Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Vizija, misija

VIZIJA

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija - vakarų Lietuvos regiono menų gimnazija, kurioje savo individualias kūrybines galias atskleidžia išskirtinių gabumų menams turintys vaikai, kartu įgydami aukštos kokybės bendrąsias ir dalykines kompetencijas, bendrąjį išsilavinimą ir pasiruošdami atsakingai pasirinkti profesionalaus muzikanto, dailininko ar kitą kūrybinio darbo kelią.

MISIJA

Gimnazijos misija – ugdyti išskirtinių gabumų muzikai ir dailei turinčius 7(6)–18 metų vaikus pagal specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos arba dailės ugdymu).

GIMNAZIJOJE VYKDOMOS UGDYMO PROGRAMOS

Vykdomos ugdymo programos:

pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu

pradinio ugdymo kartu su dailės ugdymu

pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu

pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu

vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu

vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu