Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (diagnostinių ir standartizuotų testų) 2,  4 ir 6 kl.   vykdymo grafikas