Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė Kadagienė Jurgita, II kategorijos psichologė

Komisijos pirmininko pavaduotoja Alsienė Eglė, socialinė pedagogė

Komisijos sekretorė Loreta Dargužienė, projektų vadovė

 

Nariai:

Bezubenko Rita, vyresnioji fortepijono mokytoja

Garšvaitė Raimonda, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Inkratienė Vida, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Jonušaitė Giedra, direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui (muzikai)

Kavaliauskienė Jūratė, direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui (dailei)

Misiukevičius Gintautas, direktorius