Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2021m

Pažyma dėl finansavimo sumų 2021-09-30

Mokėtinų sumų ataskaita 2021-09-30

Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaita 2021-09-30

Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaita 2021-06-30

Mokėtinų sumų ataskaita 2021-06-30

Pažyma dėl finansavimo sumų 2021-06-30

Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaita 2021-03-31

Mokėtinų sumų ataskaita 2021-03-31

Pažyma dėl finansavimo sumų 2021-03-31

 

2020m

Mokėtinų sumų ataskaita 2020-12-31

Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą 2020-12-31

Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą 2020-12-30

Pažyma dėl finansavimo sumų 2020-12-30 

Metinė biudžeto vykdymo ataskaita 2020-12-31

Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaita 2020-09-30

Pažyma dėl finansavimo sumų 2020-09-30

Mokėtinų sumų ataskaita 2020-09-30

Pažyma dėl finansavimo sumų 2020-06-30

Mokėtinų sumų ataskaita 2020-06-30

Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaita 2020-06-30

Pažyma dėl finansavimo sumų 2020-03-31

Mokėtinų sumų ataskaita 2020-03-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31d. I ketv. ataskaita

 

2019m

Aiškinamasis raštas 2019 12 31.

2871_Forma BV2_VBL_2019_IV ketv.

2871_Forma BV2_IPL_2019_IV ketv.

2871_Forma 5N_2019_IV ketv.

2871_Forma 4N_2019_IV ketv.

2871_Forma 1N_2019_IV ketv.

Aiškinamasis raštas 2019 09 30

2871_Forma 1N_2019_III ketv.

2871_forma_4N_2019_III ketv

Aiškinamasis raštas  2019 06 30

2871_Forma_1N_2019_II ketv

2871_Forma_4N_2019_II ketv

Aiškinamasis raštas 2019 03 31

2871_Forma 4N_2019_I ketv

2871_Forma 1N_2019_I ketv._1100222

 

2018m.

Aiškinamasis raštas 2018 12 31

2871_Forma 1N_2018_IV ketv._1100222 

2871_Forma 4N_2018_IV ketv

2871_Forma BV2_IPL_2018_IV ketv._09020201_1100222 (1)

2871_Forma BV2_VBL_2018_IV ketv._09020201_1100222 (1)

2871_Forma BV2_VBL_2018_IV ketv._09080101_1100222 (1)

2871_Liksask_2018_IV ketv

Forma 5N1

Aiškinamasis raštas 2018 09 30

2871_Forma B14_2016_2018_III ketv

2871_Forma 4N_2018_III ketv

2871_Forma 1N_2018_III ketv

Aiškinamasis raštas 2018 06 30 

2871_Forma B10_VBL_PD_2018_II ketv._09020201_1100222

2871_Forma B10_VBL_KITI_2018_II ketv._09020201_1100222

2871_Forma B10_IPL_PD_2018_II ketv._09020201_1100222

2871_Forma 1N_2018_II ketv._1100222 (1)

2871_Forma 4N_2018_II ketv. (1)

Aiškinamasis raštas 2018 03 31

2871_Forma 4N_2018_I ketv

Forma 1N1