Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Projektai

SOCIALINIŲ IR EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO SKATINIMAS MOKYKLOJE

 

SOCIALINIŲ IR EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO SKATINIMAS MOKYKLOJE

pagal programos „Erasmus+“ 1 pagrindinį veiksmą – asmenų mobilumas mokymosi tikslais

Projektas vykdomas nuo 2022 m. rugsėjo mėn. iki 2023 m. birželio mėn.

 

Kokie projekto tikslai?

Tobulinti mokytojų socialines ir emocines kompetencijas mokyklos ugdymo srityje taikant novatoriškus mokymo metodus. Pagerinti anglų kalbos žinias siekiant gerinti mokymo ir mokymosi kokybę.

 

Kokią problemą sprendžiame?

Atlikti tyrimai gimnazijoje atskleidė, kad prasidėjus karantinui didžiajai daliai mokinių ir mokytojų ženkliai pablogėjo emocinė sveikata, o grįžus į mokyklą tapo sudėtinga sėkmingai adaptuotis prie įprasto arba mišraus mokymosi būdo, rasti būdų tarpusavio ryšiams stiprinti, emocinei savijautai gerinti. Mokytojams, siekiantiems padėti savo mokiniams, turimų žinių ne visada pakanka, jie savarankiškai intuityviai ieško naujų būdų susidoroti su kylančiais iššūkiais. Todėl būtina padėti

pedagogams įgyti naujų žinių, įgūdžių ir metodų, pasisemti tarptautinės patirties.

 

Ko tikimės?

Tikime, kad socialinių emocinių kompetencijų įgijimas, tarptautinė patirtis suteiks įrankius, padėsiančius kurti pokyčius, motyvuos taikyti naujoves ugdymo įstaigoje, padės pedagogus sutelkti komandiniam darbui, pagerės mokinių mokymosi motyvacija, savijauta, tarpusavio santykiai tarp kolegų, mokytojų ir mokinių, mokytojų ir tėvų.

 

Kaip to sieksime?

5 gimnazijos mokytojai dalyvaus tarptautiniuose mokymuose „Socialinių ir emocinių įgūdžių mokymosi mokykloje tobulinimas“ (Italija). Prieš vykdami į šiuos mokymus, mokytojai tobulins anglų kalbos supratimo ir kalbėjimo įgūdžius specialiuose kursuose Airijoje.

Projekte dalyvausiantys mokytojai įgis naujų žinių, įgūdžių ir metodų, kaip stiprinti mokinių emocines bei socialines kompetencijas, o jų ir praktinio taikymo rezultatų pagrindu sukurs praktinį vadovą. Šis vadovas, tikėtina, įkvėps pokyčiams ne tik mūsų gimnazijos, bet ir kitų mokyklų pedagogus, todėl projekto rezultatų apibendrinimui ir sklaidai bus surengtas viešas seminaras.

 

Kaip mums sekasi?

Stebėkite gimnazijos svetainėje www.balsiogimnazija.lt ir feisbuko paskyroje Projektas „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo skatinimas mokykloje“ (@SEKUprojektas) 

Skaityti daugiau

Fortepijoninės muzikos festivalis „ŠOKANČIOS RANKOS“

"Music Visions Studio" reportažas

Skaityti daugiau

Erasmus+ tarptautinio projekto partnerių susitikimas Italijoje

2019 12 07-14 Mūsų gimnazijos pradinių klasių  mokiniai Urtė Vaitkutė, Milda Jašinaitė,  Urtė Kasmauskytė, Adelė Vozgirdaitė, Elzė Lukšaitė  ir mokytojos Dalia Palkuvienė ir Rasa Bivainienė dalyvavo Erasmus+mokyklų mainų projekto „Kultūriniai mainai, pagarba ir bendradarbiavimas“  veiklose Italijoje.Tarptautinio projekto partneriai iš Lietuvos, Rumunijos, Turkijos, Portugalijos, Italijos susitiko Vasto  mieste,  mokykloje ,,Scuola Primaria G.Spataro".

Skaityti daugiau

ERASMUS+ KA101(School education staff mobility)

2019 m. spalio - 2020 m. rugsėjo mėn. mūsų gimnazijos atstovai vykdo ERASMUS+ KA101(School education staff mobility) finansuojamą projektą ,,Inovatyvių metodų taikymas mokymo procese dirbant su specialių poreikių turinčiais mokiniais - IMAM." 

Projekto tikslai:

  1. Susipažinti su inkliuziniais metodais, dirbant su specialiųjų poreikių vaikais, metodų taikymu praktikoje
  2. Suprasti funkcionalumo sąvoką bei jo skatinimo paradigmą ir modelius;
  3. Analizuoti ir reflektuoti įvairius inkliuzinio mokymo modelius bei jų atitikimą ir pritaikymą prie gimnazijos mokymo planų;
  4. Keistis gerąja patirtimi su kitais mokytojais iš Ispanijos;
  5. Įgyti patyriminio mokymo įgūdžių lankant vietinę mokyklą, gerinti pedagogų kultūrinę patirtį ir užsienio kalbų žinias.
Skaityti daugiau

Tarptautinis fortepijoninės muzikos festivalis "Šokančios Baltijos rankos" 2019 04 12 -13

Dalyvio anketa

Festivalio nuostatai

Skaityti daugiau