Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Muzikos skyrius

Muzikos mokomieji dalykai 

  • Fortepijonas (ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis, koncertmeisteris)
  • Styginiai instrumentai (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas, klasikinė gitara, džiazinė gitara, smuikininkų ansamblis, styginių instrumentų orkestras)
  • Pučiamieji instrumentai (fleita, klarnetas, obojus, saksofonas, fagotas, trimitas, valtorna, trombonas, tūba)
  • Mušamieji instrumentai 
  • Chorinis dirigavimas (balso ugdymas, ansamblinis muzikavimas, dirigavimas, choras)
  • Vargonai
  • Muzikos teorija (solfedžio, muzikos teorija, harmonija, muzikos istorija, muzikos kūrinių analizė, kompozicija)

Chorinis dirigavimas

Pirmąsias dainavimo pamokas mokiniai gauna 1-4 klasių chorų repeticijose. Jų nedrąsius balsus lavina mokytojos Virginija Simonavičienė, Raselė Urniežienė, Audronė Daukšienė, Kristina Ruzveltienė.

Gimnazijos 5-12 klasių Jaunių choras, kuriam 1997 – 2021 m. vadovavo Zita Kariniauskienė, nuo 2021 m. - Erlanda Tverijonienė. Chormeisterės Audronė Daukšienė, Kristina Ruzveltienė, koncertmeisteriai Aušra Valentienė ir Saulius Šiaučiulis. Chorinio dirigavimo meno mokiniai pradeda mokytis nuo 7 klasės. Aktyviausieji mokiniai dalyvauja įvairiuose miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose jaunųjų dirigentų konkursuose ir laimi prizines vietas.

Choras daug koncertavo gimnazijoje, Klaipėdos mieste, Lietuvoje ir užsienyje. Kolektyvas yra pabuvojęs Čekijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Estijoje, yra parengęs prestižines programas su garsiais šalies atlikėjais bei kolektyvais. Choras paruošė ir tris kartus atliko Eduardo Balsio oratoriją „Nelieskite mėlyno gaublio“ su Nacionalinio simfoninio orkestro mušamųjų grupe (dirigavo M. Pitrėnas, D. Pavilionis, M. Barkauskas), A. Vivaldi „Gloria”, M. K. Čiurlionio „De Profundis”, D. B. Pergolesi „Stabat Mater“ (dirigavo S. Sondeckis). 2000-aisiais metais choras pelnė nominaciją „Aukso paukštė“, yra įrašęs 2 audiokasetes, 4 kompaktines plokšteles, dalyvauja Vakarų Lietuvos krašto dainų šventėse, Lietuvos moksleivių ir suaugusiųjų dainų šventėse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazijos choras savo aktyvią veiklą pradėjo 1997 m. Tuo metu jam vadovavo Zita Kariniauskienė. Kolektyvas yra 8 tarptautinių konkursų laureatas:

1997 m. S. Šimkaus chorų konkursas - I-oji vieta.

1998 m. tarptautinis chorų konkursas Neerpelte (Belgija) - I-oji vieta.

1999 m. tarptautinis chorų konkursas Neuchatel (Šveicarija) - II-oji vieta ir  specialusis prizas.

2000 m. tarptautinis polifoninės muzikos chorų konkursas Arezzo (Italija) – I-oji vieta.

2001 m. tarptautinis chorų konkursas Ture (Prancūzija) - I-oji vieta.

2001 m. XIII tarptautinis S. Šimkaus chorų konkursas Klaipėdoje - I-oji vieta lygių balsų chorų tarpe, „Didžiojo gintaro” prizo laureatas, prizas už geriausią S. Šimkaus kūrinio atlikimą, prizas už privalomo kūrinio atlikimą.

2002 m. tarptautinis chorų konkursas Tolosoje (Ispanija) - I-oji vieta.

2006 m. religinės muzikos konkursas Saint-Quentin (Prancūzija) - I-oji vieta.

Fortepijonas

Gimnazijoje fortepijonu groti mokosi visi muzikos skyriaus mokiniai. Fortepijono skyriaus auklėtiniai jau ne vienus metus garsina savo mokyklos ir miesto vardą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Šiandieną gimnazijos pianistai gali didžiuotis gausybe tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatais ir diplomantais. Konkursų geografija pakankamai plati: be Lietuvos, pabuvota Danijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Rumunijoje, Kosta Rikoje. Konkursuose ,,Berlingske Tidende" Kopenhagoje mūsų fortepijono mokytojų triūsas ir jaunųjų atlikėjų talentas buvo įvertintas net trimis aukso medaliais ir dviem talento premijomis!

