Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Muzikos skyrius

Muzikos mokomieji dalykai 

  • Fortepijonas (ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis, koncertmeisteris)
  • Styginiai instrumentai (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas, klasikinė gitara, džiazinė gitara, smuikininkų ansamblis, styginių instrumentų orkestras)
  •  Pučiamieji instrumentai (fleita, klarnetas, obojus, saksofonas, fagotas, trimitas, valtorna, trombonas, tūba)
  •  Mušamieji instrumentai
  •  Džiazinis dainavimas
  •  Chorinis dirigavimas (balso ugdymas, ansamblinis muzikavimas, dirigavimas, choras)
  •  Vargonai
  •  Muzikos teorija (solfedžio, muzikos teorija, harmonija, muzikos istorija, muzikos kūrinių analizė, kompozicija)

Chorinis dirigavimas

Pirmąsias dainavimo pamokas mokiniai gauna 1-4 klasių chorų repeticijose. Jų nedrąsius balsus lavina mokytojos Virginija Simonavičienė, Raselė Urniežienė, Audronė Daukšienė. Gimnazijos pasididžiavimas – 5-12 klasių Jaunių choras, vadovaujamas Zitos Kariniauskienės (chormeisterė Audronė Daukšienė, koncertmeisterė Aušra Valentienė). Chorinio dirigavimo meno mokiniai pradeda mokytis nuo 7 klasės. Drąsiausieji dalyvauja įvairiuose miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose jaunųjų dirigentų konkursuose ir laimi prizines vietas. Juos moko 7 mokytojai: 1 ekspertas, 3 metodininkai, 1 vyresnioji mokytoja, 2 mokytojai.

Choras daug koncertuoja gimnazijoje, Klaipėdos mieste, Lietuvoje ir užsienyje. Kolektyvas yra pabuvojęs Čekijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Estijoje, yra parengęs prestižines programas su garsiais šalies atlikėjais bei kolektyvais. Choras paruošė ir tris kartus atliko Eduardo Balsio oratoriją „Nelieskite mėlyno gaublio“ su Nacionalinio simfoninio orkestro mušamųjų grupe (dirigavo M. Pitrėnas, D. Pavilionis, M. Barkauskas), A. Vivaldi „Gloria”, M. K. Čiurlionio „De Profundis”, D. B. Pergolesi „Stabat Mater“ (dirigavo S. Sondeckis). 2000-aisiais metais choras pelnė nominaciją „Aukso paukštė“, yra įrašęs 2 audiokasetes, 4 kompaktines plokšteles, dalyvauja Vakarų Lietuvos krašto dainų šventėse, Lietuvos moksleivių ir suaugusiųjų dainų šventėse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazijos choras savo aktyvią veiklą pradėjo 1997 m. Jo vadovė Zita Kariniauskienė. Kolektyvas yra 8 tarptautinių konkursų laureatas:

1997 m. S. Šimkaus chorų konkursas - I-oji vieta.

1998 m. tarptautinis chorų konkursas Neerpelte (Belgija) - I-oji vieta.

1999 m. tarptautinis chorų konkursas Neuchatel (Šveicarija) - II-oji vieta ir  specialusis prizas.

2000 m. tarptautinis polifoninės muzikos chorų konkursas Arezzo (Italija) – I-oji vieta.

2001 m. tarptautinis chorų konkursas Ture (Prancūzija) - I-oji vieta.

2001 m. XIII tarptautinis S. Šimkaus chorų konkursas Klaipėdoje - I-oji vieta lygių balsų chorų tarpe, „Didžiojo gintaro” prizo laureatas, prizas už geriausią S. Šimkaus kūrinio atlikimą, prizas už privalomo kūrinio atlikimą.

2002 m. tarptautinis chorų konkursas Tolosoje (Ispanija) - I-oji vieta.

2006 m. religinės muzikos konkursas Saint-Quentin (Prancūzija) - I-oji vieta.

