Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Koncertas Rietave

Koncertas Rietavo kultūros centre pasižymėjo jaukumu ir draugiška atmosfera. Įdėmūs klausytojai reiškė padėką šiltais aplodismentais. Buvo išgyventos malonios akimirkos. Atskirai norisi padėkoti ir Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos direktoriui Nerijui Jasinskui už suteiktą dėmesį ir gražų priėmimą.