Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Muzikos skyrius

Muzikos mokomieji dalykai 

Muzikos mokomieji dalykai

  •  Fortepijonas (ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis, koncertmeisteris)
  •  Styginiai instrumentai (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas, klasikinė gitara, džiazinė gitara, smuikininkų ansamblis, styginių instrumentų orkestras)
  •  Pučiamieji instrumentai (fleita, klarnetas, obojus, saksofonas, fagotas, trimitas, valtorna, trombonas, tūba)
  •  Mušamieji instrumentai
  • Džiazinis dainavimas
  •  Chorinis dirigavimas (balso ugdymas, ansamblinis muzikavimas, dirigavimas, choras)
  •  Vargonai
  •  Muzikos teorija (solfedžio, muzikos teorija, harmonija, muzikos istorija, muzikos kūrinių analizė, kompozicija)

Chorinis dirigavimas

Pirmąsias dainavimo pamokas vaikai gauna 1-4 klasių chorų repeticijose. Jų nedrąsius balsus lavina mokytojai Virginija Simonavičienė, Raselė Urniežienė, Erlanda Tverijonienė. Gimnazijos pasididžiavimas – 5-12 klasių Jaunių choras, vadovaujamas Zitos Kariniauskienės (chormeisterė Audronė Daukšienė, koncertmeisterė Aušra Valentienė). Chorinio dirigavimo meno mokiniai pradeda mokytis nuo 7 klasės. Juos moko 6 mokytojai: 1 ekspertas, 3 metodininkai, 2 vyresnieji mokytojai.

 

Gimnazijos choras

Choras daug koncertuoja gimnazijoje, Klaipėdos mieste, Lietuvoje ir užsienyje, yra pabuvojęs Čekijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, rengia prestižines programas su garsiais šalies atlikėjais. Kolektyvas paruošė ir du kartus atliko Eduardo Balsio oratoriją „Nelieskite mėlyno gaublio“ su Nacionaliniu simfoniniu orkestru (vad. J.Domarkas), A.Vivaldi „Gloria”, M.K.Čiurlionio „De Profundis”, D.Pergolezi „Stabat Mater“, 2000 metais choras pelnė nominaciją „Aukso paukštė“, yra įrašęs 2 audiokasetes, 4 kompaktines plokšteles.

 

Gimnazijos choras savo aktyvią veiklą pradėjo 1997 m. Jo vadovė Zita Kariniauskienė. Kolektyvas yra 8 tarptautinių konkursų laureatas:

1997 m.         St.Šimkaus chorų konkursas - I-oji vieta.

1998 m.         tarptautinis chorų konkursas Neerpelte (Belgija) - I-oji vieta.

1999 m.         tarptautinis chorų konkursas Neuchatel (Šveicarija) - II-oji veita ir spec. prizas.

2000 m.         Tarptautinis polifoninės muzikos chorų konkursas Arezzo (Italija) - I-oji vieta

2001 m.         tarptautinis chorų konkursas Ture (Prancūzija) - I-oji vieta.

2001 m.         XIII tarptautinis St.Šimkaus chorų konkursas Klaipėdoje - I-oji vieta

lygių balsų chorų tarpe, “Didžiojo gintaro” prizo laureatas, prizas už geriausią St.Šimkaus kūrinio atlikimą, prizas už privalomo kūrinio atlikimą.

2002 m.         tarptautinis chorų konkursas Tolosoje (Ispanija) - I-oji vieta.

2006 m.         religinės muzikos konkursas Saint-Quentin (Prancūzija) - I-oji vieta.

