Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2023m

Pažyma dėl finansavimo sumų 2023-09-30

Mokėtinų sumų ataskaita 2023-09-30

Metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-12-31

Ketvirtinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-09-30

Ketvirtinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-06-30

Ketvirtinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-03-31

2022m

Pažyma dėl finansavimo sumų 2022-12-31

Metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-12-31

Mokėtinų sumų ataskaita 2022-12-31

Pažyma dėl finansavimo sumų 2022-09-30

Mokėtinų sumų ataskaita 2022-09-30

Ketvirtinis finansinės ataskaitos rinkinys 2022-09-30

Pažyma dėl finansavimo sumų 2022-06-30

Mokėtinų sumų ataskaita 2022-06-30

Ketvirtinis finansinės ataskaitos rinkinys 2022-06-31

Ketvirtinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-03-31

Mokėtinų sumų ataskaita 2022-03-31

Pažyma dėl finansavimo sumų 2022-03-31

 

2021m

Pažyma dėl finansavimo sumų 2021-12-31

Mokėtinų sumų ataskaita 2021-12-31

Metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-12-31

Pažyma dėl finansavimo sumų 2021-09-30

Mokėtinų sumų ataskaita 2021-09-30

Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaita 2021-09-30

Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaita 2021-06-30

Mokėtinų sumų ataskaita 2021-06-30

Pažyma dėl finansavimo sumų 2021-06-30

Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaita 2021-03-31

Mokėtinų sumų ataskaita 2021-03-31

Pažyma dėl finansavimo sumų 2021-03-31

 

2020m

Mokėtinų sumų ataskaita 2020-12-31

Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą 2020-12-31

Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą 2020-12-30

Pažyma dėl finansavimo sumų 2020-12-30 

Metinė biudžeto vykdymo ataskaita 2020-12-31

Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaita 2020-09-30

Pažyma dėl finansavimo sumų 2020-09-30

Mokėtinų sumų ataskaita 2020-09-30

Pažyma dėl finansavimo sumų 2020-06-30

Mokėtinų sumų ataskaita 2020-06-30

Ketvirtinės biudžeto vykdymo ataskaita 2020-06-30

Pažyma dėl finansavimo sumų 2020-03-31

Mokėtinų sumų ataskaita 2020-03-31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31d. I ketv. ataskaita