Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Muzikos skyrius

Muzikos mokomieji dalykai 

  • Fortepijonas (ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis, koncertmeisteris)
  • Styginiai instrumentai (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas, klasikinė gitara, džiazinė gitara, smuikininkų ansamblis, styginių instrumentų orkestras)
  • Pučiamieji instrumentai (fleita, klarnetas, obojus, saksofonas, fagotas, trimitas, valtorna, trombonas, tūba)
  • Mušamieji instrumentai 
  • Chorinis dirigavimas (balso ugdymas, ansamblinis muzikavimas, dirigavimas, choras)
  • Vargonai
  • Muzikos teorija (solfedžio, muzikos teorija, harmonija, muzikos istorija, muzikos kūrinių analizė, kompozicija)

Chorinis dirigavimas

Pirmąsias dainavimo pamokas mokiniai gauna 1-4 klasių chorų repeticijose. Jų nedrąsius balsus lavina mokytojos Virginija Simonavičienė, Raselė Urniežienė, Audronė Daukšienė, Kristina Ruzveltienė.

Gimnazijos 5-12 klasių Jaunių choras, kuriam 1997 – 2021 m. vadovavo Zita Kariniauskienė, nuo 2021 m. - Erlanda Tverijonienė. Chormeisterės Audronė Daukšienė, Kristina Ruzveltienė, koncertmeisteriai Aušra Valentienė ir Saulius Šiaučiulis. Chorinio dirigavimo meno mokiniai pradeda mokytis nuo 7 klasės. Aktyviausieji mokiniai dalyvauja įvairiuose miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose jaunųjų dirigentų konkursuose ir laimi prizines vietas.

Choras daug koncertavo gimnazijoje, Klaipėdos mieste, Lietuvoje ir užsienyje. Kolektyvas yra pabuvojęs Čekijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Estijoje, yra parengęs prestižines programas su garsiais šalies atlikėjais bei kolektyvais. Choras paruošė ir tris kartus atliko Eduardo Balsio oratoriją „Nelieskite mėlyno gaublio“ su Nacionalinio simfoninio orkestro mušamųjų grupe (dirigavo M. Pitrėnas, D. Pavilionis, M. Barkauskas), A. Vivaldi „Gloria”, M. K. Čiurlionio „De Profundis”, D. B. Pergolesi „Stabat Mater“ (dirigavo S. Sondeckis). 2000-aisiais metais choras pelnė nominaciją „Aukso paukštė“, yra įrašęs 2 audiokasetes, 4 kompaktines plokšteles, dalyvauja Vakarų Lietuvos krašto dainų šventėse, Lietuvos moksleivių ir suaugusiųjų dainų šventėse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazijos choras savo aktyvią veiklą pradėjo 1997 m. Tuo metu jam vadovavo Zita Kariniauskienė. Kolektyvas yra 8 tarptautinių konkursų laureatas:

1997 m. S. Šimkaus chorų konkursas - 1-oji vieta.

1998 m. tarptautinis chorų konkursas Neerpelte (Belgija) - 1-oji vieta.

1999 m. tarptautinis chorų konkursas Neuchatel (Šveicarija) - 2-oji vieta ir  specialusis prizas.

2000 m. tarptautinis polifoninės muzikos chorų konkursas Arezzo (Italija) – 1-oji vieta.

2001 m. tarptautinis chorų konkursas Ture (Prancūzija) - 1-oji vieta.

2001 m. XIII tarptautinis S. Šimkaus chorų konkursas Klaipėdoje - 1-oji vieta tarp lygių balsų chorų, „Didžiojo gintaro” prizo laureatas, prizas už geriausią S. Šimkaus kūrinio atlikimą, prizas už privalomo kūrinio atlikimą.

2002 m. tarptautinis chorų konkursas Tolosoje (Ispanija) - 1-oji vieta.

2006 m. religinės muzikos konkursas Saint-Quentin (Prancūzija) - 1-oji vieta.

Fortepijonas

Gimnazijoje fortepijonu groti mokosi visi muzikos skyriaus mokiniai. Fortepijono skyriaus auklėtiniai jau ne vienus metus garsina savo mokyklos ir miesto vardą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Šiandieną gimnazijos pianistai gali didžiuotis gausybe tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatais ir diplomantais. Konkursų geografija pakankamai plati: be Lietuvos, pabuvota Danijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Rumunijoje, Kosta Rikoje. Konkursuose ,,Berlingske Tidende" Kopenhagoje mūsų fortepijono mokytojų triūsas ir jaunųjų atlikėjų talentas buvo įvertintas net trimis aukso medaliais ir dviem talento premijomis!

