Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Laisvos darbo vietos

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija skelbia atranką į šias laisvas mokytojo pareigybes:

Pradinių klasių mokytojas

Matematikos mokytojas

Istorijos mokytojas

Anglų kalbos mokytojas

Klasikinės gitaros mokytojas

Prailgintos dienos grupės pedagogas


PROJEKTŲ VADOVAS

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija ieško energingo, komunikabilaus projektų vadovo.

Reikalavimai:

 • Aukštasis pedagoginis išsilavinimas.
 • Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų norminių teisės aktų švietimo srityje žinojimas.
 • Kompiuterinis raštingumas.

Pareigos:

 • Informuoja gimnazijos bendruomenę apie projektus, susijusius su ugdymo procesu, vykdo ir koordinuoja juos.
 • Rašo kultūros ir meno projektus, yra jų vadovas.
 • Atsako už popamokinių, bendramokyklinių renginių, netradicinių ugdymo dienų organizavimą ir jų turinį, už valstybinių švenčių minėjimą.
 • Koordinuoja mokinių savivaldos, gimnazijos mokinių parlamento, ir klasių seniūnų veiklą.
 • Kuria scenarijus ir veda reprezentacinius gimnazijos renginius.
 • Koordinuoja gimnazijos mokinių socialinę veiklą.
 • Ruošia medžiagą pagal kuruojamą veiklą ir teikia ją gimnazijos internetinei svetainei.
 • Koordinuoja ir palaiko ryšius su gimnazijos socialiniais partneriais bei labdaros ir paramos organizacijomis.
 • Organizuoja mokinių budėjimą.
 • Organizuoja svečių koncertus gimnazijos bendruomenei, pristato gimnaziją svečiams.
 • Organizuoja mokinių laureatų apdovanojimą.
 • Organizuoja gimnaziją reprezentuojančių suvenyrų ir regalijų kūrimą.
 • Bendradarbiauja su leidyklomis ir spaustuvėmis.
 • Teikia informaciją žiniasklaidai apie projektus, kultūros renginius.
 • Palaiko ryšius su miesto kultūros įstaigomis.
 • Organizuoja gimnazijos meno kolektyvų koncertines išvykas.

      Papildomos pareigos pagal susitarimą - elektroninio dienyno administravimas ir tvarkaraščių sudarymas.

            Kreiptis tel. -   8 46 345775, mob. tel. - 8 680 57 163