Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Projektas „Kultūriniai mainai , pagarba ir bendradarbiavimas“

Tikslai

  1. Pagerinti visuomenės požiūrį į  kultūrinius, socialinius , nacionalinius skirtumus.
  2. Paskatinti geresnį bendradarbiavimą ir komunikavimą tarp mokinių, mokytojų ir tėvų .
  3. Sustiprinti gebėjimus surenkant duomenis  ir jų apdorojimą, IKT , kritinį mastymą.
  4. Pagerinti bendravimą Anglų kalba ir kitais dialektais.
  5. Paskatinti mokinių kūrybiškumą ir pakelti pasitikėjimą savimi .
  6. Sugrąžinti prestižą ir pagarbą mokytojo profesijai.
  7. Apsikeisti gerąja patirtimi ir praktika tarp mokytojų susiduriant su panašiais sunkumais darbe.

Veikla

Mūsų gimnazija dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ programos projekte „“, kuris tęsis 2 metus (2019-10-01-2021-09-31). Šis projektas skirtas pradinių  (1 – 4 klasių) mokiniams.

Projekte dalyvauja mokyklos partnerės iš 5 šalių: Lietuva, Italija, Portugalija, Turkija, Rumunija.

Projekto veikloje numatyti 5 tarptautiniai susitikimai, kurių vienas vyks mūsų gimnazijoje 2020 m. gegužės pradžioje , todėl mokiniai, norintys įsijungti į projektą, įsipareigoja apgyvendinti po svečią. Į kiekvieną susitikimą vyks 5 mokiniai bei 2 mokytojai. Partnerių priėmimas gimnazijoje (20 mokinių ir 8 mokytojai) planuojamas 2020 metų gegužę. Priėmimo trukmė  - 5 dienos.

Moksleivių vykstančių į tarptautinius  susitikimus  su partneriais atrankos kriterijai

  1. Motyvacinis laiškas.
  2. Anglų kalbos žodinės ir rašytinės kalbos gebėjimų vertinimas.
  3. Bendrųjų gebėjimų vertinimas.

Parengė Rasa Bivainienė , projekto koordinatorė