Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Muzikos skyrius

Muzikos mokomieji dalykai 

Muzikos mokomieji dalykai
• Fortepijonas (ansamblinis muzikavimas, kamerinis ansamblis, koncertmeisteris)
• Styginiai instrumentai (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas, klasikinė gitara, džiazinė gitara, smuikininkų ansamblis, styginių instrumentų orkestras)
• Pučiamieji instrumentai (fleita, klarnetas, obojus, saksofonas, fagotas, trimitas, valtorna, trombonas, tūba)
• Mušamieji instrumentai
• Chorinis dirigavimas (balso ugdymas, ansamblinis muzikavimas, dirigavimas, choras)
• Vargonai
• Muzikos teorija (solfedžio, muzikos teorija, harmonija, muzikos istorija, muzikos kūrinių analizė, kompozicija)

Chorinis dirigavimas

Pirmąsias dainavimo pamokas vaikai gauna 1-4 klasių chorų repeticijose. Jų nedrąsius balsus lavina mokytojai Virginija Simonavičienė, Raselė Urniežienė, Erlanda Tverijonienė. Gimnazijos pasididžiavimas – 5-12 klasių Jaunių choras, vadovaujamas Zitos Kariniauskienės (chormeisterė Audronė Daukšienė, koncertmeisterė Aušra Valentienė). Chorinio dirigavimo meno mokiniai pradeda mokytis nuo 7 klasės. Juos moko 6 mokytojai: 1 ekspertas, 3 metodininkai, 2 vyresnieji mokytojai.

 

Gimnazijos choras

Choras daug koncertuoja gimnazijoje, Klaipėdos mieste, Lietuvoje ir užsienyje, yra pabuvojęs Čekijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, rengia prestižines programas su garsiais šalies atlikėjais. Kolektyvas paruošė ir du kartus atliko Eduardo Balsio oratoriją „Nelieskite mėlyno gaublio“ su Nacionaliniu simfoniniu orkestru (vad. J.Domarkas), A.Vivaldi „Gloria”, M.K.Čiurlionio „De Profundis”, D.Pergolezi „Stabat Mater“, 2000 metais choras pelnė nominaciją „Aukso paukštė“, yra įrašęs 2 audiokasetes, 4 kompaktines plokšteles.

 

Gimnazijos choras savo aktyvią veiklą pradėjo 1997 m. Jo vadovė Zita Kariniauskienė. Kolektyvas yra 8 tarptautinių konkursų laureatas:

1997 m.         St.Šimkaus chorų konkursas - I-oji vieta.

1998 m.         tarptautinis chorų konkursas Neerpelte (Belgija) - I-oji vieta.

1999 m.         tarptautinis chorų konkursas Neuchatel (Šveicarija) - II-oji veita ir spec. prizas.

2000 m.         Tarptautinis polifoninės muzikos chorų konkursas Arezzo (Italija) - I-oji vieta

2001 m.         tarptautinis chorų konkursas Ture (Prancūzija) - I-oji vieta.

2001 m.         XIII tarptautinis St.Šimkaus chorų konkursas Klaipėdoje - I-oji vieta

lygių balsų chorų tarpe, “Didžiojo gintaro” prizo laureatas, prizas už geriausią St.Šimkaus kūrinio atlikimą, prizas už privalomo kūrinio atlikimą.

2002 m.         tarptautinis chorų konkursas Tolosoje (Ispanija) - I-oji vieta.

2006 m.         religinės muzikos konkursas Saint-Quentin (Prancūzija) - I-oji vieta.

 

Fortepijonas

Gimnazijoje fortepijonu groti mokosi visi muzikos skyriaus mokiniai. Juos moko 26 mokytojai: 8 metodininkai, 15 vyresniųjų mokytojų, 3 mokytojai. Fortepijono skyriaus auklėtiniai jau ne vienus metus garsina savo mokyklos ir miesto vardą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Šiandieną gimnazijos pianistai gali didžiuotis beveik gausybe tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatais ir diplomantais. Konkursų geografija pakankamai plati: be Lietuvos, pabuvota Danijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Rumunijoje, Rusijoje, Kosta Rikoje. Konkursuose ,,Berlingske Tidende" Kopenhagoje mūsų fortepijono mokytojų triūsas ir jaunųjų atlikėjų talentas buvo įvertintas net trimis aukso medaliais ir dviem talento premijomis!
Ne mažesni mūsų jaunųjų atlikėjų pasiekimai ir įvairiuose konkursuose bei festivaliuose Lietuvoje: B. Dvariono, F. Šopeno ir J. S. Bacho – Vilniuje, „Gradus ad Parnassum" bei „Olimpo musicale" – Kaune ir Prienuose, A. Dvarionaitės vardo – Visagine, „Muzika be sienų" – Druskininkuose, „XXI a. menas", „Muzikos atlikimas ir pedagogika", „Baltijos perlai", „Renaissance" Klaipėdoje. Visuose šiuose konkursuose taip pat gausu laureatų ir diplomantų. Mūsų mokiniai dalyvauja įvairiuose festivaliuose: Europos menų festivalis, Mykolo Kleopo Oginskio festivalis, yra įvairių muzikos švenčių, respublikinių ir tarptautinių meistriškumo kursų, koncertų su Mažosios Lietuvos simfoniniu, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro simfoniniu bei Klaipėdos kameriniu orkestrais, dalyviai.
 