Ne mažesni mūsų jaunųjų atlikėjų pasiekimai ir įvairiuose konkursuose Lietuvoje: B. Dvariono, F. Šopeno ir J. S. Bacho – Vilniuje, „Gradus ad Parnassum" bei „Olimpo musicale", „Kaunas Sonorum“ – Kaune ir Prienuose, A. Dvarionaitės vardo – Visagine, „Muzika be sienų" – Druskininkuose, „XXI a. menas", „Muzikos atlikimas ir pedagogika", „Baltijos perlai", „Renaissance“, „Muzikuojantys berniukai“, „Impresijos“ Klaipėdoje, „Musica brillante“ Vilniuje ir kituose. Mūsų mokiniai dalyvauja įvairiuose festivaliuose: Europos menų festivalyje, Mykolo Kleopo Oginskio festivalyje, yra įvairių muzikos švenčių, respublikinių ir tarptautinių meistriškumo kursų, koncertų su Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro simfoniniu bei Klaipėdos kameriniu orkestrais, dalyviai.

Muzikos teorija

Muzikos teorijos skyrius augo ir keitėsi kartu su mokykla.  Čia dirbo mokytoja ekspertė, vadovėlių autorė Donata Ūsaitė, mokytoja metodininkė Marija Stanevičiutė, muzikologės Danutė Petrauskaitė, Zita Jakštienė ir Idalija Šemetaitė, kompozitoriai Loreta Narvilaitė ir Antanas Budriūnas, mokytojos Elita Žulpienė ir Rūta Nemunienė.

Jau tradiciniais gimnazijoje yra tapę „Pirmieji pirmokų koncertai“, solfedžio konkursas „Jo didenybė Diktantas“, renginiai, skirti reikšmingoms muzikinio gyvenimo datoms paminėti - bendras teorijos ir fortepijono skyrių projektas.

2006 - 2008 m. mokytojos dalyvavo ES projekte „Technologinio muzikinio raštingumo diegimas Lietuvos gimnazijose“. Klasėse įrengtos išmaniosios lentos, įdiegtos muzikinės programos „Auralia“, „Musitions“, „Sibelius“.

Nuo 1997 - 1998 mokslo metų muzikos teorijai gabūs moksleiviai gimnazijoje gali pasirinkti muzikos teorijos specialybę. Jauni muzikologai, kartu su savo mokytojais, dalyvauja tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose, konferencijose.

 Muzikos teorijos (solfedžio, muzikos istorijos, muzikos teorijos, muzikos kūrinių analizės, polifonijos, harmonijos) disciplinų darbą apibendrina baigiamasis Muzikologijos mokyklinis brandos egzaminas. 

Styginiai instrumentai


 

Styginiais instrumentais mokiniai pradeda groti nuo 1 klasės. Gimnazijoje mokoma groti smuiku, violončele, altu ir kontrabosu. Taip pat galima mokytis skambinti klasikine bei džiazine gitara.

Ruošiami profesionalių mokytojų, mokiniai sėkmingai įsilieja į tarptautinius festivalius: „Gasparo da Salo" Italijoje, „Druskininkų vasaros", Mykolo Oginskio ir „Rudens akvarelė M. K. Čiurlioniui" Plungėje ir Rietave, „Violino, viola, violoncello" Lietuvoje ir užsienyje, yra aktyvūs tarptautinių jaunųjų smuikininkų meistriškumo kursų dalyviai: „Musica in vivo" Eduardo Balsio menų gimnazijoje, „Druskininkų vasara", „Gintarinė svetainė" Palangoje, Z. Bron Šiauliuose ir kt.

Be kasdieninio, profesionalaus muzikavimo, mokiniai dalyvauja ir tarptautiniuose konkursuose, kuriuose pelno laureatų bei diplomantų vardus. Tai „Gradus ad Parnassum", „Olimpo musicale", „Kaunas Sonorum“ Kaune ir Prienuose, Sauliaus Sondeckio vardo Šiauliuose, Augusto Dambrovskio vardo Rygoje, respublikinių B. Dvariono ir R. Katiliaus Vilniuje, K. Ivaškevičiaus Kaune, „XXI a. menas" Klaipėdoje, tarptautiniame A. Glazunovo konkurse Paryžiuje, tarptautiniame muzikos konkurse Stokholme, „Gianluca Campochiaro“ tarptautiniame konkurse Italijoje.

