Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

„Taupymas ir gamtos tausojimas”

Kovo 13–17 dienomis vyko tradicinė tiksliųjų ir gamtos mokslų savaitė „Taupymas ir gamtos tausojimas”.

 Rudenį penktokų apklausoje matematika buvo  išrinkta mėgstamiausiu dalyku. Kažin kokia nuomonė yra vyresniųjų klasių mokinių tarpe? Sutikime, kad matematika yra mokslų motina, viena svarbiausių žmonijos civilizacijos kultūros dalių. Daug renginių skirta jai: Pi diena (kovo 14 d.), tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra” (kovo 16 d. dalyvavo 72 mokiniai), „Olympis” ir kt.

1–4 kl. mokiniams edukacinės pamokos „Jaunieji mokslininkai“ vyko Palangos iliuzijų name „Eureka“. 10 kl. ir 12 kl. mokiniai atliko bandomąjį matematikos egzaminą elektroninėje aplinkoje. 5–12 kl. mokiniams gamtos mokslų pamokos vyko integruojant įvairius mokomuosius dalykus anglų, rusų, prancūzų kalbomis. Savaitės tikslas: mokinius sudominti matematika, fizika, chemija, biologija ir panaudojant kompiuterines technologijas skatinti mokymosi motyvaciją. Mokiniai, dalyvaudami įvairiose veiklose, parodė ne tik žinias, bet ir savo kūrybiškumą bei sumanumą.

Savaitės (13–17 d.) renginiuose aktyviai dalyvavo 1–12 klasių mokiniai. Visų metodinių grupių mokytojai pateikė daug gražių idėjų ir jas kūrybiškai įgyvendino. AČIŪ už bendradarbiavimą!

Tausoti ir gamtą ir finansus įmanoma!

N. Simanavičienė