Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Bendrasis ugdymas

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos bendrojo lavinimo programos atitinka Lietuvos Respublikos Švietimo  ir mokslo ministerijos patvirtintas bendrąsias  programas, tad mūsų moksleiviai, nusprendę keisti savo būsimąją profesiją, be problemų tęsia mokslus kitose mokyklose. Per valstybinius brandos egzaminus mūsų abiturientų surinkti balai leidžia jiems rinktis ne tik menų studijas, jie sėkmingai studijuoja Lietuvos ir užsienio šalių aukštosiose mokyklose užsienio kalbas, ekonomiką, socialinius mokslus, bankininkystę, verslo vadybą ir administravimą, krašto aplinkos inžineriją, režisūrą, lietuvių kalbą.

Mūsų gimnazistai noriai dalyvauja įvairiuose renginiuose Klaipėdos mieste ir respublikoje. Esame nuolatiniai tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“, respublikinio vertimų bei iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“, užsienio kalbų olimpiadų, jaunųjų filologų, skaitovų konkursų, jaunųjų dramaturgų konkurso „Į ateitį pažvelgus“ dalyviai. Š. Kepenytė (mokyt. B. Vaitkuvienė) laimėjo jaunųjų dramaturgų konkursą „Jaunasis amžius“. Pagal jos sukurtą pjesę Kauno valstybinis lėlių teatras pastatė spektaklį - roko koncertą „Vilkas ir septyni ožiukai. D. Miklošas, V. Šatkutė ir G. Anisimovaitė ( mokyt. J. Petreikienė) sukūrė geriausią video reportažą respublikiniame ES informacinio centro organizuotame konkurse „Ką aš žinau apie Europos Sąjungą?“. J. Viningas (mokyt. E. Mineikienė) V. Landsbergio fondo organizuotame rašinių konkurse „Mano miestas: prieš 17 metų, šiandien, rytoj“ laimėjo I-ąją vietą, o  41-ajame Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse jam įteiktas II-jo laipsnio diplomas. Respublikiniame oratorių konkurse I. Gembutaitė (mokyt. A. Miškinienė) pripažinta geriausia Klaipėdos miesto oratore. E. Žemeikytė (mokyt. N.Šilerienė) nacionaliniame konkurse "Švari kalba - švari galva" laimėjo III-ąją vietą. L. Vozgirdaitė (mokyt. B. Vaitkuvienė) tapo respublikinio moksleivių integruoto technologijų ir literatūros konkurso ,,Kūrybos paukštė" laureate. Tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra" E. Žemeikytė (mokyt. A. Bajoras) pateko tarp 50-ties geriausiųjų respublikoje, o Ū. Steponavičiūtė (mokyt. A. Bajorienė), K. Kadagytė (mokyt. R. Bivainienė), U. Jonkutė (mokyt. A. Bajoras) ir U. Kleiba (mokyt. R. Garšvaitė)  pateko į miesto geriausiųjų dešimtuką. L. Strolia (mokyt. J. Petreikienė) respublikiniame istorijos konkurse ,,Kengūra" pelnė Auksinės Kengūros diplomą. E. Žemeikytė (mokyt. N. Šilerienė) Respublikinėje Lieuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje laimėjo II-ąją vietą. Tai tik dalis svariausių mūsų mokinių laimėjimų...

Sėkmingai bendradarbiaujame su gimnazijos dailės ir muzikos skyrių pedagogais, kuriame puikius bendrus projektus, integruotas pamokas.Visą pedagoginę ir metodinę veiklą organizuoja šešios metodinės grupės.   Jose dalijamasi darbo patirtimi, o gimusios idėjos dažnai būna ir naujų darbų pradžia. Per daugiau nei trisdešimt metų surengta nemažai konferencijų, mokomųjų ekskursijų, dalykinių savaičių, konkursų, šventinių renginių, įdomių integruotų pamokų, perskaityta daug dalykinių pranešimų. Gerąja patirtimi pasidalinta ne tik su miesto mokytojais, bet ir su Comenius projekto tarptautiniais partneriais iš Suomijos, Belgijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos ir Vokietijos.

Šiuo metu Eduardo Balsio menų gimnazijos bendrojo ugdymo skyriuje dirba 37 mokytojai: 15 metodininkų, 17 vyr. mokytojų.

Bendrųjų dalykų mokytojai

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 2018 m.,4kl.

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 2018 m.,8kl.