Fortepijonas

Gimnazijoje fortepijonu groti mokosi visi muzikos skyriaus mokiniai. Juos moko 27 mokytojai: 8 metodininkai, 14 vyresniųjų mokytojų, 5 mokytojai. Fortepijono skyriaus auklėtiniai jau ne vienus metus garsina savo mokyklos ir miesto vardą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Šiandieną gimnazijos pianistai gali didžiuotis gausybe tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatais ir diplomantais. Konkursų geografija pakankamai plati: be Lietuvos, pabuvota Danijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Rumunijoje, Rusijoje, Kosta Rikoje. Konkursuose ,,Berlingske Tidende" Kopenhagoje mūsų fortepijono mokytojų triūsas ir jaunųjų atlikėjų talentas buvo įvertintas net trimis aukso medaliais ir dviem talento premijomis!

Ne mažesni mūsų jaunųjų atlikėjų pasiekimai ir įvairiuose konkursuose Lietuvoje: B. Dvariono, F. Šopeno ir J. S. Bacho – Vilniuje, „Gradus ad Parnassum" bei „Olimpo musicale", „Kaunas Sonorum“ – Kaune ir Prienuose, A. Dvarionaitės vardo – Visagine, „Muzika be sienų" – Druskininkuose, „XXI a. menas", „Muzikos atlikimas ir pedagogika", „Baltijos perlai", „Renaissance" Klaipėdoje, „Musica brillante“ Vilniuje. Mūsų mokiniai dalyvauja įvairiuose festivaliuose: Europos menų festivalyje, Mykolo Kleopo Oginskio festivalyje, yra įvairių muzikos švenčių, respublikinių ir tarptautinių meistriškumo kursų, koncertų su Mažosios Lietuvos simfoniniu, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro simfoniniu bei Klaipėdos kameriniu orkestrais, dalyviai.

Muzikos teorija

Muzikos teorijos skyrius augo ir keitėsi kartu su mokykla.  Čia dirbo mokytoja ekspertė, vadovėlių autorė Donata Ūsaitė, muzikologės Danutė Petrauskaitė, Zita Jakštienė ir Idalija Šemetaitė, kompozitoriai Loreta Narvilaitė ir Antanas Budriūnas, mokytojos Elita Žulpienė ir Rūta Nemunienė.

 Šiuo metu skyriuje dirba 7 mokytojos: 3 metodininkės, 4 vyresniosios mokytojos.

Jau tradiciniais gimnazijoje yra tapę „Pirmieji pirmokų koncertai“, solfedžio konkursas „Jo didenybė Diktantas“, renginiai, skirti reikšmingoms muzikinio gyvenimo datoms paminėti - bendras teorijos ir fortepijono skyrių projektas.

2006 - 2008 m. mokytojos dalyvavo ES projekte „Technologinio muzikinio raštingumo diegimas Lietuvos gimnazijose“. Klasėse įrengtos išmaniosios lentos, įdiegtos muzikinės programos „Auralia“, „Musitions“, „Sibelius“.

Nuo 1997 - 1998 mokslo metų muzikos teorijai gabūs moksleiviai gimnazijoje gali pasirinkti muzikos teorijos specialybę. Jauni muzikologai, kartu su savo mokytojais, dalyvauja tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose, konferencijose.

 Muzikos teorijos (solfedžio, muzikos istorijos, muzikos teorijos, muzikos kūrinių analizės, polifonijos, harmonijos) disciplinų darbą apibendrina baigiamasis Muzikologijos mokyklinis brandos egzaminas.

Styginiai instrumentai


 

Styginiais instrumentais mokiniai pradeda groti nuo 1 klasės. Gimnazijoje mokoma groti smuiku, violončele, altu ir kontrabosu. Taip pat galima mokytis skambinti klasikine gitara. Styginių skyriuje dirba 18 mokytojų: 3 metodininkai, 5 vyresnieji mokytojai, 10 mokytojų.

