Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Informacija

Dėl ugdymo proceso gimnazijoje nuotoliniu būdu pradžios sekite informaciją internetinėje svetainėje.

 

Gimnazijos vadovai ir raštinės darbuotojai pasiekiami elektroniniais paštais ir telefonais:

 

Direktorius tel. 86 80 57163, el. p. direktorius@menugimnazija.lt

Pavaduotoja bendrajam ugdymui tel. 86 00 62613, r.garsvaite@menugimnazija.lt

Pavaduotoja muzikos sk. tel. 86 89 69644, el. p. giedra.jonusaite@gmail.com

Pavaduotoja dailės sk.  tel. 86 04 18634, el. p. tera_jurate@yahoo.com

 

Pagalbos specialistai:

Mokiniai, tėvai ir mokytojai dėl socialinės pedagoginės pagalbos ir individualių konsultacijų gali kreiptis į socialinę pedagogę tel. 86 70 88942, el. p. e.balsio.soc.pedagoge@gmail.com

Dėl psichologo konsultacijų galima kreiptis į gimnazijos psichologę tel. 86 15 58604, el. p. balsio.psichologe@gmail.com

Raštinės vedėja  tel. 86 27 25101, el. p. birutaurbonaite@gmail.com

Sekretorė  tel. 86 80 26513, el. p. balsio@menugimnazija.lt

IKT koordinatorius tel. 86 99 55997, el. p. anorvilas@menugimnazija.lt