 

Fortepijonas

Gimnazijoje fortepijonu groti mokosi visi muzikos skyriaus mokiniai. Juos moko 26 mokytojai: 8 metodininkai, 15 vyresniųjų mokytojų, 3 mokytojai. Fortepijono skyriaus auklėtiniai jau ne vienus metus garsina savo mokyklos ir miesto vardą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Šiandieną gimnazijos pianistai gali didžiuotis beveik gausybe tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatais ir diplomantais. Konkursų geografija pakankamai plati: be Lietuvos, pabuvota Danijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Rumunijoje, Rusijoje, Kosta Rikoje. Konkursuose ,,Berlingske Tidende" Kopenhagoje mūsų fortepijono mokytojų triūsas ir jaunųjų atlikėjų talentas buvo įvertintas net trimis aukso medaliais ir dviem talento premijomis!
Ne mažesni mūsų jaunųjų atlikėjų pasiekimai ir įvairiuose konkursuose bei festivaliuose Lietuvoje: B. Dvariono, F. Šopeno ir J. S. Bacho – Vilniuje, „Gradus ad Parnassum" bei „Olimpo musicale" – Kaune ir Prienuose, A. Dvarionaitės vardo – Visagine, „Muzika be sienų" – Druskininkuose, „XXI a. menas", „Muzikos atlikimas ir pedagogika", „Baltijos perlai", „Renaissance" Klaipėdoje. Visuose šiuose konkursuose taip pat gausu laureatų ir diplomantų. Mūsų mokiniai dalyvauja įvairiuose festivaliuose: Europos menų festivalis, Mykolo Kleopo Oginskio festivalis, yra įvairių muzikos švenčių, respublikinių ir tarptautinių meistriškumo kursų, koncertų su Mažosios Lietuvos simfoniniu, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro simfoniniu bei Klaipėdos kameriniu orkestrais, dalyviai.
 

Muzikos teorija

Muzikos teorijos dalykų Eduardo Balsio menų gimnazijoje mokoma nuo pat pirmųjų šios mokyklos gyvavimo dienų. Tuomet vaikus solfedžio mokė tik viena mokytoja – Donata Ūsaitė. Po metų jai į pagalbą atėjo Marija Stanevičiutė. Šiuo metu dirba 6 mokytojai: 2 metodininkai, 4 vyresnieji mokytoja.
Muzikinės abėcėlės teorinių disciplinų pamokose mokiniai pradeda mokytis pirmaisiais savo mokslo šioje mokykloje metais (dažniausiai dar nepažindami savo specialybės) ir baigia prieš atsiimdami brandos atestatą. Nuo 1997-1998 mokslo metų muzikos teorijai gabūs moksleiviai gimnazijoje gali pasirinkti muzikos teorijos specializaciją. Minėtų disciplinų darbą paskutiniaisiais metais apibendrina baigiamasis Muzikologijos brandos egzaminas – jį renkasi toliau muzikos studijas norintys tęsti mokiniai.

 

Styginiai instrumentai

Styginiais instrumentais groti moko 20 pedagogų: 3 metodininkai, 6 vyresnieji mokytojai, 11 mokytojų.
Mokiniai sėkmingai įsilieja į tarptautinius festivalius „Gasparo da Salo" Italijoje, „Druskininkų vasaros", Mykolo Oginskio ir „Rudens akvarelė M. K. Čiurlioniui" Plungėje, „Violino, viola, violoncello" Lietuvoje ir užsienyje, yra aktyvūs tarptautinių jaunųjų smuikininkų meistriškumo kursų dalyviai: „Musica in vivo" Eduardo Balsio menų gimnazijoje, „Druskininkų vasara", „Gintarinė svetainė" Palangoje, Z. Bron Šiauliuose ir kt.
Mokiniai dalyvauja tarptautiniuose konkursuose, kuriuose pelno laureatų bei diplomantų vardus. Tai „Gradus ad Parnassum", „Olimpo musicale" Kaune ir Prienuose, Sauliaus Sondeckio vardo Šiauliuose, Augusto Dambrovskio vardo Rygoje, respublikinių B. Dvariono ir R. Katiliaus Vilniuje, K. Ivaškevičiaus Kaune, „XXI a. menas" Klaipėdoje.
Stygininkai ne kartą grojo su V. Čepinskio „Klaipėda Camerata", Mažosios Lietuvos, Kauno simfoniniais, Klaipėdos kameriniu, Didžiuoju tarptautiniu jaunimo, Lietuvos – Štirijos (Vokietija) jaunimo simfoniniu orkestrais, Tverės simfoniniu orkestru, M. Oginskio festivalio simfoniniu orkestru, „Violino, viola, violoncello" kameriniu orkestru.
Smuikininkų ansamblis puikiai atstovauja mokyklą įvairiuose koncertuose, renginiuose, yra kasmetinis festivalio „Rudens akvarelė M. K. Čiurlioniui" Plungėje, dalyvis.


