Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Ugdymas karjerai

Koordinatorė Jurgita Kadagienė
14 kabinetas
El.paštas: balsio.psichologe@gmail.com

Profesinis veiklinimas. Siūlomas intensyvus profesinis veiklinimas – mokinys gauna galimybę stebėti specialisto darbą, praktiškai jam padėti. Trunka 2-3 pasirinktas dienas po kelias valandas.

Įvykdyto ir siūlomo profesinio veiklinimo pavyzdžiai:

Garso režisierius

Architektas

Režisierius, aktorius

Rūbų dizaineris

Vaizdo reklama, medijos

Interjero dizaineris

Karjeros planas. Speciali savianalizės forma, kurioje nustatomi asmenybės privalumai ir trūkumai, apibrėžiami ateities tikslai ir norimi rezultatai. Raštu parašytas karjeros planas konkrečiau apibrėžia ateities kelią nei žodinis. Telieka tik siekti numatyto rezultato.

Testas “Profesinio pasirinkimo vadovas” – gauti alternatyvių profesijų sąrašą, iš kurio lengviau pasirinkti profesiją, kuri tikrai jums tinka. Tik tinkamos profesijos pasirinkimas užtikrins pasitenkinimą darbu.

“Motyvacinio laiško, Europass CV rašymo mokymai, pasirengimas darbo pokalbiui/motyvaciniam pokalbiui, stojant į aukštąsias mokyklas. Rekomendacinio laiško rašymas.

Individualios konsultacijos.

Egzaminų stresas.

Pagalba, renkantis tolimesnes studijas Lietuvoje ar užsienyje. Universitetų reitingai: pagal student pasitenkinimo lygį, baigusiųjų įsidarbinimo galimybes ir kitus rodiklius.

 

Nacionalinis egzaminų centras www.egzaminai.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti www.lamabpo.lt

Stojimas į Anglijos, Škotijos, Airijos aukštąsias mokyklas: www.ucas.com

Stojimas į Danijos aukštąsias mokyklas: www.optagelse.dk

Pagalbą teikia:

Kalba.lt

Fox.lt