Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

COVID-19 INFORMACIJA

KĄ TURĖČIAU ŽINOTI APIE VAKCINACIJĄ?

DĖL VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, NUOTOLINIO UGDYMO, PRIEŽIŪROS IR MAITINIMO ORGANIZAVIMO ĮSTAIGOSE BŪTINŲ SĄLYGŲ

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

SPRENDIMAS DĖL PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

SPRENDIMAS DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE

NVSC INFORMACIJA UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENEI APIE COVID-19

UGDYMO PROCESO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 2021–2022 MOKSLO METAIS KLAIPĖDOS EDUARDO BALSIO MENŲ GIMNAZIJOJE

SPRENDIMAS DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 


TĖVŲ IR MOKYTOJŲ DĖMESIUI!

Vykdant Švietimo ministerijos rekomendacijas 2021-05-07, ugdymas kontaktiniu būdu organizuojamas periodiškai atliekant mokinių ir ugdymo įstaigų darbuotojų profilaktinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti.

Mokiniams, kurie yra nesiskiepiję nuo Covid-19 arba nepersirgę, mokykloje rekomenduojama reguliariai atlikti sveikatos patikrinimą dėl COVID-19. Gimnazijoje bus atliekami greitieji antigenų testai kas 3-5 dienas (mokiniai atlieka savarankiškai, prižiūrint mokyklos paskirtam darbuotojui).

Registracija nemokamam COVID-19 testui tel.: 1808 arba internetu: www.1808.lt   (pasirinkus registracijos tipą:  profilaktiniai antigenų tyrimai grįžtantiems į mokyklas; nurodant mokyklos kodą (190979923) ir pavadinimą).

Nuo rugsėjo ugdymas bendrojo ugdymo mokyklose vyksta kontaktiniu būdu, laikantis saugumo reikalavimų. Visa naujausia informacija čia.

Nuo 2021-05-17 d. į gimnaziją pašaliniai asmenys NEĮLEIDŽIAMI.


Tėvų (globėjų) dėmesiui

Tėvai (globėjai), kurių vaikai, neturi sąlygų mokytis namuose ar patiria mokymosi sunkumų pandemijos metu, turi informuoti mokyklos administraciją. Sprendimus, kurie vaikai nuotoliniu būdu mokysis mokyklose ar kitose savivaldybės paskirtose įstaigose priims mokyklos vaiko gerovės komisija. 

Daugiau informacijos telefonu: 867088942

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. V-438 “Dėl bendradarbiavimo su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais” (su pakeitimais), Jūsų ugdymo įstaigoje dirbantis visuomenės sveikatos specialistas, tiria darbuotojų, ugdytinių ir jų šeimos narių Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) susirgimo atvejus – apklausia sergančiuosius Covid-19 liga (koronaviruso infekcija) (susirgus ugdytiniui – vieną iš šeimos narių), ir asmenis, turėjusius sąlytį su sergančiais Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), bei informaciją teisės aktų nustatyta tvarka pateikia Nacionalinio visuomenės sveikatos centrui. Užtikriname, kad Jūsų ugdymo įstaigoje dirbantis visuomenės sveikatos specialistas, tiriantis Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejus, ir, vykdantis kitus su tyrimų susijusius veiksmus, laikosi konfidencialumo principo: neatskleidžia sergančiųjų ir sąlytį turėjusių asmens duomenų (asmens informacijos, asmens kontaktinės informacijos, sąlyčio informacijos, kelionės informacijos, nuolatinės ir laikinosios gyvenamosios vietos adreso, šeimos informacijos, asmens sveikatos būklės stebėsenos informacijos, numatomos PGR tyrimo atlikimo dienos informacijos, ir kitos, su tyrimu susijusios informacijos) neįgaliotiems asmenims.

Prašome nedelsiant informuoti Ugdymo įstaigos vadovą (auklėtoją), jei Jūsų vaikas ar kitas šeimos narys susirgo Covid-19 liga (koronaviruso infekcija) – ši informacija bus perduota ugdymo įstaigoje dirbančiam visuomenės sveikatos specialistui, kuris atliks epidemiologinį tyrimą, ir visi su šiuo tyrimu reikalingi duomenys bus operatyviai perduoti Nacionaliniui visuomenės sveikatos centrui. Taip pat Jūsų ugdymo įstaigoje bus imtąsi skubių veiksmų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo suvaldymo.


Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, siekdamas mažinti ilgalaikes neigiamas COVID-19 pasekmes ir rūpindamasis klaipėdiečių psichologinės gerovės stiprinimu bei gyventojų streso valdymo įgūdžių ugdymu klaipėdiečiams siūlo šias nemokamas psichologinės gerovės stiprinimo paslaugas:

• Individualias psichologines konsultacijos (asmeniui iki 4 konsultacijų);

• Streso valdymo praktinius užsiėmimus;

• Emocijų atpažinimo ir išraiškų, konfliktų valdymo praktinius užsiėmimus.

Paslaugos teikiamos gyvai ir nuotoliniu būdu (priklausomai nuo visuotinės su COVID-19 susijusios situacijos).

Asmens pageidavimu paslaugos gali būti teikiamos anonimiškai. Paslaugos gali būti teikiamos vaikams nuo 11 metų bei suaugusiems. Teikiant paslaugas vaikui iki 16 metų, būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar jo atstovo pagal įstatymą sutikimas.

Registracija į individualias psichologines konsultacijas ir išsami informacija apie kitas veiklas suteikiama mob. telefonu (8 640) 93348 ir (8 46) 311423. Su veikla susijusias naujienas taip pat kviečiame sekti tinklapyje www.sveikatosbiuras.lt.


Dėl ugdymo proceso gimnazijoje nuotoliniu būdu pradžios sekite informaciją internetinėje svetainėje.

Gimnazijos vadovai ir raštinės darbuotojai pasiekiami elektroniniais paštais ir telefonais:

Direktorius tel. 86 80 57163, el. p. direktorius@menugimnazija.lt

Pavaduotoja bendrajam ugdymui tel. 86 00 62613, r.garsvaite@menugimnazija.lt

Pavaduotoja muzikos sk. tel. 86 89 69644, el. p. giedra.jonusaite@gmail.com

Pavaduotoja dailės sk.  tel. 86 04 18634, el. p. terajurate@gmail.com

Pagalbos specialistai:

Mokiniai, tėvai ir mokytojai dėl socialinės pedagoginės pagalbos ir individualių konsultacijų gali kreiptis į socialinę pedagogę tel. 86 70 88942, el. p. e.balsio.soc.pedagoge@gmail.com

Dėl psichologo konsultacijų galima kreiptis į gimnazijos psichologę tel. 86 15 58604, el. p. balsio.psichologe@gmail.com

Sekretorė  tel. 86 80 26513, el. p. balsio@menugimnazija.lt

IKT koordinatorius tel. 86 99 55997, el. p. anorvilas@menugimnazija.lt