Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

SOCIALINIŲ IR EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO SKATINIMAS MOKYKLOJE

SOCIALINIŲ IR EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO SKATINIMAS MOKYKLOJE

pagal programos „Erasmus+“ 1 pagrindinį veiksmą – asmenų mobilumas mokymosi tikslais

 

Projektas vykdomas nuo 2022 m. rugsėjo mėn. iki 2023 m. birželio mėn.

 

Kokie projekto tikslai?

Tobulinti mokytojų socialines ir emocines kompetencijas mokyklos ugdymo srityje taikant novatoriškus mokymo metodus. Pagerinti anglų kalbos žinias siekiant gerinti mokymo ir mokymosi kokybę.

 

Kokią problemą sprendžiame?

Atlikti tyrimai gimnazijoje atskleidė, kad prasidėjus karantinui didžiajai daliai mokinių ir mokytojų ženkliai pablogėjo emocinė sveikata, o grįžus į mokyklą tapo sudėtinga sėkmingai adaptuotis prie įprasto arba mišraus mokymosi būdo, rasti būdų tarpusavio ryšiams stiprinti, emocinei savijautai gerinti. Mokytojams, siekiantiems padėti savo mokiniams, turimų žinių ne visada pakanka, jie savarankiškai intuityviai ieško naujų būdų susidoroti su kylančiais iššūkiais. Todėl būtina padėti

pedagogams įgyti naujų žinių, įgūdžių ir metodų, pasisemti tarptautinės patirties.

 

Ko tikimės?

Tikime, kad socialinių emocinių kompetencijų įgijimas, tarptautinė patirtis suteiks įrankius, padėsiančius kurti pokyčius, motyvuos taikyti naujoves ugdymo įstaigoje, padės pedagogus sutelkti komandiniam darbui, pagerės mokinių mokymosi motyvacija, savijauta, tarpusavio santykiai tarp kolegų, mokytojų ir mokinių, mokytojų ir tėvų.

 

Kaip to sieksime?

5 gimnazijos mokytojai dalyvaus tarptautiniuose mokymuose „Socialinių ir emocinių įgūdžių mokymosi mokykloje tobulinimas“ (Italija). Prieš vykdami į šiuos mokymus, mokytojai tobulins anglų kalbos supratimo ir kalbėjimo įgūdžius specialiuose kursuose Airijoje.

Projekte dalyvausiantys mokytojai įgis naujų žinių, įgūdžių ir metodų, kaip stiprinti mokinių emocines bei socialines kompetencijas, o jų ir praktinio taikymo rezultatų pagrindu sukurs praktinį vadovą. Šis vadovas, tikėtina, įkvėps pokyčiams ne tik mūsų gimnazijos, bet ir kitų mokyklų pedagogus, todėl projekto rezultatų apibendrinimui ir sklaidai bus surengtas viešas seminaras.

 

Kaip mums sekasi?

Stebėkite gimnazijos svetainėje www.balsiogimnazija.lt ir feisbuko paskyroje Projektas „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo skatinimas mokykloje“ (@SEKUprojektas)