Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Dailės skyrius

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Dailės mokomieji dalykai

 • Dailės raiška - grafikos, erdvinė, spalvinė
 • Piešimas, eskizavimas
 • Tapyba
 • Grafika, šriftas
 • Skulptūra
 • Dizainas
 • Kompozicija (erdvinė, plokštuminė)
 • Keramika
 • Rūbų dizainas
 • Tekstilė
 • Akvarelė
 • Projektavimas
 • Vitražo kompozicija
 • Etnokultūra, liaudies menas
 • Dailės ir architektūros istorija                                                                                                           

Dailės skyrius įkurtas 1985 metais, kai mokyklai buvo suteiktas kompozitoriaus Eduardo Balsio vardas. Pirmieji dailės skyriaus mokiniai buvo priimti į 6 klasę, juos mokė dailininkai Rimantas Tunaitis ir Dainius Drulys. Vėliau į mokyklą atėjo dirbti dailininkai Violeta Skirgailaitė, Felicija Pinkevičienė, Irena Kačenauskaitė, Rytis Martinionis, Valdas Pumputis, Emilija Pumputienė, Gintautas Jonkus, Edita Kalninienė, Lima Pilibaitytė, Violeta Paukštienė, Evaldas Bernotas, Romualdas Terleckas, Loreta Žulpienė.

1989 m. dailės skyrius persikėlė į naujas priestato patalpas. 1989m. - 1996m. dailės skyriui vadovavo Laisvūnas Kavaliauskas. Kasmet mokinių skaičius augo. Išaugo ir dailės mokytojų kolektyvas. Atėjo dirbti  kuriantys menininkai – Algirdas Bosas, Ramutė Bosienė, Aurimas Anusas, Virginijus Viningas, Rima Steponėnienė. 1996m.-1997m. Dailės skyriaus vadovu dirbo Romualdas Terleckas. Nuo 1997 metų dailės skyriui vadovauja direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui Jūratė Kavaliauskienė.   Dailės mokytojų kolektyvą papildė nauji dailės mokytojai – Rolandas Marčius, Sigita Baroti, Žana Vilks, Jurga Sutkutė, Regina Malakauskienė, Rasa Linkovė, Regina Donbrauskaitė, Toma Šlimaitė, Alfonsas Lekavičius.

Dailės skyriuje mokiniai pradeda mokytis nuo 1-os klasės. Dailės mokymas gimnazijoje vykdomas pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio specializuoto meninio ugdymo dailės krypties programas. Pradinėse klasėse mokiniai lavina spalvinės, erdvinės ir grafikos raiškos įgūdžius. Vyresnėse klasėse dailės mokiniai  susipažįsta su vaizduojamosios ir taikomosios dailės šakomis: tapyba, grafika, skulptūra, dizainu, keramika, rūbų dizainu, tekstile. Mokiniai įgyja puikius piešimo, erdvinės bei plokštuminės kompozicijos, spalvotyros, projektavimo įgūdžius bei etnokultūros, dailės ir architektūros istorijos žinių. Kasmet vyksta kūrybinė vasaros darbų praktika - pleneras gamtoje.

Dailės skyriaus ugdytiniai sėkmingai dalyvauja įvairiose Klaipėdos miesto ir šalies respublikinėse bei tarptautinėse meninės kūrybos parodose, konkursuose, projektuose.

Visuomenė nuolat susipažįsta su gimnazistų kūryba įvairiuose Klaipėdos miesto renginiuose, šventėse ir parodose, rengiamose Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro Parodų rūmuose, Prano Domšaičio, Baroti galerijose, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje, Klaipėdos koncertų salėje, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centre ir kt.

Vyksta gražus bendradarbiavimas su VšĮ ,,Klaipėdos šventės“, Lietuvos jūrų muziejumi, Mažosios Lietuvos istorijos bei Klaipėdos laikrodžių muziejumi, kuriuose mokiniai dalyvauja įvairiose edukacinėse programose, projektuose bei parodose.

Gimnazijos dailės skyrių baigė 32 abiturientų laidos – 678 mokiniai. Dauguma jų – 498 (73,5 %) pasirinko tolesnes dailės studijas aukštosiose mokyklose – Vilniaus dailės akademijoje, Klaipėdos vizualiojo dizaino katedroje bei kitose aukštosiose mokyklose Lietuvoje ir užsienyje.

Dailės skyriuje vyraujanti kūrybinga atmosfera sudaro geras sąlygas jauniesiems dailininkams perimti profesionalių menininkų - mokytojų patirtį, lavinti savo kūrybines galias, ugdyti dvasinį pasaulį bei įgyti menines kompetencijas.

Direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui Jūratė Kavaliauskienė

Dailės skyriaus mokytojai  2023-2024 m.m.

Meninio ugdymo (dailės) mokytojo pareigybės aprašymas