Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Priėmimas

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija skelbia mokinių priėmimą į 1-4 kl. ir 5-12 kl. 2021-2022 mokslo metams

PARAIŠKAS DALYVAUTI STOJAMUOSIUOSE EGZAMINUOSE Į MUZIKOS AR DAILĖS SKYRIUS KVIEČIAME TEIKTI NUO 2021 M. SAUSIO 13 D.

Vaizdo medžiaga Eduardo Balsio menų gimnazija kviečia būsimus pirmokus atverti duris į meno pasaulį

Gimnazijos raštinė, 201 kab. arba el. p. balsio@menugimnazija.lt  (karantino metu tik el. paštu)

Stojamųjų egzaminų data bus paskelbta vėliau.

Muzikos skyriaus 1 klasėje mokoma groti fortepijonu, išilgine fleita, mušamaisiais, styginiais instrumentais (smuiku, violončele, klasikine gitara), chorinio dainavimo, solfedžio, ritmikos.

Stojant į Muzikos skyrių tikrinami vaikų muzikiniai gebėjimai: klausa, atmintis, ritmo pojūtis, vokaliniai ir fiziniai duomenys. Kandidatai atlieka brandos mokyklai patikrinimo testą – tikrinama socialinė intelektualinė branda mokyklai.

Dailės skyriaus 1 klasėje mokoma grafinės, spalvinės ir erdvinės raiškos.

Stojant į Dailės skyrių tikrinami kandidatų piešimo, komponavimo ir spalvinės raiškos gebėjimai. Mokiniai naudoja asmenines priemones: 12 spalvų pieštukai ir flomasteriai.  Stojantieji pristato kūrybinių darbų aplanką (ne mažiau 8 darbai A4-A3 formato). Atlieka brandos mokyklai patikrinimo testą – tikrinama socialinė intelektualinė branda mokyklai.

Stojamųjų egzaminų data bus paskelbta vėliau.

Gimnazijos adresas: Statybininkų pr. 2, LT-94222 Klaipėda

Informacija telefonu: raštinė (8 46) 340183, muzikos skyriaus pavaduotoja 8 689 69644, dailės skyriaus pavaduotoja 8 604 18634

Dailės skyriaus 1kl. reikalavimai ir užduočių vertinimo kriterijai

Stojamųjų tvarkos aprašas 2020 m. 

Stojamųjų  reikalavima į muzikos skyriaus 1-4 klases

Stojamųjų reikalavimai į muzikos skyriaus 5-12 klases

Stojimo paraiška

Reikalingi dokumentai įstojusiems į 1 kl

Vaizdo medžiaga Eduardo Balsio menų gimnazija kviečia būsimus pirmokus atverti duris į meno pasaulį

Mokinių įstojusių į dailės skyriaus 1 klasę sąrašas

Mokinių įstojusių į muzikos skyriaus 1 klasę sąrašas