Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija

Sveikatos priežiūra

Visuomenės sveikatos specialistė Julija Malyševa

Kabinetas 13

Darbo grafikas

Pirmadienis 8:00  - 17:00

Trečiadienis 8:00  - 17:00

Penktadienis 8:00  - 17:00

Pietų pertrauka 12.00-12.30

Kontaktai: e.balsio@ sveikatosbiuras.lt


Bendrosios praktikos slaugytoja Jolanta Rimkienė,

Kabinetas 13

Darbo grafikas

Pirmadienis 8:00  - 16:30

Antradienis 8:00  - 16:30

Trečiadienis 8:00  - 16:30

Ketvirtadienis  8:00  - 16:30

Penktadienis 8:00  - 15:30

Pietų pertrauka 12.00-12.30

Kontaktai: 846433465


Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos:

1. Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams teikimas.
2. Informacijos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos sveikatos bendruomenei.
3. Mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant.
4. Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
5. Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.
6. Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus, informacijos pateikimas mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms 1 kartą per metus.
7. Dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
8. Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.


Slaugytojas organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.

Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pagrindus:

  • ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius;
  • ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus;
  • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas;
  • prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
  • organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje;
  • rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje;
  • teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.