Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

„Kalėdų pasaka"

Nežinau kiek jūs, gerbiamieji skaitytojai, gavote kalėdinių dovanų, bet trys jaunosios smuikininkės gavo viena dovana daugiau už jus. Kalėdų laikotarpyje nuotoliniu būdu vyko X respublikinis instrumentinės muzikos konkursas-festivalis „Kalėdų pasaka". Reikalavimai - programinė muzika: įdomus atlikimas,muzikalumas,artistiškumas. Dalyvavo itin gausus būrys (apie 200) atlikėjų. Visos trys mūsų gimnazijos smuikininkės Gabija Budrikytė 2kl., Elija Laurinaitytė 3kl., Emilija Budrikytė 5kl. įvertintos 1-momis vietomis. Mokinėms padėjo pasiruošti mokytoja N. Ovsiukienė ir koncertmeisterė L. Piaseckienė. Sveikiname smuikininkes su sėkminga Naujųjų metų pradžia!