Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Naujienos

Sveikiname

Skaityti daugiau

Sveikiname!

Sveikiname mokinius, 2021-2022 m. m. baigusius labai gerais pažymiais


BENDRUOSIUS DALYKUS:
1. Lupandiną Austėją, 5 a
2. Budrikytę Emiliją, 5 b
3. Džervų Petrą, 5 b
4. Laurinavičiūtę Lakšmi, 5 b
5. Ruminą Aroną, 5 b
6. Ruikytę Justę, 5 b
7. Ruminą Aroną, 5 b
8. Ališauską Roką, 6 a
9. Jašinaitę Mildą, 6 a
10. Kazlauskaitę Gabiją, 6 a
11. Čėsnaitę Vaivą, 6 b
12. Čiginaitę Sofiją, 6 b
13. Dylertą Beną, 6 b
14. Kavaliauskaitę Ievą, 6 b
15. Vaitkutę Urtę, 6 b
16. Vaškytę Beatričę, 6 b
17. Virškutę Evą, 6 b
18. Žičkų Rūtenį, 6 b
19. Petraitį Tomą, 7 a
20. Pikturnaitę Liepą, 7 a
21. Daukšą Martyną, 7 a
22. Bočkutę Robertą, 7 a
23. Juškevičiūtę Gabiją, 7 a
24. Nikitinaitę Otiliją, 7 a
25. Anuškevičiūtę Lukreciją, 7 b
26. Kušnerovą Elizabetą, 7 b
27. Šukytę Jorę, 8 a
28. Simaitytę Aurėją, 8 a
29. Simpukaitę Mėtą, 8 b
30. Auškalnytę Vakarę, 9 a
31. Jasiūnaitę Kamilę, 9 a
32. Gaudutytę Melaniją, 9 b
33. Genčiūtę Gintarę, 9 b
34. Miškinį Denį, 9 b
35. Diekontaitę Gerutą, 10 b
36. Krivickaitę Rašelę, 10 b
37. Rameikaitę Martą, 10 b
38. Šikulovą Juliją, 10 b
39. Voronov Daniil, 11 a
40. Okulevičiūtę Viktoriją, 11 b
41. Galuškinaitę Gustę, 12 a
42. Ūkanytę Saulę, 12 a
43. Šmitaitę Ievą, 12 b

Skaityti daugiau

Vakarų regiono konferencija "Inovatyvių metodų taikymas dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais"

Birželio 21 dieną gimnazijos pavaduotoja Raimonda Garšvaitė, psichologė Jurgita Kadagienė ir anglų kalbos mokytoja Viktorija Juodytė kartu su Klaipėdos rajono švietimo centru suorganizavo vakarų regiono konferenciją, skirtą pranešimams apie darbą su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais bei gerosios patirties tarptautiniuose projektuose sklaidai. Konferenciją pradėjo gimnazijos pavaduotoja bendrajam ugdymui Raimonda Garšvaitė tardama sveikinimo žodį ir pabrėždama inovatyvių metodų svarbą dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais moksleiviais. Erasmus+ KA101 projekto ,,Inovatyvių metodų taikymas mokymo procese dirbant su specialių poreikių turinčiais mokiniais - IMAM" projekto vadovė ir gimnazijos psichologė Jurgita Kadagienė susirinkusiems klausytojams pristatė patį projektą ir jau įgyvendintas veiklas. Kiek vėliau visą savo dėmesį skyrėme svečiams iš Klaipėdos Litorinos mokyklos: logopedei Tomai Žukauskienei ir mokytojai Jūratei Stankevičienei, kurios pasidalino gerąja patirtimi dirbant su mokiniais turinčiais autizmo spektro sutrikimą. Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos spec.pedagogė Jūratė Kaspauskienė skaitė pranešimą „Specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje“.

Skaityti daugiau

Mokslo metų pabaigos šventė

Mokslo metų pabaigai – padėkų ir diplomų gausybė, prasmingi direktoriaus žodžiai, talentingų mokinių muzikiniai linkėjimai, maestro S. Šiaučiulio improvizacijos, gėlės, ledai, šypsenos, apsikabinimai... Durys „į atostogas“ jau visiems balsiukams atidarytos!

Skaityti daugiau

Plenero darbų paroda

Didžiuojamės ir džiaugiamės Dailės skyriaus 5-11 klasių mokiniais, kūrybiškai, spalvingai ir nuotaikingai užbaigus mokslo metus ir vasarą pasitinkant nuostabia plenero darbų paroda, kuria pasidžiaugti kviečiame visus mūsų gimnazijoje. Ačiū dailės skyriaus mokytojams už puikius mokinių rezultatus!

Skaityti daugiau