Mokiniai sėkmingai įsilieja į tarptautinius festivalius: „Gasparo da Salo" Italijoje, „Druskininkų vasaros", Mykolo Oginskio ir „Rudens akvarelė M. K. Čiurlioniui" Plungėje, „Violino, viola, violoncello" Lietuvoje ir užsienyje, yra aktyvūs tarptautinių jaunųjų smuikininkų meistriškumo kursų dalyviai: „Musica in vivo" Eduardo Balsio menų gimnazijoje, „Druskininkų vasara", „Gintarinė svetainė" Palangoje, Z. Bron Šiauliuose ir kt.

Be kasdieninio, profesionalaus muzikavimo, mokiniai dalyvauja ir tarptautiniuose konkursuose, kuriuose pelno laureatų bei diplomantų vardus. Tai „Gradus ad Parnassum", „Olimpo musicale", „Kaunas Sonorum“ Kaune ir Prienuose, Sauliaus Sondeckio vardo Šiauliuose, Augusto Dambrovskio vardo Rygoje, respublikinių B. Dvariono ir R. Katiliaus Vilniuje, K. Ivaškevičiaus Kaune, „XXI a. menas" Klaipėdoje, tarptautiniame A. Glazunovo konkurse Paryžiuje, tarptautiniame muzikos konkurse Stokholme, „Gianluca Campochiaro“ tarptautiniame konkurse Italijoje.

Stygininkai ne kartą grojo su V. Čepinskio „Klaipėda Camerata", Mažosios Lietuvos, Kauno simfoniniais, Klaipėdos kameriniu, Didžiuoju tarptautiniu jaunimo, Lietuvos – Štirijos (Vokietija) jaunimo simfoniniu orkestrais, Tverės simfoniniu orkestru, M. Oginskio festivalio simfoniniu orkestru, „Violino, viola, violoncello" kameriniu orkestru.
5-8 kl. smuikininkų ansamblis puikiai atstovauja mokyklą įvairiuose koncertuose, renginiuose, yra kasmetinis festivalio „Rudens akvarelė M. K. Čiurlioniui" Plungėje, dalyvis.

Styginių instrumentų orkestras

Gimnazijos styginių instrumentų orkestro užuomazga buvo 2000 m., kai mokytojas Gilvydas Bendoraitis sujungė smuikininkų ansamblį, violončeles ir altą. Nuo 2001m iki 2008 m. jam vadovavo Saulutė Domarkienė. Kolektyvas koncertavo kartu su J. Gruodžio konservatorijos styginių orkestru Klaipėdoje, Plungėje ir Kaune, dalyvavo tarptautiniame projekte „Jaunimas už vieningą Europą" Lenkijoje. Tarptautiniam festivaliui „Skambanti banga" parengė ir atliko A. Vivaldžio koncertų smuikui ir styginių orkestrui ciklą „Metų laikai", kartu su Kauno mišriu choru „Kamertonas" (vad. K. Jakeliūnas) V. A. Mocarto „Karūnavimo mišias". Orkestras jau daug metų yra tarptautinio M. K. Oginskio festivalio Plungėje dalyvis.  Nuo 2008 m. iki  2018 m. orkestrui vadovavo Tomas Ambrozaitis. Su juo kolektyvas parengė naujas programas kartu su choru „Gintarėlis" (vad. J. Kubilius), Kretingos meno mokyklos smuikininkais, Kretingos kultūros centro mišriu choru, koncertavo Klaipėdos mieste, Kretingoje, Nevarėnuose (Telšių raj.), Nidoje, Vilniuje, Saue (Estija), Hiutenfelde, Manhaime (Vokietija). Nuo 2013 m. antruoju vadovu dirbo Aidas Strimaitis. 2015 - 2017 m., kartu su S. Šimkaus konservatorija, buvo įkurtas Jaunimo simfoninis orkestras, kuris  surengė ne vieną koncertą Klaipėdoje, dalyvavo tarptautiniame M. K. Oginskio festivalyje Plungėje. Nuo 2018 m. orkestrui vadovauja Aidas Strimaitis.

