Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Dėmesio!

Numatomi papildomi stojamieji egzaminai į gimnazijos

Muzikos ir Dailės skyrių  1-11 klases

Data: rugpjūčio 28 d. 10 val.

Stojantieji į Dailės skyriaus 7-11-ą klasę egzaminų metu atlieka 3 užduotis:

  1. piešimo (natiurmortas arba gipsinis modelis);
  2. tapybos (natiurmortas, atliekamas guašu);
  3. kompozicijos nurodyta tema.

Stojantieji pristato kūrybinių darbų aplanką (10-12 piešinių) bei mokslo baigimo pažymėjimą su metiniais įvertinimais.

Egzamino metu naudoja asmenines priemones – popierių (5-8 klasė - A3 formatas, 9-11 (I-III gimnazijos) klasė - A2 formatas), pieštukus, trintukus, teptukus, dažus.

Stojantieji į Muzikos skyriaus 1-3, 7-11-ą klasę egzaminų metu atlieka 2 instrumentinius kūrinius ir teorijos užduotis pagal klasės reikalavimus.

Stygininkai ir pučiamieji atvyksta su savo koncertmeisteriu. Turėti mokslo baigimo pažymėjimą su metiniais įvertinimais.

 

Prašymą dalyvauti stojamajame egzamine siųsti el. p. balsio@menugimnazija.lt

Gimnazijos adresas: Statybininkų pr. 2, LT-94222, Klaipėda.

Informacija telefonu: 8(46) 340183, 8-689 69644 – muzikos skyrius,

8-604 18634 – dailės skyrius.