Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Sveikinimas

Sveikiname jaunuosius dirigentus, grįžus iš ll Respublikinio Jaunųjų dirigentų konkurso, skirto Viktoro Kuprevičiaus 120 metų jubiliejui paminėti. A – kategorijoje Auksė Gineitytė – lll vieta, B – kategorijoje – Paulina Čiapaitė – ll vieta, D – kategorijoje – Neilas Kisielius – ll vieta. Sveikiname jų mokytoją Raselę Urniežienę ir koncertmeisterius – Jūratę Marcinkienę ir Žilviną Gaidį. Valio!