti dailininkai Violeta Skirgailaitė, Felicija Pinkevičienė, Valdas Pumputis.

1989 m. dailės skyrius persikėlė į naujas priestato patalpas. 1989m. - 1996m. dailės skyriui vadovavo Laisvūnas Kavaliauskas. Kasmet mokinių skaičius augo. Išaugo ir dailės mokytojų kolektyvas. 1986m.-1987m. Dailės skyriaus vadovu dirbo Romualdas Terleckas. Šiuo metu dailės mokosi virš 200 mokinių. Skyriuje dirba 14 dailės mokytojų: Aurimas Anusas, Evaldas Bernotas, Rytis Martinionis, Violeta Paukštienė, Emilija Pumputienė, Rima Steponėnienė, Ramutė Bosienė, Edita Kalninienė, Felicija Pinkevičienė, Valdas Pumputis, Loreta Žulpienė, Tadas Dromantas, Lima Pilibaitytė ir Sigita Baroti. Dauguma jų yra profesionalūs dailininkai, dirbantys ne tik pedagoginį, bet ir kūrybinį darbą. Nuo 1997 metų dailės skyriui vadovauja Jūratė Kavaliauskienė.

Dailės skyriuje mokiniai pradeda mokytis nuo 5-os klasės. Čia jie susipažįsta su įvairiomis vaizduojamosios ir taikomosios dailės šakomis: tapyba, grafika, skulptūra, vitražu, dizainu, keramika, tekstile, rūbų dizainu. Mokiniai įgyja puikius piešimo įgūdžius, spalvotyros bei dailės istorijos žinių. Kasmet vyksta kūrybinė vasaros darbų praktika - pleneras gamtoje arba mieste.

Dailės skyriaus ugdytiniai sėkmingai dalyvauja įvairiose miesto, Klaipėdos apskrities, respublikinėse bei tarptautinėse meninės kūrybos parodose, konkursuose, projektuose.

Klaipėdos visuomenė nuolat susipažįsta su gimnazistų kūryba įvairiose parodose, rengiamose Klaipėdos parodų rūmuose, Prano Domšaičio, Baroti, Parko galerijoje, Klaipėdos savivaldybės viešosios bibliotekos jaunimo skyriuje, Klaipėdos koncertų salėje, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centre.

Vyksta gražus bendradarbiavimas su Lietuvos jūrų muziejumi, Mažosios Lietuvos istorijos bei Laikrodžių muziejais, kuriuose mokiniai dalyvauja įvairiose edukacinėse programose, projektuose bei parodose.

Gimnazijos dailės skyrių baigė 17 absolventų laidų – 326 mokiniai. Dauguma jų – 268 (82%) pasirinko tolesnes dailės studijas aukštosiose mokyklose – Vilniaus dailės akademijoje, Klaipėdos vizualiojo dizaino katedroje bei kitose aukštosiose mokyklose Lietuvoje ir užsienyje.

Dailės skyriuje vyraujanti kūrybinga atmosfera sudaro geras sąlygas jauniesiems dailininkams perimti profesionalių menininkų - mokytojų patirtį, lavinti savo kūrybines galias, ugdyti dvasinį pasaulį bei įgyti menines kompetencijas.

Direktoriaus pavaduotoja dailės skyriui Jūratė Kavaliauskienė

Dailės skyriaus mokytojai

  Aurimas Anusas

 

Mokytojas

Piešimas, eskizavimas

Mokytojas

  Evaldas Bernotas

 

Mokytojas

Piešimas, eskizavimas, erdvinė kompozicija

Mokytojas metodininkas

  Žana Vilks

 

Mokytoja

Dizainas, kompozicija, tekstilė

Mokytoja 

  Gintautas Jonkus

 

Mokytojas

Skulptūra, erdvinė kompozicija,

Mokytojas metodininkas

 Sigita Baroti

 

Mokytoja

Dizainas, kompozicija

Mokytoja

  Edita Kalninienė

 

Mokytoja

Šriftas, kompozicija, piešimas, tapybos, erdvinė, grafikos raiška

Mokytoja metodininkė

  Jūratė Kavaliauskienė

 

Mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, II vadybinė kategorija.

Keramika

Mokytoja metodininkė

  Rytis Martinionis

 

Mokytojas

Piešimas, eskizavimas, vitražo kompozicija

Mokytojas

  Violeta Paukštienė

 

Mokytoja

Dizainas, kompozicija

Mokytoja metodininkė

  Lima Pilibaitytė

 

Mokytoja

Projektavimas, dizainas, kompozicija, tapybos, erdvinė, grafikos raiška

 

  Felicija Pinkevičienė

 

Mokytoja, dailės metodinės grupės pirmininkė

Piešimas, tapybos, erdvinė, grafikos raiška

Mokytoja metodininkė

  Rima Steponėnienė

 

Mokytoja

Grafika, kompozicija, piešimas

Mokytoja metodininkė

  Virginijus Viningas

 

Mokytojas

Tapyba, kompozicija, akvarelė

Mokytojas

  Loreta Žulpienė

 

Mokytoja

Dailės istorija, rūbų dizainas

Mokytoja metodininkė