Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

,,Muzika be sienų"

Sveikiname Grėtą Lašinytę I b kl. ir jos mokytoją Astą Brazienę XXI tarptautiniame konkurse - festivalyje ,,Muzika be sienų"  tapus II v. laureate.

 

Gali būti 3 žmonės, žmonės stovi ir veikla viduje vaizdas