Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

ERASMUS+ KA101(School education staff mobility)

2019 m. spalio - 2020 m. rugsėjo mėn. mūsų gimnazijos atstovai vykdo ERASMUS+ KA101(School education staff mobility) finansuojamą projektą ,,Inovatyvių metodų taikymas mokymo procese dirbant su specialių poreikių turinčiais mokiniais - IMAM." 

 

Projekto tikslai:

 1. Susipažinti su inkliuziniais metodais, dirbant su specialiųjų poreikių vaikais, metodų taikymu praktikoje
 2. Suprasti funkcionalumo sąvoką bei jo skatinimo paradigmą ir modelius;
 3. Analizuoti ir reflektuoti įvairius inkliuzinio mokymo modelius bei jų atitikimą ir pritaikymą prie gimnazijos mokymo planų;
 4. Keistis gerąja patirtimi su kitais mokytojais iš Ispanijos;
 5. Įgyti patyriminio mokymo įgūdžių lankant vietinę mokyklą, gerinti pedagogų kultūrinę patirtį ir užsienio kalbų žinias.

Projektas vyks dviem etapais:

 • I-asis etapas: kalbos parengimo veikla - 5 gimnazijos darbuotojai tobulinus anglų kalbos žinias (13 sav.) LCC tarptautiniame universitete.
 • II-asis etapas: 6 atrinkti gimnazijos darbuotojai dalyvaus 5 dienų trukmės kvalifikacinio tobulinimo kursuose “INKLIUZINIAI METODAI KLASĖJE” anglų kalba, Valencijoje, Ispanijoje.

Apie ką šis projektas ir kodėl jį vykdome? 

Vienas iš gimnazijos Europos plėtros plano strateginių tikslų yra sumažinti gimnazijoje patyčias ir ugdyti toleranciją kitokiems žmonėms. Kadangi sparčiai daugėja vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, o mūsų gimnazija turi tik vieną specialistą (gimnazijos psichologę) turinčių profesinių žinių šiuo aspektu, matome didžiulį poreikį padėti kitiems pedagogams ir kitiems gimnazijos darbuotojams, kaip elgtis, ugdyti ir integruoti mokinius su specialiaisiais poreikiais, tokiais kaip sutrikusio elgesio, autizmo spektro sutrikimu, dėmesio sutrikimu ir depresija.

Inkliuzinis švietimas suprantamas kaip filosofija, kuri teigia, kad mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, turi tokią pačią teisę ugdytis kaip ir kiti, ir gali mokytis bendroje mokykloje. 

Kad taip įvyktų, mokykla turi atsižvelgti į mokinių, turinčių įvairių ugdymosi poreikių, įvairovę, tobulinti savo metodus ir juos pritaikyti spec. poreikius turintiems vaikams. 

Europos mobilumo ir bendradarbiavimo srityje tikimės susipažinti su kertiniais visus mokinius įgalinančiais inkliuziniais metodais, ypač atkreipiant dėmesį į specialiųjų poreikių turinčius mokinius.  Gimnazijai nepaprastai svarbu suteikti aukščiausio lygio išsilavinimą be išlygų visiems vaikams kurti patrauklias švietimo ir mokymo programas, atsižvelgiant į individualius kiekvieno vaiko poreikius ir lūkesčius.
Tikimės, kad įgyvendinus projektą, sukursime modernesnę, labiau atsidavusią ir profesionalesnę aplinką organizacijos viduje, pagerinsime savo pedagogų pajėgumą ir profesionalumą dirbant Europos lygiu ir įgysime kompetencijų ir inovatyvių metodų dirbant su tiksline grupe. 

Pagrindinis tikslas yra įgyti taip trūkstamas kompetencijos ugdant vaikus su specialiaisiais poreikiais, kurių pastaruoju metu ženkliai daugėja. Tai leis gimnazijai perimti inovatyvius metodus taikomus užsienyje, o taip pat darbuotojai pagilins pagrindinius užsienio kalbos ir bendravimo kita kalba įgūdžius. 


Projekto veiklų planas:

 1. Pasirengimas projektui, projekto pristatymas gimnazijai ir bendruomenei
 2. ES platformų pristatymas tokių kaip ETwinning gimnazijos darbuotojams .
 3. Dalyvių atrankos organizavimas.
 4. Kursų dalyvių atranka.
 5. Anglų kalbos kursai.
 6. Kultūrinio pasirengimo veikla.
 7. Nuvykimas ir dalyvavimas kursuose „Inkliuziniai metodai klasėje“
 8. Kursų dalyvių įgytų žinių perdavimas ir įgytų kompetencijų pasidalinimas, projekto sklaida.
 9. Projekto rezultatų apibendrinimas ir ataskaitų rengimas.

Palinkėkite sėkmės projekto darbo grupei, o šio projekto eigą ir naujienas galite sekti šiame puslapyje:

https://imamerasmus.blogspot.com

 

Projekto darbo grupė:

Jurgita Kadagienė

Viktorija Juodytė