Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

„Iš močiutės skrynios“

Sveikiname IX Tarptautinio meninės raiškos mokinių konkurso „Iš močiutės skrynios“ laureatę 8a klasės mokinę Gretą Rekašiūtę ir jos dailės mokytoją Loretą Žulpienę.

Panevėžio V. Mikalausko menų gimnazijoje rengtame konkurse dalyvavo Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių bendrojo ugdymo, meno mokyklų ir užsienio lietuvių mokyklų 1‒10 klasių mokiniai. Konkurso dalyviai interpretavo tautodailės ir etnokultūros tradicijas, ženklus, simbolius ir vaizdavo dailės kūriniuose.

210 vaizduojamosios ir taikomosios dailės kūrinių fotografijų buvo atsiųsta konkurso organizatoriams iš Italijos virtualios lituanistinės mokyklos, Ispanijos Barselonos LT mokyklėlės bei 19 Lietuvos dailės ir meno mokyklų, kitų ugdymo įstaigų.

Vertinimo komisija atrinko 13 konkurso laureatų. Jų sukurtus darbus galima pamatyti čia: https://youtu.be/IKhHoOE2BYo.

Džiaugiamės pasiekimais ir linkime kūrybinės sėkmės Gretai ir jos mokytojai Loretai.

Direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui Jūratė Kavaliauskienė