Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Lietuvių literatūros ir anglų kalbos pamoka „Kiekvienas žodis – vaizdas“

Šį pirmadienį (lapkričio 25 d) gimnazijos 11-okai dalyvavo atviroje-integruotoje lietuvių literatūros ir anglų kalbos pamokoje „Kiekvienas žodis – vaizdas“, kurią vedė jų mokytojos L. Baukienė, E. Ruokė ir V. Juodytė.  Pamokos metu moksleiviai grupėse nagrinėjo poetinę leksiką V. Šekspyro tragedijoje „Hamletas” lietuvių ir originalo kalba, atskleisdami veikėjų charakterius, ieškodami originalaus ir versto teksto panašumų bei skirtumų, pažindami menines priemones bei turtindami žodyną. Pamokoje moksleiviai priėjo išvadą, kad vertėjo darbas yra labai sudėtingas ir reikalaujantis daug žinių, praktikos ir talento, kad vertimas būtų tapatus kultūriškai, suprantamas ir kiekvienas žodis - vaizdas.