Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Vizija, misija, veiklos sritis ir ugdymo programos

VIZIJA

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija - Vakarų Lietuvos regiono menų gimnazija, kurioje savo individualias kūrybines galias atskleidžia išskirtinių gabumų menams turintys vaikai, kartu įgydami aukštos kokybės bendrąsias ir dalykines kompetencijas, bendrąjį išsilavinimą ir pasiruošdami atsakingai pasirinkti profesionalaus muzikanto, dailininko ar kitą kūrybinio darbo kelią.

MISIJA

Gimnazijos misija – ugdyti išskirtinių gabumų muzikai ir dailei turinčius 7(6)–18 metų vaikus pagal specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos arba dailės ugdymu).

PAGRINDINĖ GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS

Švietimas, kodas 85, pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20 (pagal ekonominių veiklos rūšių klasifikatorių EVRK 2 red.).

GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAS

Ugdyti mokinių bendrąsias, dalykines kompetencijas, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai, savarankiškam gyvenimui.

UGDYMO PROGRAMOS

  • pradinis ugdymas kartu su muzikos ugdymu
  • pradinis ugdymas kartu su dailės ugdymu
  • pagrindinis ugdymas kartu su muzikos ugdymu
  • pagrindinis ugdymas kartu su dailės ugdymu
  • vidurinis ugdymas kartu su muzikos ugdymu
  • vidurinis ugdymas kartu su dailės ugdymu