Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Projektai

Fortepijoninės muzikos festivalis „ŠOKANČIOS RANKOS“

Maloniai kviečiame į  pavasarėjančią Klaipėdą!

2020m. balandžio 3-4d. Klaipėdos Eduardo Balsio menų Gimnazijoje vyks Respublikinis  fortepijoninės muzikos festivalis „ŠOKANČIOS RANKOS“. Tai ne konkursas, o mokinių, besimokančių fortepijoninio meno įvairiose Lietuvos muzikinio ugdymo mokyklose, susitikimas, smagus pabendravimas, senos-naujos pažintys  ir įstabiausi šokių ritmai išgaunami fortepijono klavišais.

Skaityti daugiau

Projektas „Kultūriniai mainai , pagarba ir bendradarbiavimas“

Tikslai

 1. Pagerinti visuomenės požiūrį į  kultūrinius, socialinius , nacionalinius skirtumus.
 2. Paskatinti geresnį bendradarbiavimą ir komunikavimą tarp mokinių, mokytojų ir tėvų .
 3. Sustiprinti gebėjimus surenkant duomenis  ir jų apdorojimą, IKT , kritinį mastymą.
 4. Pagerinti bendravimą Anglų kalba ir kitais dialektais.
 5. Paskatinti mokinių kūrybiškumą ir pakelti pasitikėjimą savimi .
 6. Sugrąžinti prestižą ir pagarbą mokytojo profesijai.
 7. Apsikeisti gerąja patirtimi ir praktika tarp mokytojų susiduriant su panašiais sunkumais darbe.
Skaityti daugiau

ERASMUS+ KA101(School education staff mobility)

2019 m. spalio - 2020 m. rugsėjo mėn. mūsų gimnazijos atstovai vykdo ERASMUS+ KA101(School education staff mobility) finansuojamą projektą ,,Inovatyvių metodų taikymas mokymo procese dirbant su specialių poreikių turinčiais mokiniais - IMAM." 

Projekto tikslai:

 1. Susipažinti su inkliuziniais metodais, dirbant su specialiųjų poreikių vaikais, metodų taikymu praktikoje
 2. Suprasti funkcionalumo sąvoką bei jo skatinimo paradigmą ir modelius;
 3. Analizuoti ir reflektuoti įvairius inkliuzinio mokymo modelius bei jų atitikimą ir pritaikymą prie gimnazijos mokymo planų;
 4. Keistis gerąja patirtimi su kitais mokytojais iš Ispanijos;
 5. Įgyti patyriminio mokymo įgūdžių lankant vietinę mokyklą, gerinti pedagogų kultūrinę patirtį ir užsienio kalbų žinias.
Skaityti daugiau

Tarptautinis fortepijoninės muzikos festivalis "Šokančios Baltijos rankos" 2019 04 12 -13

Dalyvio anketa

Festivalio nuostatai

Skaityti daugiau

Investicinis projektas

Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos Gedminų dvaro rizalito ir pusrūsio po juo avarinės būklės likvidavimas.

Skaityti daugiau