Stygininkai ne kartą grojo su V. Čepinskio „Klaipėda Camerata", Mažosios Lietuvos, Kauno simfoniniais, Klaipėdos kameriniu, Didžiuoju tarptautiniu jaunimo, Lietuvos – Štirijos (Vokietija) jaunimo simfoniniu orkestrais, Tverės simfoniniu orkestru, M. Oginskio festivalio simfoniniu orkestru, „Violino, viola, violoncello" kameriniu orkestru.
5-6 ir 7-8 kl. smuikininkų ansamblis puikiai atstovauja mokyklą įvairiuose koncertuose, renginiuose, yra kasmetinis festivalio „Rudens akvarelė M. K. Čiurlioniui" Plungėje, dalyvis.

Styginių instrumentų orkestras

Gimnazijos styginių instrumentų orkestro užuomazga buvo 2000 m., kai mokytojas Gilvydas Bendoraitis sujungė smuikininkų ansamblį, violončeles ir altą. Nuo 2001 m. iki 2008 m. jam vadovavo Saulutė Domarkienė. Kolektyvas koncertavo kartu su J. Gruodžio konservatorijos styginių orkestru Klaipėdoje, Plungėje ir Kaune, dalyvavo tarptautiniame projekte „Jaunimas už vieningą Europą" Lenkijoje. Tarptautiniam festivaliui „Skambanti banga" parengė ir atliko A. Vivaldžio koncertų smuikui ir styginių orkestrui ciklą „Metų laikai", kartu su Kauno mišriu choru „Kamertonas" (vad. K. Jakeliūnas) V. A. Mocarto „Karūnavimo mišias". Orkestras jau daug metų yra tarptautinio M. K. Oginskio festivalio Plungėje dalyvis.  Nuo 2008 m. iki  2018 m. orkestrui vadovavo Tomas Ambrozaitis. Su juo kolektyvas parengė naujas programas kartu su choru „Gintarėlis" (vad. J. Kubilius), Kretingos meno mokyklos smuikininkais, Kretingos kultūros centro mišriu choru, koncertavo Klaipėdos mieste, Kretingoje, Nevarėnuose (Telšių raj.), Nidoje, Vilniuje, Saue (Estija), Hiutenfelde, Manhaime (Vokietija). Nuo 2013 m. antruoju vadovu dirbo Aidas Strimaitis. 2015 - 2017 m., kartu su S. Šimkaus konservatorija, buvo įkurtas Jaunimo simfoninis orkestras, kuris  surengė ne vieną koncertą Klaipėdoje, dalyvavo tarptautiniame M. K. Oginskio festivalyje Plungėje. Nuo 2018 m. orkestrui vadovauja Aidas Strimaitis.

Pučiamieji instrumentai

Pučiamaisiais instrumentais mokiniai pradeda mokytis groti nuo 1 kl. Pirmiausiai jie groja išilginėmis fleitomis. Nuo 5 klasės, išskyrus atvejus, kai individualios fizinės vaiko savybės leidžia tai padaryti anksčiau, mokiniai renkasi klarnetą, trimitą, valtorną, skersinę fleitą, obojų, saksofoną, tromboną. Vyresnieji gali rinktis fagotą, tūbą.

Šio skyriaus aktyviausi mokiniai yra įvairių respublikinių ir tarptautinių konkursų bei festivalių dalyviai ir laureatai: „Berlingske Tidende" Danijoje, K. Štralo, E. Medinio, J. Jurjana Latvijoje, ,,Olimpo Musicale" Kaune, respublikinio Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkurso. Ypač reikšmingi buvo „Jaunųjų talentų" koncertai su Mažosios Lietuvos simfoniniu orkestru.
Nuo 1993 m. atsirado mušamųjų instrumentų specialybė. Mušamųjų instrumentų galima pradėti mokytis nuo 1 klasės arba vėliau. Pirmasis mokinys buvo Julius Žilinskas. Vėliau jis Kanzaso universitete (JAV) įgijo daktaro laipsnį, dabar gyvena ir dirba Japonijoje. Mokiniai sėkmingai dalyvavo tarptautiniame būgnų ir perkusijos festivalyje Ukmergėje, respublikiniuose Juozo Pakalnio konkursuose, tarptautiniame konkurse Alytuje ir tapo prizinių vietų nugalėtojais.

Muzikos skyriaus mokytojai
 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Žydrė Adomaitienė

Mokytojas

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, skaitymas iš lapo

Mokytoja metodininkė

2.

Alina Avdejeva

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė

3.

Gabrielė Bajorūnienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (violončelė), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytoja

4.

