Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Bendrabutis

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija – viena iš trijų respublikoje esančių tokio tipo mokyklų, turinti bendrabutį. Šalia mokyklos esančiame priestate gyvena vaikai, atvykę mokytis iš kitų Lietuvos vietovių. Bendrabutyje gali gyventi 100 mokinių. Kambariai yra dviviečiai ir triviečiai. 5-12 klasių mokiniai kambarius tvarko, plauna patys. Bendrabutyje dirba 5 auklėtojos, 2 naktinės auklės.
Apgyvendinant vaikus bendrabutyje, tėvai rašo prašymą dėl apgyvendinimo gimnazijos bendrabutyje, pristato pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir pasirašo apgyvendinimo bendrabutyje sutartį.
Mokinių gyvenimas bendrabutyje yra finansuojamas valstybės.
Į bendrabutį priimami moksleiviai nuo pirmos iki dvyliktos klasės. Bendrabutyje gyvenantys mokiniai maitinami, jiems sudarytos geros buities ir mokymosi sąlygos. Visą  laiką mokiniais rūpinasi  prityrę pedagogai auklėtojai, kurie pažįsta kiekvieną vaiką, žino jų pomėgius ir charakterį. Bendrabučio kambariai dviviečiai ir triviečiai, juose kartu gyvenančių vaikų amžius, pomėgiai bei meno kryptys yra derinami. Auklėtiniai prižiūrimi visą parą, jiems užtikrinama dorovinė aplinka, organizuojamas prasmingas laisvalaikis.

Gimnazijos bendrabutyje auklėtiniai pamokas ruošia savo kambariuose. Pagal nustatytą tvarką bendrabutyje gyvenantiems muzikos skyriaus mokiniams kasdien vyksta muzikinė ruoša. 1-5 klasių mokiniai pagal sudarytą tvarkaraštį ją atlieka prižiūrimi ruošos mokytojų, o vyresni 8-12 klasių mokiniai nuo 6 iki 22 val. gali groti savarankiškai.

Dailės skyriaus mokiniai, gyvenantys mokyklos bendrabutyje pagal poreikius naudojasi dailės klasėmis su inventoriumi nuo 6 iki 22 val.
Šalia bendrabučio yra krepšinio aikštelė, kurioje vaikai treniruojasi, žaidžia krepšinį, rengiamos varžybos bei kitos atrakcijos.

Gimnazijos valgykloje auklėtiniai maitinami penkis kartus per dieną - pusryčiai, priešpiečiai, pietūs, vakarienė, naktipiečiai. Veikia ir medicinos kabinetas. Eduardo Balsio menų gimnazijoje besimokantiems mokiniams taikoma LR transporto lengvatų įst. 5 str. 7d. (bilietams taikoma 50% nuolaida). Gimnazijos bendrabutyje gyvenantiems mokiniams, važinėjantiems mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu, pagal LR transporto lengvatų įst. 5 str. (6.1.2) kompensuojamos visos važiavimo išlaidos.

  1. Priėmimo į bendrabutį tvarkos aprašas
  2. Prašymas dėl priėmimo į gimnazijos bendrabutį
  3. Apgyvendinimo bendrabutyje sutartis
  4. Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės