Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Nacionalinio B. Dvariono stygininkų ir pianistų konkurso nugalėtojai

Sveikiname Nacionalinio B. Dvariono stygininkų ir pianistų  konkurso nugalėtojus Lakšmi Laurinavičiūtę, 3b kl., I vieta, Marielą Solovjovą, 4b kl., diplomas, Moniką Dargytę, 11b kl., diplomas. Mokytojai A. Brazienė, N. Ovsiukienė, K. Kupšienė, koncertm. L. Piaseckienė, L. Petreikienė – Rybakova.