Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Psichologas

Kiekvienas mūsų gali patirti sunkesnius krizinius periodus, išgyventi skausmą ar kitus nemalonius jausmus. Neretai buvimas su slegiančiais jausmais ar mintimis yra sunkus. Nuoširdus dviejų žmonių pokalbis, pasidalinimas savo jausmais gali palengvinti Tavo savijautą ir padėti atgauti dvasinę darną.

KREIPKIS Į GIMNAZIJOS PSICHOLOGĘ, JEI:

  • Jautiesi liūdnas, vienišas, įskaudintas ar piktas, išgyveni baimę ar nerimą;
  • Neturi artimų draugų ar tiesiog nori su kuo nors pasikalbėti/išsipasakoti;
  • Patyrei sukrėtimą (-ų), pavyzdžiui, artimojo mirtį, tėvų skyrybas, avariją ar smurtą;
  • Turi sunkumų ir manai, jog niekas nebegali Tau padėti jų išspręsti;
  • Nesutari su bendraklasiais, tėvais ir/ar mokytojais;
  • Savo gyvenime sieki pokyčių;
  • Nepasitiki savimi, jautiesi nedrąsiai;
  • Nori geriau save pažinti ir atsiskleisti;
  • Nežinai, kaip planuoti savo profesinę karjerą ar kokią profesiją pasirinkti.

Visko išvardinti neįmanoma, kiekvienas sunkumas yra individualus. Svarbiausia prisimink, kad esi svarbus ir laukiamas.

Psichologė – Jurgita Kadagienė, 14 kab., tel. 846342567 / +37061558604

Elektroninis paštas balsio.psichologe@gmail.com

Gimnazijos psichologės konsultavimo laikas:

Pirmadienis 9.00 – 14.30

Antradienis 9.00 – 14.30

Ketvirtadienis 9.00 – 14.30

Penktadienis 9.00 – 14.30

 

PAGALBOS TIKSLAS - įvertinti ir padėti spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, bendradarbiauti su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.

 

GIMNAZIJOS PSICHOLOGĖS FUNKCIJOS:

1. Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.

2. Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.

3. Bendradarbiauja su mokytojais, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje.

4. Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.

5. Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.

6. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius.

7. Dalyvauja formuojant teigiamą gimnazijos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.

8. Šviečia gimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

9. Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su gimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis, bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną.

10. Atlieka aktualius gimnazijoje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į gimnazijos bendruomenės poreikius.

11. Dalyvauja kuriant rengiamas (aprobuojamas) mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus.