Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Projektai

Projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros kartu su 74 partneriais (savivaldybių administracijomis ir bendrojo ugdymo mokyklomis) vykdomajame projekte „Ugdymo priemonės mokykloms“ projekto Nr. 10-063-P-0001. Finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis. 

Projektu siekiama gerinti švietimo paslaugų kokybę, aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga, priemonėmis ir kompiuterine įranga.

Projekto įgyvendinimas – nuo 2024 m. gegužės 9 d. iki 2028 m. rugsėjo 30 d. 

Projekto biudžetas – 52 090 812,98 Eur. 

Projekte numatytos veiklos: 

  • Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių švietimo įstaigų aprūpinimo standarto (rekomendacijų) parengimas; 
  • Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga; 
  • Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas šiuolaikiškomis gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis. 
Skaityti daugiau

Projektas „#žaibopera“

Projektas  „#žaibopera“ įgyvendinamas 2023–2024 m. Koordinuoja  Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija.

#žaibopera
– tai trumpa, mažutė opera apie didelius, svarbius dalykus;
– tai opera, rašoma, akomponuojama, režisuojama profesionalų, vaikams įkvepiant ir reguliuojant spektaklio eigą, temą, turinį. Vaikas yra tas centras, iš kurio, per kurį ir dėl kurio ši opera yra. Tai opera be solo partijų, čia nėra pagrindinių ir antraeilių vaidmenų, visi vienodai svarbūs.
– tai lietuviškoji „Mahogany Opera“ grupės įkurtos programos „Snappyoperas“ versija, kuria siekiama opera sudominti jauniausio amžiaus vaikus, kiekvieną jų įtraukti į operos kūrybos procesą, lygiaverčiai bendradarbiaujant su operos meno profesionalais. „Snappyoperas“ į Lietuvą atkeliavo operos solistės Laurynos Bendžiūnaitės iniciatyva ir jos begalinio entuziazmo dėka.

2022–2023 metais projektą „Snappyoperas“ vykdė Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“, padedant Neringos miesto savivaldybei, dalyvavo Klaipėdos Eduardo Balsio, Klaipėdos Vydūno, Neringos gimnazijų ir Neringos meno mokyklos bendruomenės.

2024 m. pristatome #žaiboperą „Stebuklinga saulėgrąža“. Ji pasakoja apie tai, kas rūpi ją šiemet kuriantiems ir atliekantiems vaikams. Apie svarbą mokytis draugauti, priimti kiekvieno kitoniškumą, apie drąsą, pasitikėjimą kitais ir tikėjimą savo stebuklingomis galiomis. Operą kuria ir stato aukščiausio lygio profesionalų komanda (kompozitorė Nijolė Sinkevičiūtė, libreto autorius Virginijus Pupšys, režisierė Adolfina Kunčiūtė, dirigentas Vytautas Valys) su trijų mokyklų (Klaipėdos Eduardo Balsio, Klaipėdos Vydūno gimnazijų ir Šilutės meno mokyklos) pradinių klasių mokiniais. Projektą įgyvendinti talkina šimtai mokytojų, tėvelių, savanorių moksleivių. Muzikos vadovės: Audra Daukšė, Rūta Girdzijauskienė, Daiva Pielikienė, Kristina Ruzveltienė, Virginija Simonavičienė. Muzikantai: Žydrė Adomaitienė, Liliana Petreikienė-Rybakova, Valentina Potejenko (klavinovos), Gustas Dargužis (mušamieji).

 

 #žaiboperos „Stebuklinga saulėgrąža“ premjeros:

2024 m. gegužės 19 d., 15.00 val. Šilutės kultūros ir pramogų centre

2024 m. gegužės 25 d., 17.00 val. Kultūros centre Žvejų rūmai

 

Projekto mecenatas – „Limarko grupė“.

Partneriai: Klaipėdos miesto savivaldybė, Šilutės kultūros ir pramogų centras, Kultūros centras Žvejų rūmai.

#žaiboperos „Stebuklinga saulėgrąža“ bukletas

Skaityti daugiau

Projektas „Karjeros specialistų tinklo vystymas“

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. 
Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.
Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur 

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.
Šaltiniai: : 
https://www.esf.lt/veiklos-sritys/karjeros-specialistu-tinklo-vystymas/1035
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3336183646667249&set=a.1966220163663611

Plačiau apie projekto įgyvendinimą ir teikiamas paslaugas gimnazijoje skaitykite čia.

 

Skaityti daugiau

SOCIALINIŲ IR EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO SKATINIMAS MOKYKLOJE

 

SOCIALINIŲ IR EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO SKATINIMAS MOKYKLOJE

pagal programos „Erasmus+“ 1 pagrindinį veiksmą – asmenų mobilumas mokymosi tikslais

Projektas vykdomas nuo 2022 m. rugsėjo mėn. iki 2023 m. birželio mėn.

 

Kokie projekto tikslai?

Tobulinti mokytojų socialines ir emocines kompetencijas mokyklos ugdymo srityje taikant novatoriškus mokymo metodus. Pagerinti anglų kalbos žinias siekiant gerinti mokymo ir mokymosi kokybę.

 

Kokią problemą sprendžiame?

Atlikti tyrimai gimnazijoje atskleidė, kad prasidėjus karantinui didžiajai daliai mokinių ir mokytojų ženkliai pablogėjo emocinė sveikata, o grįžus į mokyklą tapo sudėtinga sėkmingai adaptuotis prie įprasto arba mišraus mokymosi būdo, rasti būdų tarpusavio ryšiams stiprinti, emocinei savijautai gerinti. Mokytojams, siekiantiems padėti savo mokiniams, turimų žinių ne visada pakanka, jie savarankiškai intuityviai ieško naujų būdų susidoroti su kylančiais iššūkiais. Todėl būtina padėti

pedagogams įgyti naujų žinių, įgūdžių ir metodų, pasisemti tarptautinės patirties.

 

Ko tikimės?

Tikime, kad socialinių emocinių kompetencijų įgijimas, tarptautinė patirtis suteiks įrankius, padėsiančius kurti pokyčius, motyvuos taikyti naujoves ugdymo įstaigoje, padės pedagogus sutelkti komandiniam darbui, pagerės mokinių mokymosi motyvacija, savijauta, tarpusavio santykiai tarp kolegų, mokytojų ir mokinių, mokytojų ir tėvų.

 

Kaip to sieksime?

5 gimnazijos mokytojai dalyvaus tarptautiniuose mokymuose „Socialinių ir emocinių įgūdžių mokymosi mokykloje tobulinimas“ (Italija). Prieš vykdami į šiuos mokymus, mokytojai tobulins anglų kalbos supratimo ir kalbėjimo įgūdžius specialiuose kursuose Airijoje.

Projekte dalyvausiantys mokytojai įgis naujų žinių, įgūdžių ir metodų, kaip stiprinti mokinių emocines bei socialines kompetencijas, o jų ir praktinio taikymo rezultatų pagrindu sukurs praktinį vadovą. Šis vadovas, tikėtina, įkvėps pokyčiams ne tik mūsų gimnazijos, bet ir kitų mokyklų pedagogus, todėl projekto rezultatų apibendrinimui ir sklaidai bus surengtas viešas seminaras.

 

Kaip mums sekasi?

Stebėkite gimnazijos svetainėje www.balsiogimnazija.lt ir feisbuko paskyroje Projektas „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo skatinimas mokykloje“ (@SEKUprojektas) 

Skaityti daugiau

Fortepijoninės muzikos festivalis „ŠOKANČIOS RANKOS“

"Music Visions Studio" reportažas

Skaityti daugiau