Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Priėmimas

STOJANTIEJI Į DAILĖS SKYRIAUS 2-4 KLASĘ

 • Atlieka grafinės, spalvinės raiškos kompozicijos užduotį (darbo trukmė 45 min.).
 • Naudoja asmenines priemones – A4 formato piešimo popierių, pieštukus, trintuką, guašą, paletę, teptukus, indelį vandeniui.
 • Pristato kūrybinių darbų aplanką (ne mažiau 10 kūrybinių darbelių).
 • Pristato pažangumo įvertinimą.

STOJANTIEJI Į DAILĖS SKYRIAUS 5-8 KLASĘ

 • Atlieka 3 užduotis (darbo trukmė - po 1 val.) 1. Piešimo (natiurmortas arba gipsinis modelis); 2. Tapybos (natiurmortas, atliekamas guašu); 3. Kompozicija pasiūlyta tema, vaizduojant žmogaus figūrą.
 • Naudoja asmenines priemones – A3 formato piešimo popierių, pieštukus, trintuką, guašą, paletę, teptukus, indelį vandeniui.
 • Pristato kūrybinių darbų aplanką (ne mažiau 10 kūrybinių darbų).
 • Pristato bendrojo ugdymo I pusmečio arba metinių pažymių įvertinimus.

STOJANTIEJI Į DAILĖS SKYRIAUS 9-12 KLASĘ  (gimnazijos I-IV kl.)

 • Atlieka 3 užduotis (darbo trukmė - po 1 val.) 1. Piešimo (natiurmortas arba gipsinis modelis); 2. Tapybos (natiurmortas, atliekamas guašu); 3. Kompozicija pasiūlyta tema, vaizduojant žmogaus figūrą.
 • Naudoja asmenines priemones – A2 formato piešimo popierių, pieštukus, trintuką, guašą, paletę, teptukus, indelį vandeniui.
 • Pristato kūrybinių darbų aplanką (ne mažiau 12 kūrybinių darbų)
 • Pristato bendrojo ugdymo I pusmečio arba metinių pažymių įvertinimus.

 

 

STOJIMO PARAIŠKA

Dailės skyriaus 1kl. reikalavimai ir užduočių vertinimo kriterijai

Stojančiųjų pradinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos 1-4 klases reikalavimai ir vertinimo kriterijai

Stojančiųjų į pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos 5-8 klasę reikalavimai ir vertinimo kriterijai

Stojamųjų tvarkos aprašas 2020 m.

Stojamųjų  reikalavimai į muzikos skyriaus 1-4 klases

Stojamųjų reikalavimai į muzikos skyriaus 5-12 klases

Eduardo Balsio menų gimnazija kviečia būsimus pirmokus atverti duris į meno pasaulį

Mokykla, kuri augina. Gimnazija vakarų Lietuvai