Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Chemijos ir anglų kalbos pamoka „Vanduo- gamtos stebuklas“

2019 m. lapkkričio 22d. gimnazijos 10a klasės mokiniai dalyvavo atviroje- integruotoje chemijos ir anglų kalbos pamokoje- konferencijoje „Vanduo- gamtos stebuklas”,kurią vedė jų mokytojos G.Jankauskaitė ir A.Miškinienė.Pamoka buvo sudaryta iš teorinės ir praktinės dalies. Pirmoje dalyje mokiniai pristatė pranešimus lietuvių ir anglų kalbomis apie vandens kilmę, pasaulinį vandenyną ir jo svarbą žmogaus organizmui. Po to mokiniai tyrė gimnazijos tvenkinio vandenį ir lygino jo kokybę su vandentiekio vandeniu. Pamoką apibendrino “Water quiz” anglų kalba, kurio metu mokiniai pasitikrino savo įgytas žinias apie vandenį.