Pučiamieji instrumentai

Pučiamaisiais instrumentais mokiniai pradeda mokytis groti nuo 1 kl. Pirmiausiai jie groja išilginėmis fleitomis. Nuo 5 klasės, išskyrus atvejus, kai individualios fizinės vaiko savybės leidžia tai padaryti anksčiau, mokiniai renkasi klarnetą, trimitą, valtorną, skersinę fleitą, obojų, saksofoną, tromboną. Vyresnieji gali rinktis fagotą, tūbą. Juos moko 10 mokytojų: 1 ekspertas, 5 metodininkai, 1 vyresnioji mokytoja, 3 mokytojai.

Šio skyriaus aktyviausi mokiniai yra įvairių respublikinių ir tarptautinių konkursų bei festivalių dalyviai ir laureatai: „Berlingske Tidende" Danijoje, K. Štralo, E. Medinio, J. Jurjana Latvijoje, ,,Olimpo Musicale" Kaune, respublikinio Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkurso Kaune. Ypač reikšmingi buvo „Jaunųjų talentų" koncertai su Mažosios Lietuvos simfoniniu orkestru.
Nuo 1993 m. atsirado mušamųjų instrumentų specialybė. Mušamųjų instrumentų galima pradėti mokytis nuo 1 klasės arba vėliau. Pirmasis mokinys buvo Julius Žilinskas. Vėliau jis Kanzaso universitete (JAV) įgijo daktaro laipsnį, dabar gyvena ir dirba Japonijoje. Mokiniai sėkmingai dalyvavo tarptautiniame būgnų ir perkusijos festivalyje Ukmergėje, respublikiniuose Juozo Pakalnio konkursuose, tarptautiniame konkurse Alytuje ir tapo prizinių vietų nugalėtojais.

 

Muzikos skyriaus mokytojai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Mindaugas Bačkus

Mokytojas

Atlikėjo raiška (violončelė), kamerinis ansamblis

Vyresnysis mokytojas

2.

Gabrielė Bajorūnienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (violončelė), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytoja

3.

Violeta Bendoraitienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (violončelė), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Vyresnioji mokytoja

4.

Rita Bezubenko

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vyresnioji mokytoja

5.

Vidmantas Bėkša

Mokytojas, pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininkas

Atlikėjo raiška (saksofonas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytojas ekspertas

 

6.

Lina Bėkšienė

Mokytoja

Solfedžio, ritmika, muzikos pažinimas

Mokytoja metodininkė

7.

Sigita Botyrienė

Mokytoja

Koncertmeisterė

Bendrasis fortepijonas

Koncertmeisterė

Mokytoja

Koncertmeisterė

 

8.

Asta Brazienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Mokytoja metodininkė

9.

Birutė Buinevičienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis, bendrasis fortepijonas

Mokytoja metodininkė

10.

Marija Butnorienė

Ruošos mokytoja

 

 

Namų ruoša

Vyresnioji mokytoja

 

11.

Liudmila Chaikevič

Mokytoja

Solfedžio

Vyresnioji mokytoja

 

12.

Elena Čekelienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (valtorna), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytoja metodininkė

13.

Angelė Čiuberkienė

Mokytoja, styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkė

Atlikėjo raiška (smuikas), ansamblinis muzikavimas

  Mokytoja

14.

Svetlana Daugėlienė

 

Mokytoja, muzikos teorijos metodinės grupės pirmininkė

Atlikėjo raiška (muzikos teorija), solfedžio, muzikos teorija, harmonija

Vyresnioji mokytoja

15.

Audronė Daukšienė

 

Mokytoja

Atlikėjo raiška (chorinis dirigavimas), choras, balso ugdymas

Mokytoja

16.

Audronius Daukšys

 

Mokytojas

Atlikėjo raiška (klarnetas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytojas metodininkas

17.

Nina Dmitrijeva

Mokytoja

Koncertmeisterė

Bendrasis fortepijonas

Koncertmeisterė

Vyresnioji mokytoja

Koncertmeisterė metodininkė

18.

