Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Choro dirigentų konkursas

Sveikiname Nacionalinio J. Aleksos Jaunųjų choro dirigentų konkurso Vilniuje diplomantą Neilą Kisielių, 8b kl. ir jo mokytoją R. Urniežienę bei koncertmeisterį Ž. Gaidį.