 

Styginių instrumentų orkestras

Gimnazijos styginių instrumentų orkestrą įkūrė ir 2001-2008 m. jam vadovavo Saulutė Domarkienė. Kolektyvas koncertavo kartu su J. Gruodžio konservatorijos styginių orkestru Klaipėdoje, Plungėje ir Kaune, dalyvavo tarptautiniame projekte „Jaunimas už vieningą Europą" Lenkijoje. Tarptautiniam festivaliui „Skambanti banga" parengė ir atliko A. Vivaldžio koncertų smuikui ir styginių orkestrui ciklą „Metų laikai", kartu su Kauno mišriu choru „Kamertonas" (vad. K. Jakeliūnas) V. A. Mocarto „Karūnavimo mišias". Orkestras jau daug metų yra tarptautinio M. K. Oginskio festivalio Plungėje dalyvis.  2008 - 2018 m. orkestrui vadovavo Tomas Ambrozaitis. Su juo kolektyvas parengė naujas programas kartu su choru „Gintarėlis" (vad. J. Kubilius), Kretingos meno mokyklos smuikininkais, Kretingos kultūros centro mišriu choru, koncertavo Klaipėdos mieste, Kretingoje, Nevarėnuose (Telšių raj.), Nidoje, Vilniuje, Saue (Estija), Hiutenfelde (Vokietija). 2015 - 2017 m., kartu su S. Šimkaus konservatorija, buvo įkurtas Jaunimo simfoninis orkestras, kuris  surengė ne vieną koncertą Klaipėdoje, dalyvavo tarptautiniame M. K. Oginskio festivalyje Plungėje. Nuo 2018 m. orkestro vadovas  Aidas Strimaitis.

Pučiamieji instrumentai

Pučiamaisiais instrumentais groti moko 11 mokytojų: 1 ekspertas, 6 metodininkai, 4 mokytojai.
Šio skyriaus mokiniai – įvairių respublikinių ir tarptautinių konkursų bei festivalių dalyviai ir laureatai: „Berlingske Tidende" Danijoje, K. Štralo, E. Medinio, J. Jurjana Latvijoje, ,,Olimpo musicale" Kaune, respublikiniame Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkurse Kaune. Ypač reikšmingi buvo „Jaunųjų talentų" koncertai su Mažosios Lietuvos simfoniniu orkestru.
Nuo 1993 m. atsirado mušamųjų instrumentų specialybė. Pirmasis mokinys buvo Julius Žilinskas. Vėliau jis Kanzaso universitete (JAV) įgijo daktaro laipsnį, dabar gyvena ir dirba Japonijoje. Mušamųjų specialybės mokiniai sėkmingai dalyvavo tarptautiniame būgnų ir perkusijos festivalyje Ukmergėje, respublikiniuose Juozo Pakalnio konkursuose, tarptautiniame konkurse Alytuje ir tapo prizinių vietų nugalėtojais.

 

 

 

Vardas, pavardė

Pareigybė

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

Gabrielė Bajorūnienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (violončelė), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytoja

Violeta Bendoraitienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (violončelė), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Vyresnioji mokytoja

Rita Bezubenko

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vyresnioji mokytoja

Vidmantas Bėkša

Mokytojas

Atlikėjo raiška (saksofonas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytojas ekspertas

 

Lina Bėkšienė

Mokytoja

Solfedžio, ritmika, muzikos pažinimas

Mokytoja metodininkė

Sigita Botyrienė

Mokytoja

Koncertmeisterė

Bendrasis fortepijonas

Koncertmeisterė

 

Koncertmeisterė

 

Asta Brazienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Mokytoja metodininkė

Birutė Buinevičienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis, bendrasis fortepijonas

Mokytoja metodininkė

Marija Butnorienė

Ruošos mokytoja

 

 

Namų ruoša

Vyresnioji mokytoja

 

Liudmila Chaikevič

Mokytoja

Solfedžio

Vyresnioji mokytoja

 