Saulutė Domarkienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (smuikas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytoja metodininkė

19.

Žilvinas Gaidys

Mokytojas

Koncertmeisteris

Bendrasis fortepijonas

Koncertmeisteris

Mokytojas

Koncertmeisteris

20.

Jūratė Gaižutytė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (smuikas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

 Vyresnioji mokytoja

21.

Giedra Jonušaitė

Mokytoja

 

Direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vyresnioji mokytoja

 

II vadybinė kategorija

22.

Stanislava Kačinskienė

Mokytoja

Ruošos mokytoja

Atlikėjo raiška (chorinis dirigavimas), ansamblinis muzikavimas, balso ugdymas, namų ruoša

Mokytoja

23.

Laura Kasinskaitė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (obojus), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytoja

24.

Jurgis Karbauskas

Koncertmeisteris

Koncertmeisteris

 

Koncertmeisteris

25.

Alina Karinauskienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (smuikas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis, smuikininkų ansamblio vadovė

Mokytoja

26.

Zita Kariniauskienė

Mokytoja, choro vadovė

Atlikėjo raiška (chorinis dirigavimas), ansamblinis muzikavimas, choro vadovė

Mokytoja ekspertė

27.

Auksė Kaziukaitienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (smuikas, altas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytoja

28.

Rasa Kazlauskienė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė

29.

Gabija Kochanskaitė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fleita), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytoja

30.

Erika Kripienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (dainavimas), ansamblinis muzikavimas, choras

Mokytoja

31.

Valdonė Kučinskienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis, bendrasis fortepijonas

Mokytoja metodininkė

32.

Kristina Kupšienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (smuikas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytoja ekspertė

33.

Julius Kurauskas

Mokytojas

Atlikėjo raiška (klasikinė gitara), ansamblinis muzikavimas

Mokytojas

34.

Ingrida Kurienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (mušamieji instrumnetai), ansamblinis muzikavimas

Vyresnioji mokytoja

35.

 Valentina Mamonenko

Mokytoja

Bendrasis fortepijonas

 

 

Vyresnioji mokytoja

36.

Jūratė Marcinkienė

Mokytoja

Koncertmeisterė

Bendrasis fortepijonas

Koncertmeisterė

Mokytoja

Koncertmeisterė

37.

  Alina Markova

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė

38.

Gitana Masiulienė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė metodininkė

39.

Antonas Milerius

Mokytojas

Atlikėjo raiška (klarnetas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytojas metodininkas

40.

Svetlana Naujokienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vyresnioji mokytoja

41.

Aušra Niparavičienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (dainavimas), ansamblinis muzikavimas

Mokytoja ekspertė

 

42.

Nijolė Ovsiukienė

Mokytoja, styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkė

Atlikėjo raiška (smuikas), ansamblinis muzikavimas

Vyresnioji mokytoja

 

43.

Eglė Karbauskė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė metodininkė

44.

Laima Petrauskienė

Mokytoja, fortepijono metodinės grupės pirmininkė

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Mokytoja metodininkė

45.

Liliana Petreikienė Rybakova

Mokytoja

 

Koncertmeisterė

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, koncertmeisterio klasė

Koncertmeisterė

Vyresnioji mokytoja

 

Koncertmeisterė ekspertė

46.

Loreta Piaseckienė

Mokytoja

 

Koncertmeisterė

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Koncertmeisterė

Mokytoja

 

Koncertmeisterė

47.

Natalija Pletkuvienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (muzikos teorija), solfedžio, muzikos istorija

Vyresnioji mokytoja

48.

Valentina Potejenko

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Mokytoja metodininkė

 

49.

Justine Račinska

Mokytoja

Atlikėjo raiška (klasikinė gitara).

Mokytoja

50.

Danguolė Railienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vyresnioji mokytoja

 

51.

Rasa Riepšienė

Mokytoja, bendrojo fortepijono metodinės grupės pirmininkė

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas, koncertmeisterio klasė

Mokytoja metodininkė

52.

