Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

COVID-19 INFORMACIJA

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

DĖL UGDYMO PROCESO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 2020-2021 m.m.

SPRENDIMAS DĖL PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

„DĖL PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

SPRENDIMAS DĖL PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ


DĖMESIO!

1 - 4 klasių mokiniams pamokos vyksta gimnazijoje laikantis karantino būtinų sąlygų (LR Sveikatos apsaugos ministro sprendimas dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų).
5 - 12 klasių mokiniams pratęsiamas nuotolinis mokymas iki lapkričio 27 d. (įskaitytinai).


Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, siekdamas mažinti ilgalaikes neigiamas COVID-19 pasekmes ir rūpindamasis klaipėdiečių psichologinės gerovės stiprinimu bei gyventojų streso valdymo įgūdžių ugdymu klaipėdiečiams siūlo šias nemokamas psichologinės gerovės stiprinimo paslaugas:

• Individualias psichologines konsultacijos (asmeniui iki 4 konsultacijų);

• Streso valdymo praktinius užsiėmimus;

• Emocijų atpažinimo ir išraiškų, konfliktų valdymo praktinius užsiėmimus.

Paslaugos teikiamos gyvai ir nuotoliniu būdu (priklausomai nuo visuotinės su COVID-19 susijusios situacijos).

Asmens pageidavimu paslaugos gali būti teikiamos anonimiškai. Paslaugos gali būti teikiamos vaikams nuo 11 metų bei suaugusiems. Teikiant paslaugas vaikui iki 16 metų, būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar jo atstovo pagal įstatymą sutikimas.

Registracija į individualias psichologines konsultacijas ir išsami informacija apie kitas veiklas suteikiama mob. telefonu (8 640) 93348 ir (8 46) 311423. Su veikla susijusias naujienas taip pat kviečiame sekti tinklapyje www.sveikatosbiuras.lt.


Dėl ugdymo proceso gimnazijoje nuotoliniu būdu pradžios sekite informaciją internetinėje svetainėje.

Gimnazijos vadovai ir raštinės darbuotojai pasiekiami elektroniniais paštais ir telefonais:

Direktorius tel. 86 80 57163, el. p. direktorius@menugimnazija.lt

Pavaduotoja bendrajam ugdymui tel. 86 00 62613, r.garsvaite@menugimnazija.lt

Pavaduotoja muzikos sk. tel. 86 89 69644, el. p. giedra.jonusaite@gmail.com

Pavaduotoja dailės sk.  tel. 86 04 18634, el. p. tera_jurate@yahoo.com

Pagalbos specialistai:

Mokiniai, tėvai ir mokytojai dėl socialinės pedagoginės pagalbos ir individualių konsultacijų gali kreiptis į socialinę pedagogę tel. 86 70 88942, el. p. e.balsio.soc.pedagoge@gmail.com

Dėl psichologo konsultacijų galima kreiptis į gimnazijos psichologę tel. 86 15 58604, el. p. balsio.psichologe@gmail.com

Sekretorė  tel. 86 80 26513, el. p. balsio@menugimnazija.lt

IKT koordinatorius tel. 86 99 55997, el. p. anorvilas@menugimnazija.lt