Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Padėkos geriausiems mokiniams

Už pasiekimus 2023-2024 m. m. direktoriaus padėkos skiriamos šiems mokiniams