Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Lietuvos vaikai

respublikinio konkurso „Mes Lietuvos vaikai“ I laipsnio diplomantus,

jungtinį 4a ir 4b kl. chorą. mokytoją.E. Tverijonienę ir R. Urniežienę,  koncertmeisterį S. Šiaučiulį.