Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Dailės skyrius

Dailės  mokomieji dalykai

   Piešimas
   Tapyba
   Grafika
   Skulptūra
   Dizainas
   Keramika
   Rūbų dizainas
   Vitražo kompozicija
   Dailės istorija

 

 

 

Dailės skyrius įkurtas 1985 metais, kai mokyklai buvo suteiktas kompozitoriaus Eduardo Balsio vardas. Pirmieji dailės skyriaus mokiniai buvo priimti į 6 klasę. Dailės dalykų juos mokė dailininkai Rimantas Tunaitis ir Dainius Drulys. Vėliau į mokyklą atėjo dirbti dailininkai Violeta Skirgailaitė, Felicija Pinkevičienė, Valdas Pumputis.

1989 m. dailės skyrius persikėlė į naujas priestato patalpas. 1989m. - 1996m. dailės skyriui vadovavo Laisvūnas Kavaliauskas. Kasmet mokinių skaičius augo. Išaugo ir dailės mokytojų kolektyvas. 1986m.-1987m. Dailės skyriaus vadovu dirbo Romualdas Terleckas. Šiuo metu dailės mokosi virš 200 mokinių. Skyriuje dirba 17 dailės mokytojų: Aurimas Anusas, Evaldas Bernotas, Rytis Martinionis, Violeta Paukštienė, Emilija Pumputienė, Irena Kačenauskaitė, Rima Steponėnienė, Ramutė Bosienė, Edita Kalninienė, Irena Kačenauskaitė, Romas Terleckas, Violeta Skirgailaitė, Felicija Pinkevičienė, Valdas Pumputis Loreta Žulpienė, Tadas Dromantas. Dauguma jų yra profesionalūs dailininkai, dirbantys ne tik pedagoginį, bet ir kūrybinį darbą. Nuo 1997 metų dailės skyriui vadovauja Jūratė Kavaliauskienė.

Dailės skyriuje mokiniai pradeda mokytis nuo 5-os klasės. Čia jie susipažįsta su įvairiomis vaizduojamosios ir taikomosios dailės šakomis: tapyba, grafika, skulptūra, vitražu, dizainu, keramika, tekstile, rūbų dizainu. Mokiniai įgyja puikius piešimo įgūdžius, spalvotyros bei dailės istorijos žinių. Kasmet vyksta kūrybinė vasaros darbų praktika - pleneras gamtoje arba mieste.

Dailės skyriaus ugdytiniai sėkmingai dalyvauja įvairiose miesto, Klaipėdos apskrities, respublikinėse bei tarptautinėse meninės kūrybos parodose, konkursuose, projektuose.

Klaipėdos visuomenė nuolat susipažįsta su gimnazistų kūryba įvairiose parodose, rengiamose Klaipėdos parodų rūmuose, Prano Domšaičio, Baroti, Parko galerijoje, Klaipėdos savivaldybės viešosios bibliotekos jaunimo skyriuje, Klaipėdos koncertų salėje, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centre.

Vyksta gražus bendradarbiavimas su Lietuvos jūrų muziejumi, Mažosios Lietuvos istorijos bei Laikrodžių muziejais, kuriuose mokiniai dalyvauja įvairiose edukacinėse programose, projektuose bei parodose.

Gimnazijos dailės skyrių baigė 17 absolventų laidų – 326 mokiniai. Dauguma jų – 268 (82%) pasirinko tolesnes dailės studijas aukštosiose mokyklose – Vilniaus dailės akademijoje, Klaipėdos vizualiojo dizaino katedroje bei kitose aukštosiose mokyklose Lietuvoje ir užsienyje.

Dailės skyriuje vyraujanti kūrybinga atmosfera sudaro geras sąlygas jauniesiems dailininkams perimti profesionalių menininkų - mokytojų patirtį, lavinti savo kūrybines galias, ugdyti dvasinį pasaulį bei įgyti menines kompetencijas.

Direktoriaus pavaduotoja dailės skyriui Jūratė Kavaliauskienė