Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

„Pirmoji pagalba"

Šių mokslo metų kovo 8-ąją dieną mūsų gimnazijoje lankėsi Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro lektorė Diana Butkienė, kuri pravedė naudingas ir įdomias paskaitas 6-10 klasių moksleiviams apie pirmąją pagalbą. Vaikai mokėsi:

· Atpažinti nelaimės pobūdį, įvertinti nukentėjusiojo būklę;

· Pasirūpinti savo saugumu;

· Atlikti pradinį gaivinimą;

· Padėti užspringus, smarkiai kraujuojant, ūmių sužeidimų atvejais;

· Nudegimo atveju padėti nukentėjusiajam;

· Praktinių užsiėmimu metu mokėsi atlikti širdies masažą, sustabdyti kraujavimą, naudotis defibriliatoriumi.

Dėkojame profesionaliai lektorei už naudingas, praktines žinias.

Keletas akimirkų iš vykusių užsiėmimų.

Pagalbos mokiniui komanda