Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Sveikata

2018 METŲ MOKINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS IR ATASKAITA

Ugdymo istaigos sveikatos rodiklių suvestinė 2017

Ugdymo istaigos sveikatos rodiklių suvestinė 2016

 

Atmintinė parengta vadovaujantis Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 (Žin., 2011, Nr. 140-6573):Mokinių mityba

Vasaros dziaugsmai ir pavojai

Priešpiečių dėžutėje slypi vaiko sveikata

Sugriauk mitus apie kanapes

Gripas ar peršalimas

Gripo profilaktika

Tėvų linija