Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Su rugsėjo 1-ąja!

Su rugsėjo 1-ąja, talentingoji Eduardo Balsio menų gimnazijos bendruomene! Būkite žingeidūs, stropūs, saugūs, menų Mūzų globojami. Mūsų mažiesiems pirmokėliams linkime sėkmingos pradžios, o juos pirmą kartą į puošniąją Vargonų salę palydėjusiems abiturientams – teisingai išnaudoti kiekvieną paskutiniųjų metų mokykloje dieną!

Nuotraukos –Violetos Paukštienės.