Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2018m.

Aiškinamasis raštas 2018 06 30 

2871_Forma B10_VBL_PD_2018_II ketv._09020201_1100222

2871_Forma B10_VBL_KITI_2018_II ketv._09020201_1100222

2871_Forma B10_IPL_PD_2018_II ketv._09020201_1100222

2871_Forma 1N_2018_II ketv._1100222 (1)

2871_Forma 4N_2018_II ketv. (1)

Aiškinamasis raštas 2018 03 31

2871_Forma 4N_2018_I ketv

Forma 1N1

 

2017m.

Aiškinamasis raštas 2017 12 31

2871_Forma 1N_2017_IV ketv_1100222

2871_Forma 4N_2017_IV ketv

2871_Forma 5N_2017_IV ketv

2871_Forma B10_IPL_PD_2017_IV ketv._09020201_1100222

2871_Forma B10_VBL_KITI_2017_IV ketv._09020201_1100222

2871_Forma B10_VBL_PD_2017_IV ketv._09020201_1100222

2871_Forma B14_2016_2017_IV ketv._09020201_1100222

 

Aiškinamasis raštas 2017 09 30

2871_Forma 1N_2017_III ketv._1100222

2871_Forma 4N_2017_III ketv

2871_Forma B14_2016_2017_III ketv._09020201_1100222

Aiškinamasis raštas 2017 06 30

2871_Forma 1N_2017_II ketv._1100222

2871_Forma 4N_2017_II ketv

2871_Forma B10_IPL_PD_2017_II ketv._09020201_1100222

2871_Forma B10_VBL_KD_2017_II ketv._09020201_1100222

2871_Forma B10_VBL_KITI_2017_II ketv._09020201_1100222

2871_Forma B10_IPL_PD_2017_II ketv_09020201_1100222

2871_Forma B10_VBL_SPD_2017_II ketv_09020201_1100222

Aiškinamasis raštas 2017 03 31

2871_Forma 1N_2017_I ketv_1100222

2871_Forma 4N_2017_I ketv

 

2016 m.

Aiškinamasis raštas 2016 12 31

2871_Forma 1N_2016_IV ketv._1100222(2)

2871_Forma 4N_2016_IV ketv

2871_Forma 5N_2016_IV ketv

2871_Forma B6_2015_2016_IV ketv

2871_Forma B10_IPL_PD_2016_IV ketv._09020201_1100222

2871_Forma B10_VBL_KD_2016_IV ketv._09020201_1100222

2871_Forma B10_VBL_KITI_2016_IV ketv._09020201_1100222

2871_Forma B10_VBL_PD_2016_IV ketv._09020201_1100222

2871_Forma B10_VBL_PD_2016_IV ketv._09080101_1100222

2871_Forma B10_VBL_SPD_2016_IV ketv._09020201_1100222

Aiškinamasis raštas 3 ketv.biudžeto vykdymo ataskaitos

2871_Forma 1N_2016_III ketv._1100222

2871_Forma 4N_2016_III ketv

Aiškinamasis raštas  2 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2871_Forma 1N_2016_II ketv._11002222871_

Forma 4N_2016_II ketv

2871_Forma B10_VBL_KD_2016_II ketv._09020201_11002222871_Forma

B10_VBL_KITI_2016_II ketv._09020201_1100222

2871_Forma B10_VBL_PD_2016_II ketv._09020201_1100222

2871_Forma B10_VBL_SPD_2015_II ketv._09020201_1100222

2871_Forma B10_VBL_SPD_2016_II ketv._09020201_1100222

Aiškinamasis raštas  1 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2871_Forma 1N_2016_I ketv._1100222

2871_Forma 4N_2016_I ketv

 2015 m.

Aiškinamasis raštas  metinės biudžeto vykdymo ataskaitos

2871_Forma 1N_2015_IV ketv._1100222

2871_Forma 3N_2015_IV ketv

2871_Forma B10_VBL_SPD_2015_IV ketv._09020201

2871_Forma B10_VBL_SD_2015_IV ketv._09020201_1100222

2871_Forma B10_VBL_PD_2015_IV ketv._09020201_1100222

2871_Forma B10_VBL_KITI_2015_IV ketv._09020201_1100222

2871_Forma B10_VBL_KD_2015_IV ketv._09020201_1100222

2871_Forma B10_IPL_PD_2015_IV ketv._09020201_1100222

2871_Forma B14_2015_2015_IV ketv

2871_Forma B6_2015_2015_IV ketv

2871_Forma 5N_2015_IV ketv

2871_Forma 4N_2015_IV ketv

Aiškinamasis raštas 3 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2871_Forma B15_2012_2015_III ketv.

2871_Forma 4N_2015_III ketv

2871_Forma 3N_2015_III ketv

 2871_Forma 1N_2015_III ketv._1100222

 

Aiškinamasis raštas 2 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

 

2871_Forma 1N_2015_II ketv._1100222

2871_Forma 4N_2015_II ketv

2871_Forma B10_IPL_PD_2015_II ketv._09020201_1100222

2871_Forma B10_VBL_KD_2015_II ketv._09020201_1100222

2871_Forma B10_VBL_KITI_2015_II ketv._09020201_1100222

2871_Forma B10_VBL_PD_2015_II ketv._09020201_1100222

2871_Forma B10_VBL_SPD_2015_II ketv._09020201_1100222

Aiškinamasis raštas 1 ketvirčio  biudžeto vykdymo ataskaitos

2871_Forma 1N_2015_I ketv._1100222

2871_Forma 4N_2015_I ketv