Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Lietuvos Moksleivių Sąjungos XXXVII asamblėja

Balandžio 26-28 dienomis mūsų gimnazijos mokinės Monika Kavaliauskaitė ir Milda Kavaliauskaitė atstovavo gimnazijai ir jos mokinių nuomonei Lietuvos Moksleivių Sąjungos XXXVII eilinėje asamblėjoje. Mokinės dalyvavo diskusijose, redagavo ir tvirtino Lietuvos Moksleivių Sąjungos teikiamą pasiūlymų politinėms partijoms 2024 LR Seimo rinkimams dokumentą, kuris apžvelgia jaunimo politikos ir kitų moksleiviams aktualių bei opių problemų svarbą su siūlymais, kaip šias problemas derėtų spręsti. Taip pat buvo apžvelgiamos ir tvirtinamos LMS metinė veiklos, LMS metinė finansinė, LMS Valdybos metinė ataskaitos, aptartas ir patvirtintas LMS logotipo keitimo procedūros inicijavimas. Taip pat vyko naujų LMS Valdybos narių rinkimai. Gimnazijos mokinės įsigilino į ateinančių rinkimų, jaunimo politikos ir savanorystės svarbą.