Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

2021 m. kovo 15­­­­–19 d. vykusios Tiksliųjų ir gamtos mokslų savaitės „Vanduo – gyvybės šaltinis" atgarsiai

„Vanduo – gyvybės šaltinis“

2021 m. kovo 15–19 d.

LAIKAS

 RENGINYS

ATSAKINGAS MOKYTOJAS

Kovo 15 d. 2 pamoka

Integruota geografijos ir biologijos pamoka ,,Nerimstantys vandenynai“  (8 a kl.).

D. Gaidelytė,

N. Stripinienė

Kovo 15 d. 3 pamoka

„Sinkveinų apie vandenį kūrimas vokiečių ir rusų kalbomis“ (9 kl.).

D. Gedvilienė, 

R. Ignatavičiūtė

Kovo 15 d. 5 pamoka            

Tikybos pamoka „Vandens svarba ir reikšmė krikščionio gyvenime“ (5 a kl.).

V. Balsytė-Jackuvienė

Kovo 15 d. 4, 5 pamokos

Kovo 17 d. 6 pamoka

Kovo 19 d. 5 pamoka

Integruotas IT ir gamtos projektas Geometrinių figūrų braižymas MS Word programa „Vandens būsenos“ (5 kl.).

N. Simanavičienė,

D. Burzdžiūtė,

N. Stripinienė

Kovo 16 d.

 

1-4 klasių mokinių bandymų projektas „Vanduo-gyvybės šaltinis“.

I.Viskontaitė

Kovo 16 d. 1 pamoka 

3-4 klasių mokinių kūrybinių darbų prezentacija "Drink water for life".

L Dubrienė

Kovo 16 d. 3 pamoka

Integruota geografijos ir biologijos pamoka ,,Pasaulio gyventojų aprūpinimas gėlu vandeniu“ (11 kl.).

N. Stripinienė,

D. Gaidelytė

Kovo 16 d. 4 pamoka

Konkursas pamokoje "Vanduo mįslėse ir ne tik..." (8 b kl.).

A.Lukšienė

 

Kovo 16 d. 4 pamoka 

Viktorina ,,Skaičiai literatūroje ir kalboje" (7 kl.). 

N. Šilerienė

Kovo 16 d. 8  pamoka,

Kovo 17 d. 4, 5 pamokos

Kovo 18 d. 9 pamoka

 

Integruotas IT ir matematikos projektas Schemų kūrimas MS Word naudojant SmartArt grafinius elementus „Vandens nauda žmogaus organizmui“ (6 kl.).

N. Simanavičienė,

A. Lukšienė

Kovo 17 d. 7 pamoka

Kovo 18 d. 5, 7 pamokos,

Kovo 19 d. 6 pamoka

Integruotas IT ir biologijos projektas MS Word lentelėje pateikti duomenys „Kokiuose maisto produktuose yra daugiausia vandens?“ (7 kl.).

N. Simanavičienė,

N. Stripinienė

Kovo 17 d. 1 pamoka

Matematikos pamoka „Vandens taupymas“ (7 b kl.).

Ž. Tunaitienė

Kovo 17 d. 3 pamoka

Integruota gamtos ir fizikos pamoka ,,Vanduo – gyvybės šaltinis“(5 b kl.).

N. Stripinienė,

D. Burzdžiūtė

Kovo 17 d. 4 pamoka

Integruota biologijos ir chemijos pamoka ,,Vanduo žmogaus organizme“ (9 a kl.).

N. Stripinienė,

G. Jankauskaitė

Kovo 17 d. 4 pamoka

Anglų kalbos pamoka "Tsunami: A wave of disaster" (9 a kl.).

V. Juodytė

Kovo 15 d. 9 pamoka

Kovo 16 d. 4, 7 pamokos

Kovo 18 d. 3 pamoka

Integruotas IT, matematikos, fizikos projektas “Vandens šiluminiai reiškiniai pateikti formulėmis” (9 kl.).

N. Simanavičienė,

D. Burzdžiūtė,

Ž. Tunaitienė

Kovo 15–19 d. pasiruošę lektoriai prisijungs į pamokas, iš anksto

suderinę su dalykų mokytojais.

M. Gaudutytė ,,Įdomūs faktai apie vandenį“ 8 b kl.

J. Steponėnas ,,Vandens menas“ 12 kl. 

S. Vainoraitė ,,Vanduo kosmose“12 kl. 

I. Taujanskaitė ,,Vandens apytakos ratas“ 12 kl. 

G. Kazlauskaitė ,,Fotosintezė“ (5 a kl.).

D. Burzdžiūtė

Kovo 18 d. 3 pamoka

Viktorina ,,Skaičiai literatūroje ir kalboje"

(8 a kl.).

V.Sabutienė

Kovo 18 d.

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“

(5–10 kl.).

A. Bajorienė,

A. Lukšienė,

Ž. Tunaitienė,

A. Bajoras

Kovo 18 d. 5 pamoka

Anglų kalbos pamoka "Tsunami: A wave of disaster" (9 b kl.).

V. Juodytė

Pradinių klasių gamtamokslinių bandymų projektas