Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Ugdymas karjerai

Karjeros specialistės gimnazijoje:

Eglė Alsienė (e.balsio.soc.pedagoge@gmail.com) 14 kab.

Jurgita Kadagienė (balsio.psichologe@gmail.com) 14 kab.

 

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir saviraišką), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, darbo aplinkos viduje, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

Profesinio orientavimo tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.  Profesinis orientavimas vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Mokinių karjeros kompetencijos ugdomos šiose srityse:

 • savęs pažinimo;
 • karjeros galimybių pažinimo;
 • karjeros planavimo;
 • karjeros įgyvendinimo.

Detalus ugdomų kompetencijų aprašas pateikiamas šių rekomendacijų V skyriuje. 10. Ugdant karjeros kompetencijas vadovaujamasi 2022 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 847 patvirtintais Profesinio orientavimo teikimo tvarkos apraše įtvirtintais principais.

Mokiniams teikiamas profesinio orientavimo paslaugas sudaro trys paslaugų grupės:

 • ugdymas karjerai;
 • profesinis konsultavimas;
 • profesinis informavimas (įskaitant ir profesinį veiklinimą).

Profesinio orientavimo paslaugos mokiniams teikiamos:

 • karjeros specialistui dirbant kartu su mokiniais;
 • keliant uždavinius ir padedant veikloje;
 • individualiai arba grupėje;
 • bendraujant su mokiniais tiesiogiai arba nuotoliniu būdu.

Ugdymo karjerai specialisto tikslas – ugdyti mokinių karjeros kompetencijas, padėti jiems spręsti karjeros klausimus taip, kad jie gebėtų sėkmingai plėtoti asmeninę karjerą, įgyvendinti sprendimus dėl mokymosi, saviraiškos ir darbo, sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymosi aplinkos į darbo aplinką. 

Ugdymo karjerai specialistės tau padės: 

 • geriau pažinti savo gebėjimus, pomėgius ir įgūdžius; 
 • rinkti informaciją apie aukštąjį mokslą, susipažinti su įvairiomis profesijomis; 
 • susipažinti su įvairiomis internetinėmis svetainėmis ir atsirinkti darbo, praktikos ir savanorystės pasiūlymus; 
 • sukurti cv, motyvacinį laišką, karjeros planą. 

 

NAUDINGOS NUORODOS 

Karjeros planavimas ir pasirengimas 

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti http://www.lamabpo.lt/ 

Atvira konsultavimo ir orientavimo aplinka https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras http://www.lmnsc.lt/ 

Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html 

Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje http://www.euroguidance.lt/ 

Studijų kokybės vertinimo centras http://www.skvc.lt/?id=0 

Valstybinis studijų fondas http://www.vsf.lt/ 

Švietimas ir mokymasis https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_lt 

Lietuvos švietimo sistema http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema 

Karjeros konsultavimo ir informavimo platforma https://okkarjera.com/ 

Švietimo mainų paramos fondas http://www.smpf.lt/lt/programos/europass 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija http://www.smm.lt/ 

Nacionalinė švietimo agentūra https://www.nsa.smm.lt/ 

Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centras https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/profesinis-mokymas-lietuvoje/ 

 

Profesijos pažinimo kampelis 

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/video 

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html 

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_nuotraukos.html 

https://www.kurstoti.lt/s/8677/5-perspektyvios-ateities-profesijos 

https://euroblogas.lt/tag/ateities-profesijos/ 

https://profesijulabirintas.wixsite.com/abcd14/books 

  

Aukštųjų mokyklų adresai 

Universitetai 

Balstogės universiteto filialas (BU FV) www.uwb.lt

Europos humanitarinis universitetas (EHU)  https://lt.ehu.lt/ 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA)  http://www.lka.lt/ 

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM) www.ism.lt 

Kauno technologijos universitetas (KTU) https://ktu.edu/ 

Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU) www.ksu.lt 

Klaipėdos universitetas (KU) www.ku.lt 

LCC tarptautinis universitetas (LCC) www.lcc.lt 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA) www.lmta.lt 

Lietuvos sporto universitetas (LSU) www.lsu.lt 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) www.lsmuni.lt 

Mykolo Romerio universitetas (MRU) www.mruni.eu/lt 

Šiaulių universitetas (ŠU) http://www.su.lt/index.php?lang=lt 

Vilniaus dailės akademija (VDA) www.vda.lt 

Vilnius Tech  https://www.vgtu.lt/  

Vilniaus universitetas (VU) http://www.vu.lt/ 

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla (VU TVM) http://www.vm.vu.lt/ 

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) http://www.vdu.lt/lt/ 

Vytauto Didžiojo universitetas Švietimo akademija https://svietimas.vdu.lt/ 

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija https://zua.vdu.lt/ 

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija http://www.seminarija.lt/ 

 

Kolegijos 

Alytaus kolegija (AK) http://alytauskolegija.lt/lt/?id=show&nr=110 

Kauno kolegija (KK) http://www.kaunokolegija.lt/ 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK) http://www.kmaik.lt/ 