Muzikos teorija

Muzikos teorijos dalykų Eduardo Balsio menų gimnazijoje mokoma nuo pat pirmųjų šios mokyklos gyvavimo dienų. Tuomet vaikus solfedžio mokė tik viena mokytoja – Donata Ūsaitė. Po metų jai į pagalbą atėjo Marija Stanevičiutė. Šiuo metu dirba 7 mokytojai: 2 metodininkai, 4 vyresnieji mokytojai, 1 mokytoja.
Muzikinės abėcėlės teorinių disciplinų pamokose mokiniai pradeda mokytis pirmaisiais savo mokslo šioje mokykloje metais (dažniausiai dar nepažindami savo specialybės) ir baigia prieš atsiimdami brandos atestatą. Nuo 1997-1998 mokslo metų muzikos teorijai gabūs moksleiviai gimnazijoje gali pasirinkti muzikos teorijos specializaciją. Minėtų disciplinų darbą paskutiniaisiais metais apibendrina baigiamasis Muzikologijos brandos egzaminas – jį renkasi toliau muzikos studijas norintys tęsti mokiniai.

 

Styginiai instrumentai

Styginiais instrumentais groti moko 20 pedagogų: 3 metodininkai, 6 vyresnieji mokytojai, 11 mokytojų.
Mokiniai sėkmingai įsilieja į tarptautinius festivalius „Gasparo da Salo" Italijoje, „Druskininkų vasaros", Mykolo Oginskio ir „Rudens akvarelė M. K. Čiurlioniui" Plungėje, „Violino, viola, violoncello" Lietuvoje ir užsienyje, yra aktyvūs tarptautinių jaunųjų smuikininkų meistriškumo kursų dalyviai: „Musica in vivo" Eduardo Balsio menų gimnazijoje, „Druskininkų vasara", „Gintarinė svetainė" Palangoje, Z. Bron Šiauliuose ir kt.
Mokiniai dalyvauja tarptautiniuose konkursuose, kuriuose pelno laureatų bei diplomantų vardus. Tai „Gradus ad Parnassum", „Olimpo musicale" Kaune ir Prienuose, Sauliaus Sondeckio vardo Šiauliuose, Augusto Dambrovskio vardo Rygoje, respublikinių B. Dvariono ir R. Katiliaus Vilniuje, K. Ivaškevičiaus Kaune, „XXI a. menas" Klaipėdoje.
Stygininkai ne kartą grojo su V. Čepinskio „Klaipėda Camerata", Mažosios Lietuvos, Kauno simfoniniais, Klaipėdos kameriniu, Didžiuoju tarptautiniu jaunimo, Lietuvos – Štirijos (Vokietija) jaunimo simfoniniu orkestrais, Tverės simfoniniu orkestru, M. Oginskio festivalio simfoniniu orkestru, „Violino, viola, violoncello" kameriniu orkestru.
Smuikininkų ansamblis puikiai atstovauja mokyklą įvairiuose koncertuose, renginiuose, yra kasmetinis festivalio „Rudens akvarelė M. K. Čiurlioniui" Plungėje, dalyvis.


 

Styginių instrumentų orkestras

Gimnazijos styginių instrumentų orkestrą įkūrė ir 2001-2008 m. jam vadovavo Saulutė Domarkienė. Kolektyvas koncertavo kartu su J. Gruodžio konservatorijos styginių orkestru Klaipėdoje, Plungėje ir Kaune, dalyvavo tarptautiniame projekte „Jaunimas už vieningą Europą" Lenkijoje. Tarptautiniam festivaliui „Skambanti banga" parengė ir atliko A. Vivaldžio koncertų smuikui ir styginių orkestrui ciklą „Metų laikai", kartu su Kauno mišriu choru „Kamertonas" (vad. K. Jakeliūnas) V. A. Mocarto „Karūnavimo mišias". Orkestras jau daug metų yra tarptautinio M. K. Oginskio festivalio Plungėje dalyvis. Nuo 2008 m. orkestrui vadovauja Tomas Ambrozaitis. Su juo kolektyvas parengė naujas programas kartu su choru „Gintarėlis" (vad. J. Kubilius), Kretingos meno mokyklos smuikininkais, Kretingos kultūros centro mišriu choru, koncertavo Klaipėdos mieste, Kretingoje, Nevarėnuose (Telšių raj.), Nidoje, Vilniuje, Saue (Estija), Hiutenfelde (Vokietija). Vadovai Tomas Ambrozaitis ir Aidas Strimaitis. 2015 m., kartu su S. Šimkaus konservatorija, įkurtas Jaunimo simfoninis orkestras, kuris jau surengė ne vieną koncertą Klaipėdoje, dalyvavo tarptautiniame M. K. Oginskio festivalyje Plungėje.

Pučiamieji instrumentai

Pučiamaisiais instrumentais groti moko 11 mokytojų: 1 ekspertas, 6 metodininkai, 4 mokytojai.
Šio skyriaus mokiniai – įvairių respublikinių ir tarptautinių konkursų bei festivalių dalyviai ir laureatai: „Berlingske Tidende" Danijoje, K. Štralo, E. Medinio, J. Jurjana Latvijoje, ,,Olimpo musicale" Kaune, respublikiniame Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkurse Kaune. Ypač reikšmingi buvo „Jaunųjų talentų" koncertai su Mažosios Lietuvos simfoniniu orkestru.
Nuo 1993 m. atsirado mušamųjų instrumentų specialybė. Pirmasis mokinys buvo Julius Žilinskas. Vėliau jis Kanzaso universitete (JAV) įgijo daktaro laipsnį, dabar gyvena ir dirba Japonijoje. Mušamųjų specialybės mokiniai sėkmingai dalyvavo tarptautiniame būgnų ir perkusijos festivalyje Ukmergėje, respublikiniuose Juozo Pakalnio konkursuose, tarptautiniame konkurse Alytuje ir tapo prizinių vietų nugalėtojais.