Ne mažesni mūsų jaunųjų atlikėjų pasiekimai ir įvairiuose konkursuose Lietuvoje: B. Dvariono, F. Šopeno ir J. S. Bacho – Vilniuje, „Gradus ad Parnassum" bei „Olimpo musicale", „Kaunas Sonorum“ – Kaune ir Prienuose, A. Dvarionaitės vardo – Visagine, „Muzika be sienų" – Druskininkuose, „XXI a. menas", „Muzikos atlikimas ir pedagogika", „Baltijos perlai", „Renaissance“, „Muzikuojantys berniukai“, „Impresijos“ Klaipėdoje, „Musica brillante“ Vilniuje ir kituose. Mūsų mokiniai dalyvauja įvairiuose festivaliuose: Europos menų festivalyje, Mykolo Kleopo Oginskio festivalyje, yra įvairių muzikos švenčių, respublikinių ir tarptautinių meistriškumo kursų, koncertų su Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro simfoniniu bei Klaipėdos kameriniu orkestrais, dalyviai.

Muzikos teorija

Muzikos teorijos skyrius augo ir keitėsi kartu su mokykla.  Čia dirbo mokytoja ekspertė, vadovėlių autorė Donata Ūsaitė, mokytoja metodininkė Marija Stanevičiutė, muzikologės Danutė Petrauskaitė, Zita Jakštienė ir Idalija Šemetaitė, kompozitoriai Loreta Narvilaitė ir Antanas Budriūnas, mokytojos Elita Žulpienė ir Rūta Nemunienė.

Jau tradiciniais gimnazijoje yra tapę „Pirmieji pirmokų koncertai“, solfedžio konkursas „Jo didenybė Diktantas“, renginiai, skirti reikšmingoms muzikinio gyvenimo datoms paminėti - bendras teorijos ir fortepijono skyrių projektas.

2006 - 2008 m. mokytojos dalyvavo ES projekte „Technologinio muzikinio raštingumo diegimas Lietuvos gimnazijose“. Klasėse įrengtos išmaniosios lentos, įdiegtos muzikinės programos „Auralia“, „Musitions“, „Sibelius“.

Nuo 1997 - 1998 mokslo metų muzikos teorijai gabūs moksleiviai gimnazijoje gali pasirinkti muzikos teorijos specialybę. Jauni muzikologai, kartu su savo mokytojais, dalyvauja tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose, konferencijose.

 Muzikos teorijos (solfedžio, muzikos istorijos, muzikos teorijos, muzikos kūrinių analizės, polifonijos, harmonijos) disciplinų darbą apibendrina baigiamasis Muzikologijos mokyklinis brandos egzaminas. 

Styginiai instrumentai


 

Styginiais instrumentais mokiniai pradeda groti nuo 1 klasės. Gimnazijoje mokoma groti smuiku, violončele, altu ir kontrabosu. Taip pat galima mokytis skambinti klasikine bei džiazine gitara.

Ruošiami profesionalių mokytojų, mokiniai sėkmingai įsilieja į tarptautinius festivalius: „Gasparo da Salo" Italijoje, „Druskininkų vasaros", Mykolo Oginskio ir „Rudens akvarelė M. K. Čiurlioniui" Plungėje ir Rietave, „Violino, viola, violoncello" Lietuvoje ir užsienyje, yra aktyvūs tarptautinių jaunųjų smuikininkų meistriškumo kursų dalyviai: „Musica in vivo" Eduardo Balsio menų gimnazijoje, „Druskininkų vasara", „Gintarinė svetainė" Palangoje, Z. Bron Šiauliuose ir kt.

Be kasdieninio, profesionalaus muzikavimo, mokiniai dalyvauja ir tarptautiniuose konkursuose, kuriuose pelno laureatų bei diplomantų vardus. Tai „Gradus ad Parnassum", „Olimpo musicale", „Kaunas Sonorum“ Kaune ir Prienuose, Sauliaus Sondeckio vardo Šiauliuose, Augusto Dambrovskio vardo Rygoje, respublikinių B. Dvariono ir R. Katiliaus Vilniuje, K. Ivaškevičiaus Kaune, „XXI a. menas" Klaipėdoje, tarptautiniame A. Glazunovo konkurse Paryžiuje, tarptautiniame muzikos konkurse Stokholme, „Gianluca Campochiaro“ tarptautiniame konkurse Italijoje.