Kauno technikos kolegija (KTK) http://www.ktk.lt/ 

Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK) http://www.kvk.lt/ 

Kolpingo kolegija (KK) http://www.kolpingokolegija.lt/ 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM) http://www.lajm.lt/ 

Lietuvos verslo kolegija (LTVK) http://www.ltvk.lt.ltvk.hostingas.lt/ 

Marijampolės kolegija (MK) http://www.marko.lt/ 

Panevėžio kolegija (PK) http://panko.lt/ 

Socialinių mokslų kolegija (SMK) http://www.smk.lt/ 

Šiaulių valstybinė kolegija (ŠVK) https://svako.lt/ 

Šiaurės Lietuvos kolegija (ŠLK) http://www.slk.lt/ 

Šv. Ignaco Lojolos kolegija (ILK) http://www.ilk.lt/lt 

Tarptautinė teisės ir verslo mokykla (TTVAM) http://www.ttvam.lt/ 

Utenos kolegija (UK) http://www.utenos-kolegija.lt/ 

V. A. Gričiūno aukštoji vadybos mokykla (AVM) http://www.avm.lt/ 

Vilniaus dizaino kolegija (VDK) http://www.dizainokolegija.lt/lt/ 

Vilniaus kolegija (VK) http://www.viko.lt/ 

Vilniaus kooperacijos kolegija (VKK) http://www.vkk.lt/ 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija http://www.vtdko.lt/ 

Vilniaus verslo kolegija (VVK) http://www.kolegija.lt/lt/frontpage.php 

  

Studijos užsienyje 

Studijų užsienyje informacijos centras https://www.studinfo.lt/ 

Studijų užsienyje https://studyplan.lt/ 

Kalbų kursai, studijos užsienyje ir paruošimas egzaminams http://www.kalba.lt/ 

Studijos užsienyje http://www.kastu.lt/ 

Studijos užsienyje http://www.fox.lt/ 

Stojimas į Anglijos, Škotijos, Airijos aukštąsias mokyklas http://www.ucas.com/

Stojimas į Danijos aukštąsias mokyklas https://www.optagelse.dk/

  

Galimybės jaunimui: savanorystė, jaunimo organizacijos, projektai 

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra http://jtba.lt/ 

Projektas „Tikras žmogus“ http://www.tikraszmogus.lt/ 

Europos užimtumo tarybų tinklas https://ec.europa.eu/eures/public/language-selection 

Europos jaunimo informacijos tinklas http://www.zinauviska.lt/lt/ 

Jaunimo verslo klubas http://www.verslus.lt/apie 

Savanorystės nuorodos: 

www.cv.lt/savanoriskas-darbas 

http://savanoriaujam.lt 

http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/savanoriauk-lietuvoje 

http://www.buksavanoriu.lt/ 

http://www.patria.lt/lt/centrai/savanoriu-centras/ 

http://savanoriai.org 

www.maltieciai.lt/savanoriupasaulis 

http://kulturossavanoriai.lt 

http://www.sportosavanoriai.lt 

http://www.vilnius.lt/index.php?1014224502 

http://savanoriuakademija.blogas.lt/ 

www.nisc.lt 

http://www.jtba.lt/veiklus_jaunimas 

https://www.jaunimogarantijos.lt/lt/savanoriauk/24 

  

Darbo paieška 

Užimtumo tarnyba http://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/ServicesForEmployees.aspx 

Vieningų visoje Europos Sąjungoje naudojamų dokumentų komplektas http://europass.cedefop.europa.eu/lt 

Darbo pasiūlymų skelbimai: 

https://randu.lt/ 

http://www.cvbankas.lt/ 

http://www.cvonline.lt/ 

http://www.cv.lt/ 

http://www.cvmarket.lt/ 

http://www.manager.lt/ 

http://www.cvinfo.lt/ 

http://www.naujasdarbas.lt/ 

http://www.darbaslietuvoje.lt/ 

http://dirbu.laikas.lt/ 

http://darbo.lt/darbas/ 

https://www.dirba.lt

Kaip rašyti motyvacinį laišką

http://www.cvonline.lt/blog/motyvacinis-laiskas-pavyzdys/ 

http://www.cvonline.lt/blog/15-patarimu-kaip-parasyti-gera-motyvacini-laiska/ 

Gyvenimo aprašymo (CV) pavyzdžiai: 

http://www.cvonline.lt/blog/cv-pavyzdys/ 

https://www.ldb.lt/Informacija/Patarimai/PatarimaiIeskantiemsDarbo/Puslapiai/cv_motyvacinis.aspx 

https://europass.cedefop.europa.eu/lt/documents/curriculum-vitae/templates-instructions 

  

Testai 

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai 

http://www.mukis.lt/lt/mokinio-knyga.html 

http://www.mukis.lt/lt/testaii.html 

http://www.cibonis.lt/lt/straipsniai/karjeros-testas/ 

http://charakteris.info/asmenybes-testas 

http://www.cvonline.lt/new_test/ceq.php?keel=leedu 

http://www.cvmarket.lt/toosobilikkus.php 

   

Jaunimo organizacijos 

http://www.zinauviska.lt/lt/veikliam-jaunimui/jaunimo-organizacijos/vilniausmiestas