Ramūnas Baršauskas

Mokytojas

Atlikėjo raiška (chorinis dirigavimas), ansamblinis muzikavimas, balso ugdymas

Vyresnysis mokytojas

5.

Violeta Bendoraitienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (violončelė), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Vyresnioji mokytoja

6.

Rita Bezubenko

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vyresnioji mokytoja

7.

Vidmantas Bėkša

Mokytojas, pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininkas

Atlikėjo raiška (saksofonas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytojas ekspertas

 

8.

Lina Bėkšienė

Mokytoja

Solfedžio, ritmika, muzikos pažinimas

Mokytoja metodininkė

9.

Sigita Botyrienė

Mokytoja

Koncertmeisterė

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas,  bendrasis fortepijonas

Koncertmeisterė

Mokytoja

 

Koncertmeisterė

10.

Asta Brazienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Mokytoja metodininkė

11.

Liudmila Chaikevič

Mokytoja

Solfedžio

Vyresnioji mokytoja

 

12.

Svetlana Daugėlienė

 

Mokytoja, muzikos teorijos metodinės grupės pirmininkė

Atlikėjo raiška (muzikos teorija), solfedžio, muzikos teorija, harmonija

Vyresnioji mokytoja

13.

Audra Daukšė

 

Mokytoja, chorinio dirigavimo metodinės grupės pirmininkė

Atlikėjo raiška (chorinis dirigavimas), ansamblinis muzikavimas, choras, balso ugdymas

Mokytoja

14.

Audronius Daukšys

 

Mokytojas

Atlikėjo raiška (klarnetas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytojas metodininkas

15.

Nina Dmitrijeva

Mokytoja

Koncertmeisterė

Bendrasis fortepijonas

Koncertmeisterė

Vyresnioji mokytoja

Koncertmeisterė metodininkė

16.

Saulutė Domarkienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (smuikas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytoja metodininkė

17.

Žilvinas Gaidys

Mokytojas

Koncertmeisteris

Bendrasis fortepijonas

Koncertmeisteris

Mokytojas

Koncertmeisteris

18.

Jūratė Gaižutytė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (smuikas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

 Vyresnioji mokytoja

19.

Jūratė Gedminienė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė

 Koncertmeisterė metodininkė

20.

Giedra Jonušaitė

Mokytoja

 

Direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vyresnioji mokytoja

 

II vadybinė kategorija

21.

Stanislava Kačinskienė

Mokytoja

Ruošos mokytoja

Atlikėjo raiška (chorinis dirigavimas), ansamblinis muzikavimas, balso ugdymas, namų ruoša

Mokytoja

22.

Laura Kasinskaitė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (obojus), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytoja

23.

Jurgis Karbauskas

Koncertmeisteris

Koncertmeisteris

 

Koncertmeisteris

24.

Alina Karinauskienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (smuikas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis, smuikininkų ansamblio vadovė

Mokytoja

25.

Zita Kariniauskienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (chorinis dirigavimas), ansamblinis muzikavimas

Mokytoja ekspertė

26.

Auksė Kaziukaitienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (smuikas, altas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytoja

27.

Rasa Kazlauskienė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė

28.

Gabija Kochanskaitė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fleita), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Vyresnioji mokytoja

29.

Erika Kripienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (dainavimas), ansamblinis muzikavimas, choras

Mokytoja

30.

Valdonė Kučinskienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis, bendrasis fortepijonas

Mokytoja metodininkė

31.

Kristina Kupšienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (smuikas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytoja ekspertė

32.

Julius Kurauskas

Mokytojas

Atlikėjo raiška (klasikinė gitara), ansamblinis muzikavimas

Mokytojas

33.

Ingrida Kurienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (mušamieji instrumnetai), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Vyresnioji mokytoja

34.

Jūratė Marcinkienė

Mokytoja

Koncertmeisterė

Bendrasis fortepijonas

Koncertmeisterė

Mokytoja

Koncertmeisterė

35.

Gitana Masiulienė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė metodininkė

36.

Angelė Miečiūtė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (smuikas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytoja

37.

Antonas Milerius

Mokytojas

Atlikėjo raiška (klarnetas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytojas metodininkas

38.

Svetlana Naujokienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vyresnioji mokytoja

39.

Nijolė Ovsiukienė

Mokytoja, styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkė

Atlikėjo raiška (smuikas), ansamblinis muzikavimas

Mokytoja metodininkė

 

40.

Eglė Karbauskė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė metodininkė

41.