Stygininkai ne kartą grojo su V. Čepinskio „Klaipėda Camerata", Mažosios Lietuvos, Kauno simfoniniais, Klaipėdos kameriniu, Didžiuoju tarptautiniu jaunimo, Lietuvos – Štirijos (Vokietija) jaunimo simfoniniu orkestrais, Tverės simfoniniu orkestru, M. Oginskio festivalio simfoniniu orkestru, „Violino, viola, violoncello" kameriniu orkestru.
5-6 ir 7-8 kl. smuikininkų ansamblis puikiai atstovauja mokyklą įvairiuose koncertuose, renginiuose, yra kasmetinis festivalio „Rudens akvarelė M. K. Čiurlioniui" Plungėje, dalyvis.

Styginių instrumentų orkestras

Gimnazijos styginių instrumentų orkestro užuomazga buvo 2000 m., kai mokytojas Gilvydas Bendoraitis sujungė smuikininkų ansamblį, violončeles ir altą. Nuo 2001 m. iki 2008 m. jam vadovavo Saulutė Domarkienė. Kolektyvas koncertavo kartu su J. Gruodžio konservatorijos styginių orkestru Klaipėdoje, Plungėje ir Kaune, dalyvavo tarptautiniame projekte „Jaunimas už vieningą Europą" Lenkijoje. Tarptautiniam festivaliui „Skambanti banga" parengė ir atliko A. Vivaldžio koncertų smuikui ir styginių orkestrui ciklą „Metų laikai", kartu su Kauno mišriu choru „Kamertonas" (vad. K. Jakeliūnas) V. A. Mocarto „Karūnavimo mišias". Orkestras jau daug metų yra tarptautinio M. K. Oginskio festivalio Plungėje dalyvis.  Nuo 2008 m. iki  2018 m. orkestrui vadovavo Tomas Ambrozaitis. Su juo kolektyvas parengė naujas programas kartu su choru „Gintarėlis" (vad. J. Kubilius), Kretingos meno mokyklos smuikininkais, Kretingos kultūros centro mišriu choru, koncertavo Klaipėdos mieste, Kretingoje, Nevarėnuose (Telšių raj.), Nidoje, Vilniuje, Saue (Estija), Hiutenfelde, Manhaime (Vokietija). Nuo 2013 m. antruoju vadovu dirbo Aidas Strimaitis. 2015 - 2017 m., kartu su S. Šimkaus konservatorija, buvo įkurtas Jaunimo simfoninis orkestras, kuris  surengė ne vieną koncertą Klaipėdoje, dalyvavo tarptautiniame M. K. Oginskio festivalyje Plungėje. Nuo 2018 m. orkestrui vadovauja Aidas Strimaitis.

Pučiamieji instrumentai

Pučiamaisiais instrumentais mokiniai pradeda mokytis groti nuo 1 kl. Pirmiausiai jie groja išilginėmis fleitomis. Nuo 5 klasės, išskyrus atvejus, kai individualios fizinės vaiko savybės leidžia tai padaryti anksčiau, mokiniai renkasi klarnetą, trimitą, valtorną, skersinę fleitą, obojų, saksofoną, tromboną. Vyresnieji gali rinktis fagotą, tūbą.

Šio skyriaus aktyviausi mokiniai yra įvairių respublikinių ir tarptautinių konkursų bei festivalių dalyviai ir laureatai: „Berlingske Tidende" Danijoje, K. Štralo, E. Medinio, J. Jurjana Latvijoje, ,,Olimpo Musicale" Kaune, respublikinio Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkurso. Ypač reikšmingi buvo „Jaunųjų talentų" koncertai su Mažosios Lietuvos simfoniniu orkestru.
Nuo 1993 m. atsirado mušamųjų instrumentų specialybė. Mušamųjų instrumentų galima pradėti mokytis nuo 1 klasės arba vėliau. Pirmasis mokinys buvo Julius Žilinskas. Vėliau jis Kanzaso universitete (JAV) įgijo daktaro laipsnį, dabar gyvena ir dirba Japonijoje. Mokiniai sėkmingai dalyvavo tarptautiniame būgnų ir perkusijos festivalyje Ukmergėje, respublikiniuose Juozo Pakalnio konkursuose, tarptautiniame konkurse Alytuje ir tapo prizinių vietų nugalėtojais.

Muzikos skyriaus mokytojai 2023-2024 m. m.

Meninio ugdymo (muzikos) mokytojo pareigybės aprašymas

Koncertmeisterio pareigybės aprašymas