Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Socialinis pedagogas

Soc. pedagogė – Eglė Alsienė, 14 kab., tel. 8-46 - 433449

  e-mail: e.balsio.soc.pedagoge@gmail.com

Socialinio pedagogo darbo tikslas – nustatyti veiksnius, lemiančius socialinę – pedagoginę vaiko gerovę. Prevencine veikla užkirsti kelią galimoms problemoms, tokioms kaip: prastas lankomumas, motyvacijos stoka, elgesio ar emocijų sutrikimai, psichoaktyvių medžiagų vartojimas gimnazijoje. Individualiu darbu su vaiku, jo šeima, klase, kitais pedagogais siekti vaiko pagrindinių reikmių tenkinimo ugdymo įstaigoje.

Socialinio darbo uždaviniai:

1.Atstovauti nepilnamečio teises ir interesus.

2.Įvertinti esamas ir numatyti galimas socialines problemas gimnazijoje. Rūpintis jų prevencija.

3. Konsultuoti mokinius, jų tėvelius, tarpininkauti sprendžiant problemas. Rinkti, saugoti ir analizuoti informaciją apie teikiamą pagalbą mokiniui bei jo socialinę situaciją.

4. Organizuoti mokykloje nemokamą maitinimą.

5. Organizuoti tėvų teisinį ir pedagoginį švietimą. Skatinti tėvų bendradarbiavimą su gimnazijos bendruomene.

Socialinės pedagogės konsultavimo laikas

KONSULTAVIMO

LAIKAS

NEKONTAKTINIS LAIKAS

  1. 8.30-14.00

8.00-8.30

14.00-16.00

  1. 8.30-13.00

8.00-8.30

13.00-16.00

  1. 8.30-14.00

8.00-8.30

14.00-16.00

  1. 8.30-14.00

8.00-8.30

14.00-16.00

  1. 8.30-13.00

13.00-15.00

I-V 12.00-12.30 (pietų pertrauka)