Violeta Rožytė Lubickienė

Mokytoja

 

Koncertmeisterė

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Koncertmeisterė

Vyresnioji mokytoja

 

Koncertmeisterė metodininkė

53.

Rūta Rupšlaukienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vyresnioji mokytoja

 

54.

Kristina Ruzveltienė

Mokytoja

Solfedžio

Mokytoja

55.

Vytautas Saikauskas

Mokytojas, chorinio dirigavimo metodinės grupės pirmininkas

Atlikėjo raiška (chorinis dirigavimas), ansamblinis muzikavimas, balso ugdymas, choras

Mokytojas metodininkas

56.

Vidmantas Sadauskas

Mokytojas

Atlikėjo raiška (violončelė), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Vyresnysis mokytojas

57.

Virginija Simonavičienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (chorinis dirigavimas), ansamblinis muzikavimas, balso ugdymas, choras

Mokytoja metodininkė

58.

Lina Marija Songailė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (smuikas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytoja

59.

Paulius Stonkus

Mokytojas

Atlikėjo raiška (bosinė gitara), ansamblinis muzikavimas

Vyresnysis mokytojas

60.

Aidas Strimaitis

Mokytojas, styginių instrumentų orkestro vadovas

Atlikėjo raiška (smuikas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis, styginių instrumentų orkestro vadovas

Mokytojas

61.

Daina Šalvė

Mokytoja

Solfedžio

Mokytoja metodininkė

62.

Saulius Šiaučiulis

Mokytojas

 

Koncertmeisteris

Atlikėjo raiška (džiazinis fortepijonas), kamerinis ansamblis

Koncertmeisteris

Mokytojas

 

Koncertmeisteris

63.

Zenonas Šimkus

Mokytojas

Atlikėjo raiška (trimitas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytojas metodininkas

64.

Ramūna Šukienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vyresnioji mokytoja

65.

Ramunė Švenčionytė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vyresnioji mokytoja

66.

Erlanda Tverijonienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (dainavimas), ansamblinis muzikavimas, balso ugdymas

Mokytoja ekspertė

67.

Kęstutis Taujanskas

Mokytojas

Atlikėjo raiška (fagotas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytojas

68.

Beata Urbonienė

Mokytoja

Bendrasis fortepijonas

Mokytoja

69.

Raselė Urniežienė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (chorinis dirigavimas), ansamblinis muzikavimas, balso ugdymas, choras

Vyresnioji mokytoja

 

70.

Vaida Vaičaitytė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Mokytoja metodininkė

71.

Aušra Vaitkutė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Mokytoja

72.

Ilona Vaitulionytė

Ruošos mokytoja

Ruoša

Mokytoja

73.

Aušra Valentienė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė

Koncertmeisterė

74.

Danguolė Vilidaitė

Mokytoja

Atlikėjo raiška (muzikos teorija), muzikos istorija, muzikos kūrinių analizė

Vyresnioji mokytoja

75.

 

Margarita Vizgaudienė

Mokytoja, fortepijono metodinės grupės pirmininkė

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis, bendrasis fortepijonas

Mokytoja metodininkė

76.

Rolandas Vizgaudis

Mokytojas

Atlikėjo raiška (saksofonas), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytojas metodininkas

77.

Asta Žiobakaitė Rajevskaja

Mokytoja

 

Koncertmeisterė

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Koncertmeisterė

Vyresnioji mokytoja

 

Vyresnioji koncertmeisterė

78.

Dainius Žilinskas

Mokytojas

Atlikėjo raiška (klasikinė gitara), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytojas

 

79.

Karolis Žioltikovas

Mokytojas

Atlikėjo raiška (gitara), ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis

Mokytojas

 

80.

Lolita Žioltikova

Mokytoja

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vyresnioji mokytoja

 

81.

Igoris Žioltikovas

Mokytojas

Atlikėjo raiška (fortepijonas), ansamblinis muzikavimas, bendrasis fortepijonas

Vyresnysis mokytojas