Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Sveikata

Visuomenės sveikatos specialistė Aira Plataunaitė el. paštas e.balsio@sveikatosbiuras.lt 


Darbo grafikas
Antradienis 7.30-12.00  

Trečiadienis 7.30-16.30  

Ketvirtadienis 7.30-16.00

Penktadienis 7.30-12.00   

Pietų pertrauka 12.00-12.30

Funkcijos:

1. Organizuoja ir įgyvendina mokykloje priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

2. Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus, sergamumą, ją analizuoja.

3. Padeda kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, teikia informaciją mokytojams apie mokinių galimybes dalyvauti sporto varžybose.

4. Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas, mokytojams, mokiniams, jų tėvams.

5. Numato ir įgyvendina užkrečiamųjų ligų profilaktikos priemones.

6. Informacijos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei.

7. Inicijuoja mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimą ir dalyvauja juos įgyvendinant.

8. Teikia pagalbą mokiniams, ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.

9. Dalyvauja mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.

10. Teikia ir koordinuoja pirmąją medicinos pagalbą.

 

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras siekdamas mažinti ilgalaikes neigiamas COVID-19 pasekmes ir rūpindamasis klaipėdiečių psichologinės gerovės stiprinimu kviečia nemokamai nuotolinio kontakto būdu savo sunkumais pasidalinti su psichologais.

Registracija į individualias psichologines konsultacijas:

mob. telefonu (8 640) 93348 ir (8 46) 311423.

Asmens pageidavimu paslaugos gali būti teikiamos anonimiškai. Paslaugos gali būti teikiamos vaikams nuo 11 metų bei suaugusiems. Teikiant paslaugas vaikui iki 16 metų, būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar jo atstovo pagal įstatymą sutikimas.

Ankstyvosios intervencijos programa jaunimui 

Ankstyvosios intervencijos programa tėvams ir mokytojams

Būk saugus kelyje

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas

Dėl rankų higienos rekomendacijų

Sveikatinimo veiklų planas 2021 m

2018-2019m.m. profilaktiniai duomenys

2019-2020 m.m. profilaktiniai duomenys

2020-2021 m.m. profilaktiniai duomenys

Atmintinė parengta vadovaujantis Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 (Žin., 2011, Nr. 140-6573):Mokinių mityba Vaiku maitinimo organizavimo tvarkos aprasas 2021 02 06