Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Sveikatos priežiūra

Sveikata

Sveikatos naujienos                  

Sveikatos rodiklių analizės

Metodinė informacija

 

Visuomenės sveikatos specialistė Justė Meištenytė

Kabinetas 13

Darbo grafikas                                                                                                                                                                     Pietūs

Pirmadienis

8.00-15.24

12.00-12.30

Antradienis

8.00-14.00

12.00-12.30

Trečiadienis

8.00-15.00

12.00-12.30

Ketvirtadienis

8.00-14.00

12.00-12.30

Penktadienis

8.00-12.00

-

Šeštadienis/Sekmadienis

-

Kontaktai: e.balsio@ sveikatosbiuras.lt

Funkcijos:

1. Organizuoja ir įgyvendina mokykloje priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

2. Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus, sergamumą, ją analizuoja.

3. Padeda kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, teikia informaciją mokytojams apie mokinių galimybes dalyvauti sporto varžybose.

4. Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas, mokytojams, mokiniams, jų tėvams.

5. Numato ir įgyvendina užkrečiamųjų ligų profilaktikos priemones.

6. Informacijos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei.

7. Inicijuoja mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimą ir dalyvauja juos įgyvendinant.

8. Teikia pagalbą mokiniams, ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.

9. Dalyvauja mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.

10. Teikia ir koordinuoja pirmąją medicinos pagalbą.

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras siekdamas mažinti ilgalaikes neigiamas COVID-19 pasekmes ir rūpindamasis klaipėdiečių psichologinės gerovės stiprinimu kviečia nemokamai nuotolinio kontakto būdu savo sunkumais pasidalinti su psichologais.

Registracija į individualias psichologines konsultacijas:

mob. telefonu (8 640) 93348 ir (8 46) 311423.

Asmens pageidavimu paslaugos gali būti teikiamos anonimiškai. Paslaugos gali būti teikiamos vaikams nuo 11 metų bei suaugusiems. Teikiant paslaugas vaikui iki 16 metų, būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar jo atstovo pagal įstatymą sutikimas.


Bendrosios praktikos slaugytoja Jolanta Rimkienė

Kabinetas 13

Darbo grafikas

Pirmadienis 8:00  - 16:30

Antradienis 8:00  - 16:30

Trečiadienis 8:00  - 16:30

Ketvirtadienis  8:00  - 16:30

Penktadienis 8:00  - 15:30

Pietų pertrauka 12.00-12.30

Kontaktai: 846433465

slaugytoja@menugimnazija.lt


Slaugytojas organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.

Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pagrindus:

  • ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius;
  • ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus;
  • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas;
  • prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
  • organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje;
  • rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje;
  • teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.
  • teikia ir koordinuoja pirmąją medicinos pagalbą.

 

Ankstyvosios intervencijos programa jaunimui 

Ankstyvosios intervencijos programa tėvams ir mokytojams

Būk saugus kelyje

Dėl rankų higienos rekomendacijų

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas 2024 metams

Klaipėdos miesto ,,Eduardo Balsio” menų gimnazija lankančių vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų 2023-2024 m. duomenų analizė

Klaipėdos miesto ,,Eduardo Balsio” menų gimnazija lankančių vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų 2020-2021 m. duomenų analizė

Atmintinė parengta vadovaujantis Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 (Žin., 2011, Nr. 140-6573):Mokinių mityba Vaiku maitinimo organizavimo tvarkos aprasas 2021 02 06 

Sveikatos stiprinimo renginiai ir užsiėmimai Klaipėdoje


NAUJIENLAIŠKIS

KALENDORIUS