Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

ATVIRŲ DURŲ DIENA Lapkričio 7 diena (trečiadienis)

16.30 val.- 19.00 val. - tėvų susitikimai su bendrųjų dalykų, dailės ir muzikos mokytojais.