Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Dėkojame

Bet kuris žmogus, gyvenantis šiame pasaulyje ir palengvinantis jo naštą kitam, yra vertingas.                  Č.Dikensas

Dėkojame visiems NACIONALINIO PROJEKTO

5-ojo SOLIDARUMO BĖGIMO dalyviams!

Gimnazija visuomeninei organizacijai

„Gelbėkit vaikus“

paaukojo 347 eurus!

Ypatingai dėkojame 1-4 klasėms ir jų mokytojoms

bei 5-12 klasėms ir kūno kultūros mokytojams

Loretai Gudaitienei

Arūnui Daumantui

Nuoširdi padėka visiems

 

SOLIDARUMO BĖGIMO RĖMĖJAMS!