Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Tarptautinis Klaipėdos violončelės festivalis - konkursas

Sveikiname Klaipėdos Tarptautiniio violončelininkų konkurso A grupės 2 - os vietos laureatę

Beatričę Vaškytę ( 3b klasė),  mokytoją Violetą Bendoraitienę, koncertmeisterę Astą Žiobakaitę - Rajevskają.