Elena Čekelienė

Mokytoja, pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininkė

Atlikėjo raiška (valtorna), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytoja metodininkė

Skaistė Čilinskaitė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (smuikas), kamerinis ansamblis, ansamblinis muzikavimas

Mokytoja metodininkė

Angelė Čiuberkienė

Mokytoja, styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkė

Atlikėjo raiška (smuikas), ansamblinis muzikavimas

Mokytoja

Svetlana Daugėlienė

 

Mokytoja, muzikos teorijos metodinės grupės pirmininkė

Atlikėjo raiška (muzikos teorija), solfedžio, muzikos teorija, harmonija

Vyresnioji mokytoja

Audronė Daukšienė

 

Mokytoja

Choras, balso ugdymas

Mokytoja

Audronius Daukšys

 

Mokytojas

Atlikėjo raiška (klarnetas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytojas metodininkas

Nina Dmitrijeva

Mokytoja

Koncertmeisterė

Bendrasis fortepijonas

Koncertmeisterė

Vyresnioji mokytoja

Koncertmeisterė metodininkė

Saulutė Domarkienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (smuikas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytoja metodininkė

Pranas Dovydaitis

Mokytojas

Atlikėjo raiška (mušamieji instrumentai), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

 

Mokytojas metodininkas

Žilvinas Gaidys

Mokytojas

Koncertmeisteris

Bendrasis fortepijonas

Koncertmeisteris

 

Mokytojas

Koncertmeisteris

Jūratė Gaižutytė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (smuikas), ansamblinis muzikavimas

 

Vyresnioji mokytoja

Giedra Jonušaitė

Mokytoja

 

Direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vyresnioji mokytoja

 

II vadybinė kategorija

Stanislava Kačinskienė

Mokytoja

Ruošos mokytoja

Atlikėjo raiška (chorinis dirigavimas), ansamblinis muzikavimas, balso ugdymas, namų ruoša

Mokytoja

Laura Kasinskaitė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (obojus), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytoja

Jurgis Karbauskas

Koncertmeisteris

Koncertmeisteris

 

Koncertmeisteris

Alina Karinauskienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (smuikas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis, smuikininkų ansamblio vadovė

Mokytoja

Zita Kariniauskienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (chorinis dirigavimas), ansamblinis muzikavimas, choro vadovė

Mokytoja ekspertė

Auksė Kaziukaitienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (smuikas, altas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytoja

Rasa Kazlauskienė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė

Albina Kazlauskytė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (kontrabosas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis.

Vyresnioji mokytoja

Gabija Kochanskaitė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fleita), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytoja

Valdonė Kučinskienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis, bendrasis fortepijonas

Mokytoja metodininkė

Kristina Kupšienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (smuikas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytoja metodininkė

Julius Kurauskas

Mokytojas

Atlikėjo raiška (klasikinė gitara), ansamblinis muzikavimas

Mokytojas

Elvyra Liutkevičiūtė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė

Valentina Mamonenko

Mokytoja

Bendrasis fortepijonas

 

Vyresnioji mokytoja

Jūratė Marcinkienė

Mokytoja

Koncertmeisterė

Bendrasis fortepijonas

Koncertmeisterė

Mokytoja

Koncertmeisterė

Gitana Masiulienė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė metodininkė

Antonas Milerius

Mokytojas

Atlikėjo raiška (klarnetas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytojas metodininkas

Irena Mažonienė

Ruošos mokytoja

Namų ruoša

Vyresnioji mokytoja

Svetlana Naujokienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vyresnioji mokytoja

Aušra Niparavičienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (dainavimas), ansamblinis muzikavimas

Mokytoja ekspertė

 

Nijolė Ovsiukienė

Mokytoja, styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkė

Atlikėjo raiška (smuikas), ansamblinis muzikavimas

Vyresnioji mokytoja

 

Eglė Karbauskė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė metodininkė

Laima Petrauskienė

Mokytoja, fortepijono metodinės grupės pirmininkė

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis, bendrasis fortepijonas

Mokytoja metodininkė

Liliana Petreikienė Rybakova

Mokytoja

 

Koncertmeisterė

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, koncertmeisterio klasė

Koncertmeisterė

Vyresnioji mokytoja

 

Koncertmeisterė metodininkė

Loreta Piaseckienė

Mokytoja

 

Koncertmeisterė

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Koncertmeisterė

Mokytoja

 

Koncertmeisterė

Natalija Pletkuvienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (muzikos teorija), solfedžio, muzikos istorija

Vyresnioji mokytoja

Valentina Potejenko

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Mokytoja metodininkė

 

Danguolė Railienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vyresnioji mokytoja

 

Rasa Riepšienė

Mokytoja, bendrojo fortepijono metodinės grupės pirmininkė

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Mokytoja metodininkė

Violeta Rožytė Lubickienė

Mokytoja

 

Koncertmeisterė

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Koncertmeisterė

Vyresnioji mokytoja

 

Koncertmeisterė metodininkė

Rūta Rupšlaukienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vyresnioji mokytoja

 

Vytautas Saikauskas

Mokytojas, chorinio dirigavimo metodinės grupės pirmininkas

Atlikėjo raiška (chorinis dirigavimas), ansamblinis muzikavimas, balso ugdymas, choras

Mokytojas metodininkas

Vidmantas Sadauskas

Mokytojas

Atlikėjo raiška (violončelė), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Vyresnysis mokytojas

Virginija Simonavičienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (chorinis dirigavimas), ansamblinis muzikavimas, balso ugdymas, choras

Mokytoja metodininkė

Lina Marija Songailė

 

Mokytoja

 

Koncertmeisterė

Atlikėjo raiška (smuikas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Koncertmeisterė

Mokytoja metodininkė

Marija Stanevičiutė

Mokytoja

Solfedžio

Mokytoja metodininkė

Paulius Stonkus

Mokytojas

Atlikėjo raiška (bosinė gitara), ansamblinis muzikavimas

Vyresnysis mokytojas

Aidas Strimaitis

Mokytojas

Atlikėjo raiška (smuikas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis, styginių instrumentų orkestro vadovas

Mokytojas

Zenonas Šimkus

Mokytojas

Atlikėjo raiška (trimitas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytojas metodininkas

Ramūna Šukienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vyresnioji mokytoja

Ramunė Švenčionytė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vyresnioji mokytoja

Erlanda Tverijonienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (dainavimas), ansamblinis muzikavimas, choras, balso ugdymas

Mokytoja metodininkė

Kęstutis Taujanskas

Mokytojas

Atlikėjo raiška (fagotas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytojas

Beata Urbonienė

Mokytoja

Bendrasis fortepijonas

Mokytoja

 

Raselė Urniežienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (chorinis dirigavimas), ansamblinis muzikavimas, balso ugdymas, choras

Vyresnioji mokytoja

 

Vaida Vaičaitytė

 

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Mokytoja metodininkė

Ilona Vaitulionytė

 

Ruošos mokytoja

 

Namų ruoša

 

Mokytoja

 

Aušra Valentienė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė

Danguolė Vilidaitė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (muzikos teorija), muzikos istorija, muzikos kūrinių analizė

Vyresnioji mokytoja

Lina Vitkauskaitė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vyresnioji mokytoja

Margarita Vizgaudienė

Mokytoja, fortepijono metodinės grupės pirmininkė

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis, bendrasis fortepijonas

Mokytoja metodininkė

Rolandas Vizgaudis

Mokytojas

Atlikėjo raiška (saksofonas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytojas metodininkas

Elena Žilevičienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (choro dirigavimas), ansamblinis muzikavimas, balso ugdymas

Mokytoja metodininkė

Asta Žiobakaitė Rajevskaja

Mokytoja

 

Koncertmeisterė

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Koncertmeisterė

Vyresnioji mokytoja

 

Vyresnioji koncertmeisterė

Dainius Žilinskas

Mokytojas

Atlikėjo raiška (klasikinė gitara), ansamblinis muzikavimas

Mokytojas

 

Karolis Žioltikovas

Mokytojas

Atlikėjo raiška (gitara), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytojas

 

Lolita Žioltikova

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vyresnioji mokytoja

 

Igoris Žioltikovas

Mokytojas

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vyresnysis mokytojas