Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

,,Klaipėdos vėjo" Arono Rumino solinis rečitalis

…Palengva tyla garsūs aplodismentai, šūksniai ,,Bravo!”, publika skirstosi, gęsta šviesos… Mokytoja, prie nurimusio, nors ką tik griaudėjusio virtuoziškais pasažais fortepijono kažką tyliai sako savo mokiniui, jis linksi… Gal jie džiaugiasi ką tik padovanoję klausytojams neužmirštamą ir rimto, ir romatiško, o pabaigoje, kai prie fortepijono sėdo pati mokytoja - ir visai žaismingo fortepijoninio rečitalio valandą? O gal jie jau kuria ateities planus, ruošiasi naujiems iššūkiams?

Tik talentingasis gimnazijos septintokas Aronas Ruminas, jausdamas besąlygišką šeimos palaikymą bei jo ne mažiau talentinga mokytoja Valdonė Kučinskienė žino, kiek valandų teko praleisti repeticijose, nuolat kartojant ir šlifuojant kartais oi kaip nepasiduodančius ir sudėtingus fortepijoninius pasažus! Kiek bemiegių naktų būta dėliojant programą, rengiant foto-video reportažą, rūpinantis begale organizacinių dalykų!

Aronas pelnytai buvo apdovanotas audringais aplodismentais, gausybe puokščių, šūksniais ,,Bravo!“ birželio 4 d. atlikęs itin sudėtingą, brandaus virtuoziškumo ir didelio susikaupimo reikalaujančią 3-jų dalių programą: I d. „Rimtoji“, II d. – „Romantiškoji“ ir III d. „Žaismingoji“

Viename iš meistriškumo kursų garsi pianistė Guoda Gedvilaitė jį pavadino ,,Klaipėdos vėju”.

Lėk su vėju, Aronai, garsink gimnaziją ir gimtąjį miestą – Klaipėdą!

Rasa Riepšienė