Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Laisvos darbo vietos

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia konkursą Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

Pretendentų atrankos posėdis vyks 2021 m. sausio 14 d.

Įsakymas dėl komisijos


PROJEKTŲ VADOVAS

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija ieško energingo, komunikabilaus projektų vadovo.

Reikalavimai:

 • Aukštasis pedagoginis išsilavinimas.
 • Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų norminių teisės aktų švietimo srityje žinojimas.
 • Kompiuterinis raštingumas.

Pareigos:

 • Informuoja gimnazijos bendruomenę apie projektus, susijusius su ugdymo procesu, vykdo ir koordinuoja juos.
 • Rašo kultūros ir meno projektus, yra jų vadovas.
 • Atsako už popamokinių, bendramokyklinių renginių, netradicinių ugdymo dienų organizavimą ir jų turinį, už valstybinių švenčių minėjimą.
 • Koordinuoja mokinių savivaldos, gimnazijos mokinių parlamento, ir klasių seniūnų veiklą.
 • Kuria scenarijus ir veda reprezentacinius gimnazijos renginius.
 • Koordinuoja gimnazijos mokinių socialinę veiklą.
 • Ruošia medžiagą pagal kuruojamą veiklą ir teikia ją gimnazijos internetinei svetainei.
 • Koordinuoja ir palaiko ryšius su gimnazijos socialiniais partneriais bei labdaros ir paramos organizacijomis.
 • Organizuoja mokinių budėjimą.
 • Organizuoja svečių koncertus gimnazijos bendruomenei, pristato gimnaziją svečiams.
 • Organizuoja mokinių laureatų apdovanojimą.
 • Organizuoja gimnaziją reprezentuojančių suvenyrų ir regalijų kūrimą.
 • Bendradarbiauja su leidyklomis ir spaustuvėmis.
 • Teikia informaciją žiniasklaidai apie projektus, kultūros renginius.
 • Palaiko ryšius su miesto kultūros įstaigomis.
 • Organizuoja gimnazijos meno kolektyvų koncertines išvykas.

      Papildomos pareigos pagal susitarimą - elektroninio dienyno administravimas ir tvarkaraščių sudarymas.

            Kreiptis tel. -   8 46 345775, mob. tel. - 8 680 57 163