Laima Petrauskienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Mokytoja metodininkė

42.

Liliana Petreikienė Rybakova

Mokytoja

 

Koncertmeisterė

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, koncertmeisterio klasė

Koncertmeisterė

Vyresnioji mokytoja

 

Koncertmeisterė ekspertė

43.

Loreta Piaseckienė

Mokytoja

 

Koncertmeisterė

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Koncertmeisterė

Mokytoja

 

Koncertmeisterė

44.

Natalija Pletkuvienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (muzikos teorija), solfedžio, muzikos istorija

Vyresnioji mokytoja

45.

Valentina Potejenko

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas, kamerinis ansamblis

Mokytoja metodininkė

 

46.

Justine Račinska

Mokytoja

Atlikėjo raiška (klasikinė gitara), ansamblinis muzikavimas

Mokytoja

47.

Danguolė Railienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vyresnioji mokytoja

 

48.

Rasa Riepšienė

Mokytoja, fortepijono metodinės grupės pirmininkė

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas,

Mokytoja metodininkė

49.

Violeta Rožytė Lubickienė

Mokytoja, bendrojo fortepijono metodinės grupės pirmininkė

Koncertmeisterė

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Koncertmeisterė

Vyresnioji mokytoja

 

Koncertmeisterė metodininkė

50.

Rūta Rupšlaukienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vyresnioji mokytoja

 

51.

Kristina Ruzveltienė

Mokytoja

Solfedžio, atlikėjo raiška (chorinis dirigavimas), balso ugdymas, choras

Mokytoja

52.

Vytautas Saikauskas

Mokytojas

Atlikėjo raiška (chorinis dirigavimas), ansamblinis muzikavimas, balso ugdymas, choras

Mokytojas metodininkas

53.

Vidmantas Sadauskas

Mokytojas

Atlikėjo raiška (violončelė), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Vyresnysis mokytojas

54.

Virginija Simonavičienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (chorinis dirigavimas), ansamblinis muzikavimas, balso ugdymas, choras

Mokytoja metodininkė

55.

Lina Marija Songailė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (smuikas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytoja

56.

Narine Stepanyan

Mokytoja

Koncertmeisterė

Bendrasis fortepijonas

Koncertmeisterė

Mokytoja

Koncertmeisterė

57.

Aidas Strimaitis

Mokytojas, styginių instrumentų orkestro vadovas

Atlikėjo raiška (smuikas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis, styginių instrumentų orkestro vadovas

Mokytojas

58.

Daina Šalvė

Mokytoja

Solfedžio

Mokytoja metodininkė

59.

Saulius Šiaučiulis

Koncertmeisteris

Koncertmeisteris

Koncertmeisteris

60.

Zenonas Šimkus

Mokytojas

Atlikėjo raiška (trimitas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytojas metodininkas

61.

Ramūna Šukienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vyresnioji mokytoja

62.

Ramunė Švenčionytė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vyresnioji mokytoja

63.

Kęstutis Taujanskas

Mokytojas

Atlikėjo raiška (fagotas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytojas

64.

Oksana Tijūnaitienė

Mokytoja

Solfedžio, muzikos pažinimas 1-4 kl. dailininkams

Mokytoja

65.

Erlanda Tverijonienė

Mokytoja, choro vadovė

Atlikėjo raiška (dainavimas), ansamblinis muzikavimas, balso ugdymas, choro vadovė

Mokytoja ekspertė

66.

Beata Urbonienė

Mokytoja

Bendrasis fortepijonas

Mokytoja

67.

Raselė Urniežienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (chorinis dirigavimas), ansamblinis muzikavimas, balso ugdymas, choras

Vyresnioji mokytoja

 

68.

Ilona Vaitulionytė

Ruošos mokytoja

Namų ruoša

Mokytoja

69.

Aušra Valentienė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė

70.

Danguolė Vilidaitė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (muzikos teorija), muzikos istorija, muzikos kūrinių analizė

Vyresnioji mokytoja

71.

 

Margarita Vizgaudienė

Mokytoja, fortepijono metodinės grupės pirmininkė

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis, bendrasis fortepijonas

Mokytoja metodininkė

72.

Rolandas Vizgaudis

Mokytojas

Atlikėjo raiška (saksofonas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytojas metodininkas

73.

Dainius Žilinskas

Mokytojas

Atlikėjo raiška (klasikinė gitara), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytojas

 

74.

Lolita Žioltikova

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vyresnioji mokytoja

 

75.

Igoris Žioltikovas

Mokytojas

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vyresnysis mokytojas